ELFLA/EZF (2009-2013)»Īstenotie ELFLA projekti»2012. gada ELFLA projekti

2012. gada projekti (ELFLA)

4_logo_laukiem

 

3.kārtā apstiprinātie projekti

Projekts “Skolas muzeja veidošana”

Apstiprināšanas gads – 2012.gads

Pasākums – Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā

Vietējās attīstības stratēģijas rīcība1.1.rīcība “Atbalsts iedzīvotāju apmācībai, izglītošanai un jaunu iemaņu iegūšanai, kā arī kultūrizglītības apgūšanai nepieciešamo materiālo resursu pieejamībai visiem cilvēkiem neatkarīgi no tā, kādas ir viņu spējas, vajadzības un sociālais, fiziskais, garīgais stāvoklis”

Projekta īstenotājs – Ādažu novada dome, Ādažu vidusskola

Projekta mērķis – Izveidot Ādažu vidusskolas muzeju.

Neliela informācija par projektu – Projekta ietvaros tika īstenotas šādas aktivitātes: 1) skolas muzejam paredzētās telpas tika aprīkotas ar mēbelēm, 2) muzejs tika aprīkots ar stacionāru projektoru, tika iegādāts tā darbības nodrošināšanai nepieciešamais aprīkojums, viens dators, datu kamera un 3) uzstādītas žalūzijas, lai nodrošinātu kvalitatīvu projektora darbību un saglabātu muzeja materiālus. Projekta ietvaros tika izveidota vieta, kur vienkopus novietot materiālus par skolas un arī Ādažu novada dzīvi un pārmaiņām, ko vākuši un krājuši skolas pedagogi un skolēni visos tās pastāvēšanas laikos.

Projekta īstenošanas laiks – 07.2012.-02.2013.

Projekta izmaksas

            Kopējās izmaksas – 10 455,05 EUR, t.sk.:

            Publiskais finansējums – 7 776,48 EUR

            Privātais finansējums – 2 678,57 EUR

           

 

Projekts “Profesionāla video projektora un ekrānu iegāde un uzstādīšana Ādažu kultūras centra Skatītāju zālē”

Apstiprināšanas gads – 2012.gads

Pasākums – Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā

Vietējās attīstības stratēģijas rīcība1.1.rīcība “Atbalsts iedzīvotāju apmācībai, izglītošanai un jaunu iemaņu iegūšanai, kā arī kultūrizglītības apgūšanai nepieciešamo materiālo resursu pieejamībai visiem cilvēkiem neatkarīgi no tā, kādas ir viņu spējas, vajadzības un sociālais, fiziskais, garīgais stāvoklis”

Projekta īstenotājs – Ādažu novada dome, Kultūras centrs

Projekta mērķis – Nodrošināt kultūras centru ar atbilstošu, efektīvu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju infrastruktūru, lai uzlabotu kultūras pakalpojumu kvalitāti un efektivitāti. Veicināt jaunāko tehnoloģiju izmantošanu.

Neliela informācija par projektu – Ņemot vērā to, ka mūsdienu kultūras attīstības politika aktualizē garīgo vērtību veidošanās procesu, būtiski izveidot mūsdienu prasībām atbilstošu, apmeklētājiem pieejamu vidi, nodrošinot to ar modernajām informācijas tehnoloģijām. Projekta ietvaros Ādažu kultūras centra Skatītāju zāle tika aprīkota ar:

1) profesionālu multimediju projektoru;

2) pārvietojamu video ekrānu ar priekšējās un aizmugurējās projekcijas materiāliem (ekrāns piemērojams arī izmantošanai citās zālēs);

3) stacionāru montējamu fona gaismu ekrānu;

4) visas tehnikas darbības nodrošināšanai nepieciešamo aprīkojumu.

Aprīkojuma iegāde:

-          nodrošina nepieciešamo aprīkojumu kultūrizglītības pasākumu, semināru, konferenču rīkotājiem un apmeklētājiem;

-          dažādo kultūras centra pakalpojumu klāstu;

-          dod iespēju pielietot inovatīvas metodes un celt to kvalitāti;

-          nodrošina vizuālās dažādošanas iespējas;

-          papildina tehnisko iespēju klāstu izrāžu, koncertu rīkošanā;

-          kultūras norišu klāstu papildina ar filmu demonstrēšanas iespēju.

Projekta īstenošanas laiks – 07.2012.-02.2013.

