Jaunumi

Aptauja iedzīvotājiem par LEADER projektiem Ādažu novadā

02.09.2018.

Cienījamie Ādažu novada iedzīvotāji, lūdzam piedalīties iedzīvotāju aptaujā par LEADER projektu ietekmi uz Ādažu novada attīstību! Kopš 2016.gada Ādažu novadā tiek īstenoti dažādi projekti Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un cita finansējuma ietvaros, lai īstenotu biedrības “Gaujas Partnerība” sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju 2015.-2020.gadam (Stratēģija), kuras vīzija ir: Ādažu novads ir teritorija, kur iedzīvotājiem ir augsta dzīves kvalitāte, attīstās ... lasīt tālāk

Apstiprināts biedrības “Gaujas Partnerība” projekts “Atpūtas vietu izveide pie Gaujas – Iļķenē un Āņos”

03.06.2018.

Lai novadam piesaistītu tūristus un arī vietējiem iedzīvotājiem sniegtu iespēju vairāk atpūsties skaistās vietās Ādažu novadā, biedrība 2016.gadā izveidoja atpūtas vietas pie diviem nozīmīgiem ūdensobjektiem, kas atrodas Ādažu novadā: Baltezerā, pie Mazā Baltezera un pie Gaujas tilta Ādažos. Šogad, lai popularizētu velo infrastruktūru Ādažu novadā un ieinteresētu velobraucējus izmantot jaunos novadā izveidotos velo maršrutus, biedrība vēlas izveidot atpūtas vietas pie Gaujas – Iļķenē un Āņos. Tā ... lasīt tālāk

Informatīvais seminārs biedrības “Gaujas Partnerība” izsludinātās projektu iesniegumu pieņemšanas 3.kārtas ietvaros

27.03.2018.

Biedrība “Gaujas Partnerība” 2018.gada 15.martā izsludināja projektu iesniegumu pieņemšanas 3.kārtu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai aktivitātē 19.2.1. “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”. Atgādinām, ka projektu iesniegumu pieņe ... lasīt tālāk

Biedrība “Gaujas Partnerība” izsludina projektu iesniegumu pieņemšanas 3.kārtu Lauku attīstības programmas ietvaros

15.03.2018.

Biedrība “Gaujas Partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 3.kārtu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai aktivitātē 19.2.1. “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”. Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 20 ... lasīt tālāk

Konkurss „Dižprojekts” – inovatīvi un ilgspējīgi risinājumi Latvijas lauku attīstībai un ekonomiskajai izaugsmei

05.03.2018.

Dižošanās akcija - konkurss „Dižprojekts” notiek jau septīto reizi. Biedrība „Latvijas Lauku forums” konkursu organizē, lai popularizētu reģionu teritorijām un iedzīvotājiem nozīmīgas idejas, kas īstenotas projektos ar LEADER pieejas finansējuma atbalstu, iedrošinot Latvijas iedzīvotājus drosmīgam lēmumam – dzīvot un aktīvi darboties laukos. Konkursam tika pieteikti divdesmit četri projekti no visiem Latvijas reģioniem ar ko vietējie lepojas. „Konkursa „Dižprojekts 2017” kandidātu īstenotie pr ... lasīt tālāk

Aicinām interesentus gatavoties projektu iesniegumu pieņemšanas 3.kārtai!

24.02.2018.

Noslēdzoties biedrības “Gaujas Partnerība” organizētā konkursa 2.kārtā iesniegto projektu vērtēšanai Lauku atbalsta dienestā (LAD), kopumā kādam no 1. un 2. kārtas projektiem tika novirzīti 99% no Ādažu novadam novirzītā Eiropas Lauksaimniecības Fonds lauku attīstībai (ELFLA) finansējuma. Tomēr, 2017.gada nogalē pēc LAD pieņemtā lēmuma pārtraukt saistības ar vienu no 1.kārtas projektiem, ELFLA finansējuma apguves līmenis samazinājās. Ņemot vērā to, ka biedrībai “Gaujas Partnerība” jādomā, kā se ... lasīt tālāk

Lepojies – Dižprojekts 2017

11.01.2018.

Ir uzsākta projektu konkursa “Dižprojekts”  kandidātu pieteikšanu 2017. gada Dižprojekta titulam! Šogad jau 7. reizi noteiksim LEADER Dižprojektu – Vietējo iniciatīvas projektu, kas realizēts VRG darbības teritorijā ar LEADER ELFLA vai EZF fonda atbalstu un kas ir teritorijas lepnums un aktīvo ļaužu darbības apliecinājums.  Konkursa mērķis ir  popularizēt unikālas un reģionu teritorijām un iedzīvotājiem nozīmīgas idejas, kas īstenotas ar LEADER finansējuma atbalstītiem projektie ... lasīt tālāk

Ādažos tiek īstenots projekts “Notekūdeņu attīrīšanas dūņu kompostēšana 1.kārtas LEADER programmas ietvaros

09.12.2017.

Saskaņā ar vietējās rīcības grupas “Gaujas Partnerība” izsludinātā atklātā projektu konkursa 1.kārtas Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšprogrammas “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģija” ietvaros tiek realizēts projekts “Notekūdeņu attīrīšanas dūņu kompostēšana”. Projektu īsteno SIA “UVK Pakalpojumi” ar Eiropas Savienības lauksaimniecības fonda, Ādažu novada domes un SIA “Ādažu Ū ... lasīt tālāk

Noslēgusies biedrības “Gaujas Partnerība” organizētā konkursa 2.kārtā iesniegto projektu vērtēšana Lauku atbalsta dienestā

29.11.2017.

Jau tika ziņots, ka laika posmā no 28.03.2017. līdz 28.04.2017. Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam (turpmāk – LAP) ietvaros ikvienam interesentam bija iespēja iesniegt savu projekta iesniegumu biedrības "Gaujas Partnerība" izsludinātajā projektu iesniegumu pieņemšanas konkursa 2.kārtā. Pieteikšanās tika izsludināta LAP pakšpasākuma 19.2. "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attī ... lasīt tālāk

Uzlabota velo infrastruktūra Ādažu novadā

16.11.2017.

Veicinot sabiedrības iesaistīšanos aktīvā tūrisma un drošas velo infrastruktūras izmantošanā, Ādažu novada dome ir īstenojusi LEADER projektu "Velo infrastruktūras uzlabošana Ādažu novadā". Projekta mērķis ir labiekārtot ārtelpu un nodrošināt informāciju par Ādažu novadā esošajiem un plānotajiem velo maršrutiem. izveidojot trīs publiski pieejamus velo infrastruktūras objektus.Projekta ietvaros ir izveidoti trīs publiski pieejami velo infrastruktūras objekti – divi Ādažos - Ataru ielā pie krusto ... lasīt tālāk