Par biedrību»Iepirkumi

Iepirkumi

19.12.2021.

Iepirkuma priekšmeta nosaukums: Telpu īre biedrības "Gaujas Partnerība" biroja vajadzībām
Prasības piedāvājuma noformējumam:Ieskanēts parakstīts piedāvājums e-pastā: gaujaspartneriba@inbox.lv un piedāvājuma oriģināls iesniegts vai nosūtīts pa pastu biedrības "Gaujas Partnerība" birojā (Pirmā iela 38A, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164) ar cenas piedāvājumu noteiktā termiņā.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 29.12.2021. plkst. 17:00

Tehniskā specifikācija

Piedāvājuma forma

Iepirkuma uzvarētājs: 

 

03.08.2021.

Iepirkuma priekšmeta nosaukums: Portatīvā datora iegāde

Prasības piedāvājuma noformējumam:Ieskanēts parakstīts piedāvājums e-pastā: gaujaspartneriba@inbox.lv un piedāvājuma oriģināls iesniegts vai nosūtīts pa pastu biedrības "Gaujas Partnerība" birojā (Pirmā iela 38A, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164) ar preces parametriem un cenu noteiktā termiņā.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 09.08.2021. plkst. 17:00

Tehniskā specifikācija

Piedāvājuma forma

Iepirkuma uzvarētājs: SIA “VEFabrika”

 

17.07.2021.

Iepirkuma priekšmeta nosaukums: Portatīvā datora iegāde

Prasības piedāvājuma noformējumam:Ieskanēts parakstīts piedāvājums e-pastā: gaujaspartneriba@inbox.lvun piedāvājuma oriģināls iesniegts vai nosūtīts pa pastu biedrības "Gaujas Partnerība" birojā (Pirmā iela 38A, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164) ar preces parametriem un cenu noteiktā termiņā.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 30.07.2021. plkst. 17:00

Tehniskā specifikācija

Piedāvājuma forma

Iepirkuma uzvarētājs: Nav

 

18.12.2020.
Iepirkuma priekšmeta nosaukums: Telpu īre biedrības "Gaujas Partnerība" biroja vajadzībām
Prasības piedāvājuma noformējumam:Ieskanēts parakstīts piedāvājums e-pastā: gaujaspartneriba@inbox.lv un piedāvājuma oriģināls iesniegts vai nosūtīts pa pastu biedrības "Gaujas Partnerība" birojā (Pirmā iela 38A, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164) ar cenas piedāvājumu noteiktā termiņā.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 28.12.2020. plkst. 17:00

Tehniskā specifikācija

Piedāvājuma forma

Iepirkuma uzvarētājs: SIA "AGLV"

 

05.09.2018.
Iepirkuma priekšmeta nosaukums: 
Brauciena “Latvija-Polija-Latvija” transporta pakalpojumu nodrošināšana biedrības “Gaujas Partnerība” vajadzībām

Prasības piedāvājuma noformējumam: piedāvājumus iesūtīt elektroniski, izmantojot pielikumā Nr.1. norādīto Finanšu piedāvājuma formu.

Piedāvājums jāiesniedz: gaujaspartneriba@inbox.lv līdz 14.09.2018. plkst. 17:00

Tehniskā specifikācija

Iepirkuma uzvarētājs: 

 

05.09.2018.
Iepirkuma priekšmeta nosaukums: 
Brauciena “Latvija-Horvātija-Latvija” transporta pakalpojumu nodrošināšana biedrības “Gaujas Partnerība” vajadzībām

Prasības piedāvājuma noformējumam: piedāvājumus iesūtīt elektroniski, izmantojot pielikumā Nr.1. norādīto Finanšu piedāvājuma formu.

Piedāvājums jāiesniedz: gaujaspartneriba@inbox.lv līdz 14.09.2018. plkst. 17:00

Tehniskā specifikācija

Iepirkuma uzvarētājs: 

 

10.10.2017.
Iepirkuma priekšmeta nosaukums: Biedrības "Gaujas Partnerība" mājas lapas izveide un uzturēšana (2 gadus)
Prasības piedāvājuma noformējumam:
1. Potenciālais darbu izpildītājs sagatavo Piedāvājumu, kas sastāv no trim daļām:
1.1. Informācija par uzņēmuma pieredzi – veidne Nr. 1;
1.2. Tehniskais piedāvājums – veidne Nr. 2;
1.3. Finanšu piedāvājums – veidne Nr. 3 (pielikums Nr. 1).
2. Sagatavoto Piedāvājumu pretendentam līdz norādītajam termiņam jāatsūta:
2.1. ieskanētā veidā uz biedrības "Gaujas Partnerība" e-pastu gaujaspartneriba@inbox.lv vai
2.2. uz biedrības adresi (Pirmā iela 38A, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164).
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:17.10.2017. plkst. 17:00
Tehniskā specifikācija un piedāvājuma forma

Iepirkuma uzvarētājs: SIA "MegaSoft"