Projekta izmaksas

            Kopējās izmaksas – 14 097,96 EUR, t.sk.:

            Publiskais finansējums – 10 486,08 EUR

            Privātais finansējums – 3 611,87 EUR

           

 

Projekts “Tehniskā aprīkojuma iegāde un uzstādīšana Ādažu novada domes Sociālā dienesta Atbalsta centrā”

Apstiprināšanas gads – 2012.gads

Pasākums – Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā

Vietējās attīstības stratēģijas rīcība1.1.rīcība “Atbalsts iedzīvotāju apmācībai, izglītošanai un jaunu iemaņu iegūšanai, kā arī kultūrizglītības apgūšanai nepieciešamo materiālo resursu pieejamībai visiem cilvēkiem neatkarīgi no tā, kādas ir viņu spējas, vajadzības un sociālais, fiziskais, garīgais stāvoklis”

Projekta īstenotājs – Ādažu novada dome, Sociālais dienests

Projekta mērķis – Paaugstināt Ādažu novada domes Sociālā dienesta Atbalsta centra kapacitāti, uzlabojot dažādu sociālo grupu sociālo funkcionēšanu un integrāciju sabiedrībā biedrības “Gaujas Partnerība” darbības teritorijā, atbalstot iedzīvotāju izglītošanas un saturīga brīvā laika pavadīšanas pasākumu organizēšanai nepieciešamo resursu pieejamību Ādažu novadā.

Neliela informācija par projektu – Projekta ietvaros Ādažu novada domes Sociālā dienesta Atbalsta centra telpas tika aprīkotas ar šādu tehnisko aprīkojumu: televizoru ar DVD atskaņotāju, galda datoru ar programmatūru, monitoru, tintes printeri, nepārtrauktas barošanas bloku, USB atmiņas karti, projektoru ar ekrānu un vienu portatīvo datoru ar programmatūru. Jauna tehniskā aprīkojuma iegāde ļaus ne tikai pilnvērtīgāk un kvalitatīvāk organizēt Atbalsta centra darbību, bet arī piedāvāt jaunu un aizraujošu darba metožu pielietošanu izglītošanās un saturīga brīvā laika pasākumu organizēšanai, tādējādi paplašinot iesaistīto dalībnieku skaitu.

Projekta īstenošanas laiks – 04.2012.-10.2012.

Projekta izmaksas

            Kopējās izmaksas – 4 483,24 EUR, t.sk.:

            Publiskais finansējums – 3 334,64 EUR

            Privātais finansējums – 1 148,60 EUR

           

 

Projekts “Augļkopības nozares attīstīšana – smiltsērkšķu stādījumu ierīkošana”

Apstiprināšanas gads – 2012.gads

Pasākums – Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā

Vietējās attīstības stratēģijas rīcība3.4.rīcība “Atbalsts lauksaimniecības produktu ražošanai un pirmapstrādei, kā arī ilggadīgo augļkopības kultūraugu stādu iegāde, stādījumu balstu sistēmu, žogu, žogu balstu iegāde, uzstādīšana un stādījumu ierīkošana”

Projekta īstenotājs – Viesturs Brieze

Projekta mērķis – Veicināt lauksaimniecības produkcijas efektivitāti un konkurētspēju caur investīcijām, nodrošinot ražoto produktu konkurētspējas uzlabošanu kā vietējā, tā ārējā tirgū, vienlaicīgi uzlabojot saimniecības ekonomiskās darbības rādītājus, attīstot lauksaimniecības produktu ražošanu, attīstīt augļkopības nozari saimniecībā.

Neliela informācija par projektu – Projekta ietvaros saimniecībā tika attīstīta augļkopības nozare un ierīkots 1 hektārs smiltsērkšķu stādījumu. Nākotnē plānots pakāpeniski palielināt stādījumus, jo arvien vairāk tiek aktualizētas smiltsērkšķu ārstnieciskās īpašības un dažādās izmantošanas iespējas. Projekta ietvaros tika iegādāta arī pļaujmašīna – smalcinātājs, kas nodrošina stādījumu kopšanu, regulāru nezāļu appļaušanu un smalcināšanu.

Projekta īstenošanas laiks – 04.2012.-12.2012.

