Par biedrību»VRG semināri

VRG semināri

Praktiskais mācību seminārs "Rīgas reģiona LEADER projektu apskate un vietējo rīcības grupu sadarbības veicināšana"
Norises vieta: objekti Pierīgas vietējo rīcības grupu teritorijās (Carnikavas novadpētniecības muzejs Carnikavas novadā, SIA "Soira" Ādažu novadā, Ropažu pilsdrupas Ropažu novadā, Ikšķiles Brīvā skola Ikšķiles novadā, SIA "Sula" Ikšķilē, Daugmales keramika Ķekavas novadā, SIA "Turaidas pils" Mārupes novadā, Mazcenu alejā 33/3 Jaunmārupē)
Norises laiks: 2017. gada 19.aprīlis
Semināra mērķis – veicināt vietējo rīcības grupu sadarbību, iepazīt Rīgas reģionā īstenotos LEADER projektus un pārrunāt starpteritoriālās sadarbības iespējas.

Mācību seminārs "Par uzņēmējdarbības potenciālu laukos"
Norises vieta: Līgatne
Norises laiks: 2016. gada 9.septembris
Semināra mērķis – pārrunāt, kādas ir svarīgākās mācības no jau iesniegtajiem šī perioda LEADER uzņēmējdarbības projektu pieteikumiem; kādu atbalstu lauku uzņēmējiem jau ievieš un plāno Ekonomikas ministrija u.c. jautājumus.

Mācību seminārs vietējām rīcības grupām "Pavasara forums 2016"
Norises vieta: Nacionālais Botāniskais Dārzs, Miera iela 1, Salaspils
Norises laiks: 2016. gada 20. maijs
Semināra mērķis – uzzināt aktuālo informāciju par VRG darbības nodrošināšanu, iepirkumiem, būvniecību, finanšu vadību, iedzīvotāju aktivizēšanu u.c. jautājumiem.