08.09.2017.
Iepirkuma priekšmeta nosaukums: Biedrības "Gaujas Partnerība" mājas lapas izveide un uzturēšana (3 gadus)
Prasības piedāvājuma noformējumam:
1. Potenciālais darbu izpildītājs sagatavo Piedāvājumu, kas sastāv no trim daļām:
1.1. Informācija par uzņēmuma pieredzi – veidne Nr. 1;
1.2. Tehniskais piedāvājums – veidne Nr. 2;
1.3. Finanšu piedāvājums – veidne Nr. 3 (pielikums Nr. 1).
2. Sagatavoto Piedāvājumu pretendentam līdz norādītajam termiņam jāatsūta:
2.1. ieskanētā veidā uz biedrības "Gaujas Partnerība" e-pastu gaujaspartneriba@inbox.lv vai
2.2. uz biedrības adresi (Pirmā iela 38A, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164).
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
30.09.2017. plkst. 17:00
Tehniskā specifikācija un piedāvājuma forma

Iepirkuma uzvarētājs: Bez rezultāta

23.11.2016.
Iepirkuma priekšmeta nosaukums: Āra izkārtes izgatavošana biedrības "Gaujas Partnerība" vajadzībām
Prasībaspiedāvājuma noformējumam: Ieskanēts parakstīts piedāvājums e-pastā: gaujaspartneriba@inbox.lvar cenas piedāvājumu noteiktā termiņā.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 02.12.2016. plkst. 17:00
Tehniskā specifikācija
Piedāvājuma forma

27.09.2016.
Iepirkuma priekšmeta nosaukums:Telpu īre biedrības "Gaujas Partnerība" biroja vajadzībām
Prasības piedāvājuma noformējumam:Ieskanēts parakstīts piedāvājums e-pastā: gaujaspartneriba@inbox.lv un piedāvājuma oriģināls iesniegts vai nosūtīts pa pastu biedrības "Gaujas Partnerība" birojā (Gaujas iela 33A, 2. stāvs, 240.kabinets, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164) ar cenas piedāvājumu noteiktā termiņā.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:līdz 17.10.2016. plkst. 17:00

Tehniskā specifikācija

Piedāvājuma forma

Iepirkuma uzvarētājs: SIA "AGLV"

11.04.2016.
Iepirkuma priekšmeta nosaukums:Ēvelētu koka brusu iegāde, piegāde
Prasības piedāvājuma noformējumam:Ieskanēts parakstīts piedāvājums e-pastā: gaujaspartneriba@inbox.lv ar preces parametriem un cenu noteiktā termiņā
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:līdz 14.04.2016. plkst. 17:00

Tehniskā specifikācija

Iepirkuma uzvarētājs: SIA "ANIPSIS"

29.03.2016.

Iepirkuma priekšmeta nosaukums: Portatīvā datora iegāde

Prasības piedāvājuma noformējumam:Ieskanēts parakstīts piedāvājums e-pastā: gaujaspartneriba@inbox.lvun piedāvājuma oriģināls iesniegts vai nosūtīts pa pastu biedrības "Gaujas Partnerība" birojā (Gaujas iela 33A, 2. stāvs, 240.kabinets, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164) ar preces parametriem un cenu noteiktā termiņā.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 07.04.2016. plkst. 17:00

Tehniskā specifikācija

Iepirkuma uzvarētājs: SIA "Vidzemes Elektrotehnikas Fabrika"

29.03.2016.

Biedrības "Gaujas Partnerība" vizuālā tēla attīstība, publicitātes un reklāmas materiālu dizaina izstrāde, izgatavošana un piegāde

Piedāvājums jāiesniedz:atsūtot ieskenētu piedāvājumu uz biedrības "Gaujas Partnerība" e-pastu gaujaspartneriba@inbox.lvlīdz 01.04.2016., plkst.: 18:00.

Cenu aptaujas noteikumi

1.pielikums

2.pielikums

20.11.2015.

Bukleta dizaina izstrāde, izgatavošana un piegāde

Piedāvājums jāiesniedz:(vai jāatsūta pa pastu) biedrības "Gaujas Partnerība" birojā (adrese: Gaujas iela 33A, 240. kabinets, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164) ne vēlāk kā līdz 27.11.2015. plkst.14:00. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam.

Cenu aptaujas noteikumi

1. pielikums

2. pielikums

Iepirkuma rezultāti: Iepirkums ir anulēts.

11.11.2015.

Mapju un galda kalendāru dizaina izstrāde, izgatavošana un piegāde

Piedāvājums jāiesniedz:(vai jāatsūta pa pastu) biedrības "Gaujas Partnerība" birojā (adrese: Gaujas iela 33A, 240. kabinets, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164) ne vēlāk kā līdz 20.11.2015. plkst.14:00. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam.