Projekta izmaksas

            Kopējās izmaksas – 3 365,59 EUR, t.sk.:

            Publiskais finansējums – 1 119,68 EUR

            Privātais finansējums – 2 245,91 EUR

           

 

Projekts “Lietišķās mākslas darbnīcas aprīkojuma iegāde Ādažu Mākslas un mūzikas skolā”

Apstiprināšanas gads – 2012.gads

Pasākums – Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā

Vietējās attīstības stratēģijas rīcība1.1.rīcība “Atbalsts iedzīvotāju apmācībai, izglītošanai un jaunu iemaņu iegūšanai, kā arī kultūrizglītības apgūšanai nepieciešamo materiālo resursu pieejamībai visiem cilvēkiem neatkarīgi no tā, kādas ir viņu spējas, vajadzības un sociālais, fiziskais, garīgais stāvoklis”

Projekta īstenotājs – Ādažu novada dome, Ādažu Mākslas un mūzikas skola

Projekta mērķis – Lietišķās mākslas darbnīcas aprīkojuma iegāde Ādažu Mākslas un mūzikas skolas mācību procesa nodrošināšanai.

Neliela informācija par projektu – Ādažu Mākslas un mūzikas skolā tiek īstenota viena mākslas profesionālās ievirzes izglītības programma – vizuāli plastiskā māksla. Lai turpmāk uzturētu augstu mācību līmeni un atbilstošu starptautisko ieceri, dažādotu mākslas veidu kvalitatīvu apguvi, nepieciešams nodrošināt Ādažu Mākslas un mūzikas skolas rīcībā esošās telpas ar piemērotiem materiāltehniskiem līdzekļiem.

Iegādājoties specifiskas iekārtas (grafikas spiedi, stikla kausēšanas krāsni, audumu tvaicējamo katlu, sietspiedes rāmjus, tjaninga komplektu, rākeles), tika radītas iespējas turpmākai mākslas izglītības attīstībai un radošai tēmu un uzdevumu savienībai, realizējot kā ikdienas mācību uzdevumus un radošus projektus, tā izstāžu darbību. Tika radīta reāla bāze arī stikla un tekstila nozares pedagogu tālākapmācībai un pilnveidei, kā arī radošo plenēru norisei. Ir radīta iespēja strādāt grafikas tehnikā un audumu apdrukā, kas līdz tam nebija pieejams tehniskā aprīkojuma trūkuma dēļ.

Projekta īstenošanas laiks – 07.2012.-02.2013.

Projekta izmaksas

            Kopējās izmaksas – 10 801,38 EUR, t.sk.:

            Publiskais finansējums – 7 121,94 EUR

            Privātais finansējums – 3 679,43 EUR

           

 

Projekts “Nepieciešamā aprīkojuma un mūzikas instrumentu iegāde Ādažu simfoniskā orķestra dibināšanai”

Apstiprināšanas gads – 2012.gads

Pasākums – Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā

Vietējās attīstības stratēģijas rīcība1.1.rīcība “Atbalsts iedzīvotāju apmācībai, izglītošanai un jaunu iemaņu iegūšanai, kā arī kultūrizglītības apgūšanai nepieciešamo materiālo resursu pieejamībai visiem cilvēkiem neatkarīgi no tā, kādas ir viņu spējas, vajadzības un sociālais, fiziskais, garīgais stāvoklis”

Projekta īstenotājs – Ādažu novada dome, Ādažu Mākslas un mūzikas skola

Projekta mērķis – Iegādāties nepieciešamo aprīkojumu un atsevišķus mūzikas instrumentus Ādažu simfoniskā orķestra dibināšanai.

Neliela informācija par projektu – Lai turpmāk uzturētu augstu mācību līmeni un atbilstošu saturisko ieceri, vairotu uzstāšanās iespējas konkursos un koncertos, kvalitatīvi publiskojot apgūto, bija nepieciešams paplašināt Ādažu Mākslas un mūzikas skolas rīcībā esošo mūzikas instrumentu bāzi un dibināt pamatus Ādažu simfoniskajam orķestrim.

Projekta ietvaros tika iegādāti līdz šim iztrūkstoši, mazāk populāri instrumenti – kontrabass, alts, oboja, klarnete, kas ir neaizvietojami simfoniskā orķestra darbības nodrošināšanā. Tika iegādāts arī minimālais aprīkojums orķestrim – krēsli, nošu pults un diriģenta podests.

Dibinot Ādažos savu simfonisko orķestri uz Ādažu Mākslas un mūzikas skolas audzēkņu un pedagogu bāzes, bija vēlme piesaistīt arī visus interesentus ar muzikālajām priekšzināšanām mūzikas instrumentu spēlē, tādējādi radot jaunas iespējas turpmākai sadarbībai, kopīgiem jauniem projektiem Ādažu kultūras dzīvē un arī ārpus tās.

