Jaunumi

Aptauja par Rīgas reģiona identitāti

29.12.2021.

Pierīgas un Rīgas iedzīvotājus aicinām līdzdarboties Rīgas plānošanas reģiona identitātes izzināšanā. Lūgums līdz 20.01.2022. aizpildīt īsu anketu, lai visi kopā varētu apzināt kādi mēs esam savā novadā, pilsētā un arī visi kopā Rīgas plānošanas reģionā.Aptaujas rezultāti tiks apkopoti un tiks publicēti Rīgas plānošanas mājas lapā (https://rpr.gov.lv/) 2022. gada februārī. APTAUJA   Esam aktīvi!

Biedrības “Gaujas Partnerība” izsludinātajā projektu iesniegumu pieņemšanas 7.kārtā Lauku attīstības programmas ietvaros ir iesniegti 8 projektu iesniegumi

19.12.2021.

Laika posmā no 2021.gada 17.novembra līdz 2021.gada 17.decembrim Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam ietvaros ikvienam interesentam bija iespēja iesniegt savu projekta iesniegumu biedrības “Gaujas Partnerība” izsludinātajā projektu iesniegumu pieņemšanas konkursa 7.kārtā. Pieteikšanās tika izsludināta LAP apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratē ... lasīt tālāk

MS Teams platformā notiks informatīvais seminārs biedrības “Gaujas Partnerība” izsludinātās projektu iesniegumu pieņemšanas 7.kārtas ietvaros

12.11.2021.

Lai sniegtu visu iespējamo atbalstu projektu iesniedzējiem projektu iesniegumu pieņemšanas 7.kārtas ietvaros, neklātienē, MS Teams platformā 25.11.2020. plkst. 19.00 tiks rīkots informatīvais seminārs. Aicinām savlaicīgi pārliecināties, vai jūsu datorā / mobilajās iekārtās ir instalēta MS Teams aplikācija, kā arī pievienoties pasākumam sākot no plkst. 18:45.  Aicinām pieteikties dalībai sanāksmē, aizpildot pieteikuma formu: https://ej.uz/seminārs_7kārta. Saite uz sanāksmi ... lasīt tālāk

Uzņēmējdarbības projektu īstenošanai Ādažu pagasta teritorijā pieejams LEADER finansējums

10.11.2021.

Atgādinām, ka biedrība “Gaujas Partnerība” ir izsludinājusi atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 7.kārtu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai aktivitātē 19.2.1. “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”. Projekti tiek pieņemti ... lasīt tālāk

Biedrība “Gaujas Partnerība” izsludina projektu iesniegumu pieņemšanas 7.kārtu Lauku attīstības programmas ietvaros

17.10.2021.

Biedrība “Gaujas Partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 7.kārtu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai aktivitātē 19.2.1. “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”. Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 20 ... lasīt tālāk

Apstiprināti biedrības “Gaujas Partnerība” SVVA stratēģijas grozījumi, aicinām gatavoties jaunajai kārtai!

11.09.2021.

Lai sniegtu iespēju Ādažu novada uzņēmējiem īstenot kādu nepieciešamu, pārdomātu un ilglaicīgu projektu Ādažu pagastā, biedrība “Gaujas Partnerība” veica grozījumus savā Sabiedrības virzītas vietējā attīstības (SVVA) stratēģijā un Zemkopības ministrijā (ZM) pieteicās papildus ELFLA finansējumam nedaudz vairāk kā 100 tūkst. EUR apmērā. SVVA stratēģijas grozījumi noteica, ka: viss papildus pieejamais finansējums paredzēts uzņēmējdarbības attīstībai (1.1.rīcībai), uzņēmējdarbības rīcība neatbal ... lasīt tālāk

Aktīvās atpūtas, sporta un kultūras svētki Ādažu novadā kopā ar EXIT RĪGA

01.09.2021.

2021. gada 4.septembrī aicinām visus un ikvienu uz aktīvās atpūtas, sporta un kultūras svētkiem Ādažu novadā, kuros piedalīsies arī EXIT RĪGA pārstāvji! Starp sportiskām aktivitātēm basketbolā, pludmales volejbolā un citos sporta veidos, amatnieku tirdziņu un militārās tehnikas izstādi, būs iespējams satikt projekta “Apkārt Rīgai” ietvaros veidotā zīmola EXIT RĪGA pārstāvjus, kas no plkst. 10:00 līdz plkst.16:00 darbosies mobilā tūrisma informācijas centra ietvaros un iepazīstinās Ādažu svētku ... lasīt tālāk

Kopš 2016.gada Ādažu novadā apstiprināti 22 LEADER projekti

12.08.2021.

Biedrība “Gaujas Partnerība” ir vietējā rīcības grupa (VRG), kas darbojas Ādažu novadā un kopš 2009.gada – divus plānošanas periodus – administrēja Lauku attīstības programmas LEADER veida pasākumus šajā novadā. 2016.gada sākumā saņemot Zemkopības ministrijas lēmumu par biedrības Sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģijas apstiprināšanu, biedrība katru gadu izsludināja atklātu projektu konkursu[1], aicinot interesentus iesniegt savas projektu idejas kādā no SVVA stratēģijā norād ... lasīt tālāk

Līdz 30. septembrim biedrība “Gaujas Partnerība” aicina piedalīties aptaujā

12.08.2021.

Lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par biedrības “Gaujas Partnerība” līdzšinējo darbību, kā arī ELFLA finansējuma izlietojuma lietderību un ietekmi uz Ādažu novada attīstību, aicinām piedalīties biedrības “Gaujas Partnerība” organizētajā aptaujā! Anketu elektroniski var aizpildīt: https://ej.uz/GP_2021 Publicējot paziņojumu par 6.kārtu, biedrība “Gaujas Partnerība” izsludināja pieteikšanos uz visu uz to brīdi atlikušo vēl neapgūto publisko finansējumu. Tomēr visām Latvijas VRG, t.sk., “Gaujas ... lasīt tālāk

Ar LEADER atbalstu Alderos ir izveidots āra trenažieru laukums

20.07.2021.

Biedrība "Alderu sporta parks" daļēji ir realizējusi projektu  „Publiski pieejama āra trenažieru laukuma un laivu piestātnes izveide” (projekta iesnieguma Nr.19-04-AL16-A019.2202-000002) biedrības „Gaujas Partnerība” organizētā konkursā - 4.kārta Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros, rīcības 2.2. „Atbalsts sabiedrisk ... lasīt tālāk