Biedrības „Gaujas Partnerība” padome

Biedrības „Gaujas Partnerība” padome (uz 16.03.2022.)

N.p.k.

Vārds, uzvārds

Apraksts

1

Inga Pērkone

Padomes priekšsēdētāja

2

Jānis Tiļčiks

Padomes loceklis

3

Agris Bondars

Padomes loceklis

4

Ernests Dreimanis

Padomes loceklis

5

Jānis Beķers

Padomes loceklis