Projekta īstenošanas laiks – 06.2012.-02.2013.

Projekta izmaksas

            Kopējās izmaksas – 7 653,88 EUR, t.sk.:

            Publiskais finansējums – 5 692,97 EUR

            Privātais finansējums – 1 960,92 EUR

           

 

Projekts “Mūzikas instrumentu – kokļu iegāde Ādažu Mākslas un mūzikas skolas kokļu ansambļa dibināšanā”

Apstiprināšanas gads – 2012.gads

Pasākums – Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā

Vietējās attīstības stratēģijas rīcība1.1.rīcība “Atbalsts iedzīvotāju apmācībai, izglītošanai un jaunu iemaņu iegūšanai, kā arī kultūrizglītības apgūšanai nepieciešamo materiālo resursu pieejamībai visiem cilvēkiem neatkarīgi no tā, kādas ir viņu spējas, vajadzības un sociālais, fiziskais, garīgais stāvoklis”

Projekta īstenotājs – Ādažu novada dome, Ādažu Mākslas un mūzikas skola

Projekta mērķis – Mūzikas instrumentu – kokļu iegāde kvalitatīva mācību un radošā procesa nodrošināšanai.

Neliela informācija par projektu – Latviskās identitātes saglabāšanā kokles spēles popularizēšana ir viena no efektīvākajām darbībām Latvijas koncertdzīves kontekstā. Projekta ietvaros iegādātās 3 kokles (akustiskā koncertkokle ar iebūvētu stacionāro elektronisko skaņas noņemšanas iekārtu, akustiskā koncertkokle un basa hromatiskā kokle) dos iespēju turpināt aizsākto mūzikas izglītības programmas Stīgu instrumentu spēlē – Kokles spēle – apguvi Ādažu Mākslas un mūzikas skolā. Jauni, kvalitatīvi instrumenti sniegs jaunus stimulus un impulsus individuālajam audzēkņu, pedagogu un skolas jaunrades darbam kopumā, paverot arī plašāku iespēju uzsākt jaunus mūzikas sadarbības projektus Latvijā un ārzemēs.

Projekta īstenošanas laiks – 04.2012.-06.2013.

Projekta izmaksas

            Kopējās izmaksas – 4 700,17 EUR, t.sk.:

            Publiskais finansējums – 3 496,00 EUR

            Privātais finansējums – 1 204,18 EUR

           

 

Projekts “MX Ādaži bērnu un jauniešu moto apmācības pulciņa izveide”

Apstiprināšanas gads – 2012.gads

Pasākums – Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā

Vietējās attīstības stratēģijas rīcība1.1.rīcība “Atbalsts iedzīvotāju apmācībai, izglītošanai un jaunu iemaņu iegūšanai, kā arī kultūrizglītības apgūšanai nepieciešamo materiālo resursu pieejamībai visiem cilvēkiem neatkarīgi no tā, kādas ir viņu spējas, vajadzības un sociālais, fiziskais, garīgais stāvoklis”

Projekta īstenotājs – biedrība “MX Ādaži”

Projekta mērķis – Izveidot bērnu un jauniešu moto apmācības pulciņu, tādējādi piedāvājot interesantas un saistošas brīvā laika pavadīšanas iespējas “Gaujas Partnerība” darbības teritorijā. Īstenot jauniešu fiziskās sagatavotības pilnveidošanu un veikt aktīva dzīvesveida popularizēšanu, dodot iespēju jauniešiem apgūt moto braukšanas prasmes un attīstīt talantus. Piedāvāt tehniskās apmācības par tehnikas sagatavošanu.

Neliela informācija par projektu – Projekta realizācijas rezultātā tika iegādāti krosa motocikli ar divtaktu un četrtaktu dzinējiem un izveidots bezmaksas moto pulciņš “MX Ādaži” telpās, kur jaunieši var interesantā un izglītojošā veidā pavadīt brīvo laiku.

Īstenojot projektu, biedrība “MX Ādaži” vēlējās attīstīt un atbalstīt Ādažu apkārtnes bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas. Bērniem un jauniešiem individuāli, grupās un arī kopā ar vecākiem tiek piedāvāts apgūt inženiertehnikas pamatus mototehnikas uzbūvē un piedalīties vispārējās fiziskās sagatavotības treniņos. Piedāvājot apgūt braukšanas iemaņas, jaunieši tiek motivēti izglītoties, sportot un līdzdarboties, nodrošinot jauniešu garīgo un fizisko izaugsmi.

