Biedrības „Gaujas Partnerība” padome

Biedrības „Gaujas Partnerība” padome (uz 27.03.2024.)

N.p.k.

Vārds, uzvārds

Apraksts

1

Inga Pērkone

Padomes priekšsēdētāja

2

Agris Bondars

Padomes loceklis

3

Ernests Dreimanis

Padomes loceklis

4

Jānis Beķers

Padomes loceklis