Cenu aptaujas noteikumi

1.pielikums

2.pielikums

Iepirkuma rezultāti: Iepirkums ir anulēts

Mājas lapas www.gaujaspartneriba.lv hostinga pakalpojums

Piedāvājums jāiesniedz: (vai jāatsūta pa pastu) biedrības „Gaujas Partnerība" biroja adresē Ādažu novadā, Ādažos, Gaujas ielā 33A, 240.kab. līdz 19.06.2015. plkst. 13:00

Tehniskā specifikācija

Piedāvājuma forma

Iepirkuma uzvarētājs: SIA "IT Līderis"

Bukletu, plakātu un galda kalendāru dizaina izstrāde, izgatavošana un piegāde

Piedāvājums jāiesniedz:(vai jāsūta pa pastu) biedrības "Gaujas Partnerība" birojā (adrese: Gaujas iela 33A, 240.kabinets, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164) ne vēlāk kā līdz 05.12.2014. plkst.14:00. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam.

Cenu aptaujas noteikumi

Pielikums Nr. 1

Pielikums Nr. 2

Iepirkuma uzvarētājs:

1. iepirkuma daļā (lotē) - SIA "Visaž"

2. iepirkuma daļā (lotē) - SIA "Digitālā Pele"

3. iepirkuma daļā (lotē) - SIA "Karšu izdevniecība Jāņa sēta"

Bukletu, plakātu un galda kalendāru dizaina izstrāde, izgatavošana un piegāde

Piedāvājums jāiesniedz:(vai jāsūta pa pastu) biedrības "Gaujas Partnerība" birojā (adrese: Gaujas iela 33A, 240.kabinets, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164) ne vēlāk kā līdz 31.10.2014. plkst.14:00. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam.

Cenu aptaujas noteikumi

Pielikums Nr.1

Pielikums Nr.2

Iepirkuma uzvarētājs: Cenu aptauja noslēdzās bez rezultātiem

Pētījuma "Biedrības "Gaujas Partnerība" stratēģijas ieviešanas izvērtējums, ietekmes uz vietējās rīcības grupas darbības teritorijas attīstību noteikšana un proekšlikumu sagatavošana turpmākai darbībai" veikšana

Piedāvājums jāiesniedz vai jāatsūta pa pastu biedrības "Gaujas partnerība" birojā (adrese: Gaujas iela 33A, 240.kabinets, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164 ne vēlāk kā līdz 17.10.2014. plkst.14:00. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam.

Cenu aptaujas noteikumi

Iepirkuma uzvarētājs: SIA "Plānošanas darbnīca"

Bukleta dizaina izstrāde, izgatavošana un piegāde

Piedāvājums jāiesniedz: biedrības „Gaujas Partnerība” biroja adresē Ādažu novadā, Ādažos, Gaujas ielā 33A, 240.kab. līdz 14.04.2014. plkst. 17:00

Tehniskā specifikācija

Piedāvājuma forma

Iepirkuma uzvarētājs: SIA "Zelta Rudens Printing"

Roll-up stenda dizaina izstrāde, izgatavošana un piegāde

Piedāvājums jāiesniedz: biedrības „Gaujas Partnerība” biroja adresē Ādažu novadā, Ādažos, Gaujas ielā 33A, 240.kab. līdz 15.04.2014. plkst. 17:00

Tehniskā specifikācija

Piedāvājuma forma

Iepirkuma uzvarētājs: SIA "Digitālā Pele"

Aizslēdzams metāla skapis

Piedāvājums jāiesniedz: Ādažos, Gaujas ielā 33A, 240.kab. vai pa uz e-pastu: gaujaspartneriba@inbox.lv līdz 12.01.2014. plkst. 17.00

Tehniskā specifikācija

Iepirkuma uzvarētājs: Elbest Kaubandus OU Latvijas filiāle

Aizslēdzams metāla skapis

Piedāvājums jāiesniedz: Ādažos, Gaujas ielā 33A, 240.kab. vai uz e-pastu: gaujaspartneriba@inbox.lv līdz 17.09.2013. plkst. 17.00

Tehniskā specifikācija

Iepirkuma uzvarētājs: Elbest Kaubandus OU Latvijas filiāle

Brošūru materiālu dizaina izstrāde un izgatavošana

Piedāvājums jāiesniedz: biedrības "Gaujas Partnerība" biroja adresē Ādažu novadā, Ādažos, Gaujas ielā 33A, 240.kab līdz 22.12.2011. plkst.17:00

Tehniskā specifikācija

Piedāvājuma forma

Iepirkuma uzvarētājs: SIA "Elpa-2"

Brošūru materiālu dizaina izstrāde un izgatavošana

Piedāvājums jāiesniedz: biedrības „Gaujas Partnerība” biroja adresē Ādažu novadā, Ādažos, Gaujas ielā 33A, 240.kab.līdz 11.03.2011. plkst. 15:00

Tehniskā specifikācija

Piedāvājuma forma

Iepirkuma uzvarētājs: SIA "Digitālā Pele"