Projekta īstenošanas laiks – 06.2012.-06.2013.

Projekta izmaksas

            Kopējās izmaksas – 26 899,99 EUR, t.sk.:

            Publiskais finansējums – 26 899,99 EUR

            Privātais finansējums – 0,00 EUR

           

4.kārtā apstiprinātie projekti

Projekts “Iekārtu un aprīkojuma iegāde SIA „KP Grupa” uzņēmējdarbības attīstībai un pakalpojumu dažādošanai”

Apstiprināšanas gads – 2012.gads

Pasākums – Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā

Vietējās attīstības stratēģijas rīcība3.3.rīcība “Uzņēmējdarbības, t.sk., individuālās nodarbinātības, attīstīšanai nepieciešamās infrastruktūras izveide un materiāltehniskās bāzes nodrošināšana”

Projekta īstenotājs – SIA “KP Grupa”

Projekta mērķis – Attīstot uzņēmējdarbību, dažādot pakalpojumus un to pieejamību vietējiem iedzīvotājiem.

Neliela informācija par projektu – Projekta ietvaros plānots iegādāties: mēbeles klientu apkalpošanas centram (darba galds ar izlietni, skapis – plaukts saldējamai vitrīnai, apkalpošanas lete), metāla virtuves aprīkojums (trauku skapis, galds ar izlietni, virtuves plaukts, skapis ar durvīm), elektrotehnikas aprīkojums (ledusskapis ar stikla durvīm, ledusskapis, tvaika nosūcējs, bāra vitrīna, grills, gaisa kondicionieris), elektropreču aprīkojums (stereo resīvers, 3D Blu-ray atskaņotājs, skaļruņu komplekts, dators, kafikas automāts, robots-putekļu sūcējs, digitālā spoguļkamera ar atmiņas karti, televizors), ūdensvelosipēds, velosipēdi un ūdens glābšanas vestes.

Projekta īstenošanas laiks – 03.2013.-09.2013.

Projekta izmaksas

            Kopējās izmaksas – 27 240,74 EUR, t.sk.:

            Publiskais finansējums – 12 790,80 EUR

            Privātais finansējums – 14 449,94 EUR

           

 

Projekts “Nojumes ierīkošana amatu darbnīcu aktivitāšu nodrošināšanai”

Apstiprināšanas gads – 2012.gads

Pasākums – Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā

Vietējās attīstības stratēģijas rīcība1.1.rīcība “Atbalsts iedzīvotāju apmācībai, izglītošanai un jaunu iemaņu iegūšanai, kā arī kultūrizglītības apgūšanai nepieciešamo materiālo resursu pieejamībai visiem cilvēkiem neatkarīgi no tā, kādas ir viņu spējas, vajadzības un sociālais, fiziskais, garīgais stāvoklis”

Projekta īstenotājs – biedrība “Privātā vidusskola ĀBVS”

Projekta mērķis – Radīt piemērotus apstākļus amatu darbnīcu aktivitāšu nodrošināšanai.

Neliela informācija par projektu – Ādažu Brīvajā Valdorfa skolā ir uzkrāta ievērojama pieredze amatu darbnīcu organizēšanā skolēniem, viņu vecākiem un visiem interesentiem. Skolā darbojas kokapstrādes, filcēšanas, zīda apgleznošanas un rokdarbu pulciņi, par kuru dalībniekiem var kļūt gan skolēni, gan pieaugušie. Skolas mācību plāna ietvaros visi skolēni apgūst metālkalšanu, akmenskalšanu, dažādus kokapstrādes veidus, grāmatu iesiešanu, dažādus tekstilmateriālu apstādes paņēmienus un citus rokdarbu veidus.

Projekta ietvaros blakus jau esošai nelielajai kokapstrādes darbnīcai tika iekārtota jauna nojume metālkalšanas, akmenskalšanas un lielo kokapstrādes darbu veikšanai, kā arī aprīkouma uzglabāšanai. Jaunā nojume papildina jau esošo objektu, tā nodrošinot gan teritorijas labiekārtošanu, gan amatu mācību aktivitātēm nepieciešamo minimālo funkcionalitāti. Amatu mācību vajadzībām paredzētā nojume rada piemērotākus apstākļus un dod papildus iespēju visiem Ādažu ciemata iedzīvotājiem, kas interesējas par akmenskalšanu, metālapstrādi un kokapstrādi, organizēt regulāras nodarbības, kā arī labākus apstākļus amatu darbnīcu organizēšanai dažādu skolas un kultūras pasākumu laikā.

