Par biedrību»Biedrības projekti»Projekts “Ādažu novada iedzīvotāji sava ciema attīstībai”

Projekts “Ādažu novada iedzīvotāji sava ciema attīstībai”

Augusta sākumā biedrības “Gaujas Partnerība” pārstāvji tikās ar aktīvajiem novada iedzīvotājiem trijās ciemu plānošanas darbnīcās:

- 1.augustā Garkalnē, 

- 2.augustā Kadagā, 

- 8.augustā Ādažos.

Darbnīcās iedzīvotāji izmēģināja ietērpt viedo ciemu attīstības plānošanas pamatprincipu – esošo resursu un vietējā kopienā pastāvošo prasmju un zināšanu izmantošanu – praktiski īstenojamos mērķos un uzdevumos. Esam gandarīti, ka darbnīcās raisījās aktīvās diskusijas, radās daudzveidīgas attīstības idejas un vairojās pārliecība par to, ka kopiena saviem spēkiem spēj paveikt ievērojamas iniciatīvas.

Pateicamies ciemu aktīvistiem par dalību un ceram, ka darbnīcas būs tikai sākums ciemu kopienu izaugsmei un pārdomātu attīstības plānu izstrādei, ieviešanai un uzraudzībai! Kā palīgu šajā procesā aicinām izmantot rokasgrāmatu “Ciemu plānošana viedai attīstībai” - https://ieej.lv/z8ODt

Darbnīcas tika organizētas “Sabiedrība ar dvēseli” projekta “Ādažu novada iedzīvotāji sava ciema attīstībai” ietvaros.

3_logo_kopa.png

Materiāli no ciemu plānošanas Ādažos:

Materiāli no ciemu plānošanas Garkalnē:

Materiāli no ciemu plānošanas Kadagā: