Par biedrību»Biedrības projekti»Projekts: “LEADER pieejas īstenošana 2009-2013 (EZF)”

Projekts: “Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.–2013.gadam (RP) pasākumā "Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana" sagatavošana un īstenošana biedrības "Gaujas Partnerība" teritorijā – Ādažu novadā”

02.02.2010. Lauku atbalsta dienests pieņēma lēmumu Nr.9.3./2.1-17/394 par atbalsta piešķiršanu biedrības „Gaujas Partnerība" vietējās attīstības stratēģijas (stratēģijas iesnieguma Nr. 09-00-Z40000-000002) īstenošanai Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013. gadam pasākuma „Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana" ietvaros.
Ādažu novada teritorijā jau kopš 2010.gada tiek īstenoti dažādi LEADER veida projekti, kuru finansējumu pilnībā vai dāļēji nodrošina Eiropas zivsaimniecības fonds (EZF). EZF līdzekļi "Rīcības programmas" īstenošanai un paredz atbalstu projektiem, kuros plānota būvniecība, teritorijas labiekārtošana. Kopumā LEADER veida projektu īstenošanai Ādažu novadā 2007.-2013. gada plānošanas periodā no EZF tika novirzīti– 137 557,06 EUR.
Vairāk skatīt sadaļā: ELFLA/EZF (2009-2013)