Projekta īstenošanas laiks – 12.2012.-10.2013.

Projekta izmaksas

            Kopējās izmaksas – 21 229,25 EUR, t.sk.:

            Publiskais finansējums – 19 106,32 EUR

            Privātais finansējums – 2 122,92 EUR

           

 

Projekts “Ādažu sporta centra āra basketbola laukuma labiekārtošana”

Apstiprināšanas gads – 2012.gads

Pasākums – Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā

Vietējās attīstības stratēģijas rīcība1.1.rīcība “Atbalsts iedzīvotāju apmācībai, izglītošanai un jaunu iemaņu iegūšanai, kā arī kultūrizglītības apgūšanai nepieciešamo materiālo resursu pieejamībai visiem cilvēkiem neatkarīgi no tā, kādas ir viņu spējas, vajadzības un sociālais, fiziskais, garīgais stāvoklis”

Projekta īstenotājs – Ādažu novada dome, Sporta centrs

Projekta mērķis – Ādažu sporta centra āra basketbola laukuma labiekārtošana, uzklājot jaunu gumijotu virsmu basketbola laukumam un iezīmējot basketbola laukuma līnijas atbilsoši normatīviem.

Neliela informācija par projektu – Projekta ietvaros tika labiekārtots Ādažu Sporta centra āra basketbola laukums 506 m2 platībā, uzklājot gumijotu virsmu un iezīmējot laukuma baltās līnijas atbilstoši normatīviem. Basketbola laukuma labiekārtošana nodrošinās kvalitatīvu treniņu norisi Ādažu Sporta centra basketbola sekcijas dalībniekiem, turklāt, tā kā basketbola laukums ir atklāts, to lietot un spēlēt basketbolu brīvā laikā ir iespēja visiem Ādažu ciema un Ādažu novada iedzīvotājiem visās vecuma grupās. Projekts palīdzēs attīstīt basketbola tradīcijas Ādažu novadā, piedāvājot sporta aktivitātēm un brīvā laika pavadīšanai kvalitatīvu basketbola laukumu, kuru var izmantot gada siltajā laikā.

Projekta īstenošanas laiks – 04.2013.-09.2013.

Projekta izmaksas

            Kopējās izmaksas – 18 077,59 EUR, t.sk.:

            Publiskais finansējums – 13 446,14 EUR

            Privātais finansējums – 4 631,45 EUR

           

 

Projekts “Flīģeļa iegāde Ādažu kultūras centram”

Apstiprināšanas gads – 2012.gads

Pasākums – Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā

Vietējās attīstības stratēģijas rīcība1.1.rīcība “Atbalsts iedzīvotāju apmācībai, izglītošanai un jaunu iemaņu iegūšanai, kā arī kultūrizglītības apgūšanai nepieciešamo materiālo resursu pieejamībai visiem cilvēkiem neatkarīgi no tā, kādas ir viņu spējas, vajadzības un sociālais, fiziskais, garīgais stāvoklis”

Projekta īstenotājs – Ādažu novada dome, Kultūras centrs

Projekta mērķis – Nodrošināt kultūras centru ar atbilstošu infrastruktūru, lai uzlabotu kultūras pakalpojumu kvalitāti un efektivitāti. Veicināt koncertdzīves daudzveidību.

Neliela informācija par projektu – Lai nodrošinātu konkurētspējīgu pakalpojumu, nepieciešams mūsdienīgs aprīkojums. Projekta ietvaros tika īstenota aktivitāte – aprīkot Ādažu Kultūras centra Ceriņu zāli ar atbilstošu mūzikas instrumentu – flīģeli. Aprīkojuma iegāde nodrošina nepieciešamo aprīkojumu koncertu, nodarbību un citu sarīkojumu organizēšanā, dod iespēju dažādot koncertdzīvi, paplašina iespēju sadarboties ar akadēmiskās un populārās mūzikas māksliniekiem.

Projekta īstenošanas laiks – 12.2012.-06.2013.

Projekta izmaksas

            Kopējās izmaksas – 21 172,33 EUR, t.sk.:

            Publiskais finansējums – 15 748,02 EUR

            Privātais finansējums – 5 424,31 EUR