Jaunumi

Biedrība “Gaujas Partnerība” izsludina projektu iesniegumu pieņemšanas 4.kārtu Lauku attīstības programmas ietvaros

15.01.2019.

Biedrība “Gaujas Partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 4.kārtu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai aktivitātēs 19.2.1. “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” un 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības ini ... lasīt tālāk

Aicinām gatavoties projektu iesniegumu atlases 4.kārtai

08.01.2019.

Atgādinām, ka, gatavojoties nākamajai projektu kārtai, biedrība 2018.gada nogalē veica iedzīvotāju aptauju un organizēja darba grupas, lai gūtu secinājumus – kas būtu jāmaina biedrības SVVA Stratēģijā, lai to īstenotu pēc iespējas sekmīgā. Biedrības SVVA Stratēģijas vīzija – Ādažu novads ir teritorija, kur iedzīvotājiem ir augsta dzīves kvalitāte, attīstās uzņēmējdarbība un nevalstisko organizāciju darbība, kā arī ir aizsargāti un sakārtoti vietējie dabas objekti un resursi.   Biedrības ... lasīt tālāk

Noskaidrots, ko iedzīvotāji domā par apstiprinātajiem LEADER projektiem un kas jāmaina, lai LEADER veicinātu sekmīgāku Ādažu novada attīstību

17.11.2018.

01.09.2018.-03.11.2018. biedrība “Gaujas Partnerība” veica iedzīvotāju aptauju par Ādažu novadā apstiprināto LEADER projektu ietekmi uz Ādažu novada attīstību, kā arī sniegtu priekšlikumus biedrības “Gaujas Partnerība” Stratēģijas izmaiņām, lai vēl sekmīgāk īstenotu Stratēģijas vīziju. Biedrības Stratēģijas vīzija – Ādažu novads ir teritorija, kur iedzīvotājiem ir augsta dzīves kvalitāte, attīstās uzņēmējdarbība un nevalstisko organizāciju darbība, kā arī ir aizsargāti un sakārtoti vietējie dab ... lasīt tālāk

Noslēgusies biedrības “Gaujas Partnerība” organizētā konkursa 3.kārtā iesniegto projektu vērtēšana Lauku atbalsta dienestā

17.11.2018.

Laika posmā no 25.04.2018. līdz 25.05.2018. notika atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 3.kārta Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai aktivitātē 19.2.1. “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”. 3.kārtā pieteikš ... lasīt tālāk

Aicinām iedzīvotājus un uzņēmējus izteikt savu viedokli par LEADER programmas īstenošanu Ādažu novadā!

07.10.2018.

Biedrība “Gaujas Partnerība” turpina vērtēt savas attīstības stratēģijas īstenošanas rezultātus un to ietekmi uz Ādažu novada attīstību. Atgādinām, ka kopš 2016.gada Ādažu novadā tiek īstenoti dažādi projekti Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un cita finansējuma ietvaros, lai Ādažu novads iedzīvotājiem būtu augsta dzīves kvalitāte, novadā attīstās uzņēmējdarbība un nevalstisko organizāciju darbība, kā arī ir aizsargāti un sakārtoti vietējie dabas objekti un resurs ... lasīt tālāk

Ādažu novadā pie Gaujas – Iļķenē un Āņos izveidotas divas jaunas atpūtas vietas

24.09.2018.

Ādažu novadā esošie dabas objekti ir vieni no svarīgākajiem elementiem, kas cilvēkos rada interesi par novadu. Cauri novada teritorijai plūst Gauja, kā arī novadā ir liels skaits citu ūdenstilpņu, kas rada priekšrocības, attīstot tūrisma nozari, tomēr Ādažu novadā tūrisma infrastruktūra pie ūdenstilpnēm nav īpaši attīstīta. Lai novadam piesaistītu tūristus un arī vietējiem iedzīvotājiem sniegtu iespēju vairāk atpūsties skaistās vietās Ādažu novadā, biedrība “Gaujas Partnerība” 2016.gadā izveidoj ... lasīt tālāk

Aptauja iedzīvotājiem par LEADER projektiem Ādažu novadā

02.09.2018.

Cienījamie Ādažu novada iedzīvotāji, lūdzam piedalīties iedzīvotāju aptaujā par LEADER projektu ietekmi uz Ādažu novada attīstību! Kopš 2016.gada Ādažu novadā tiek īstenoti dažādi projekti Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un cita finansējuma ietvaros, lai īstenotu biedrības “Gaujas Partnerība” sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju 2015.-2020.gadam (Stratēģija), kuras vīzija ir: Ādažu novads ir teritorija, kur iedzīvotājiem ir augsta dzīves kvalitāte, attīstās ... lasīt tālāk

Apstiprināts biedrības “Gaujas Partnerība” projekts “Atpūtas vietu izveide pie Gaujas – Iļķenē un Āņos”

03.06.2018.

Lai novadam piesaistītu tūristus un arī vietējiem iedzīvotājiem sniegtu iespēju vairāk atpūsties skaistās vietās Ādažu novadā, biedrība 2016.gadā izveidoja atpūtas vietas pie diviem nozīmīgiem ūdensobjektiem, kas atrodas Ādažu novadā: Baltezerā, pie Mazā Baltezera un pie Gaujas tilta Ādažos. Šogad, lai popularizētu velo infrastruktūru Ādažu novadā un ieinteresētu velobraucējus izmantot jaunos novadā izveidotos velo maršrutus, biedrība vēlas izveidot atpūtas vietas pie Gaujas – Iļķenē un Āņos. Tā ... lasīt tālāk

Informatīvais seminārs biedrības “Gaujas Partnerība” izsludinātās projektu iesniegumu pieņemšanas 3.kārtas ietvaros

27.03.2018.

Biedrība “Gaujas Partnerība” 2018.gada 15.martā izsludināja projektu iesniegumu pieņemšanas 3.kārtu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai aktivitātē 19.2.1. “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”. Atgādinām, ka projektu iesniegumu pieņe ... lasīt tālāk