Par biedrību»Struktūra

Biedrības "Gaujas Partnerība" biedri

Biedrības „Gaujas Partnerība” biedri (uz 15.08.2016.)

N.p.k.

Vārds, uzvārds

Iestāde, organizācija un uzņēmums ko biedrs pārstāv

1

Inga Pērkone

Ādažu novada dome

2

Sarma Novicāne-Lazdāne

Biedrība „Ādažu Brīvā Valdorfa skola”

3

Ernests Dreimanis

Biedrība „Podnieki”

4

Gunta Dundure

Privātpersona

5

Jānis Pērkons

Privātpersona

6

Gita Lignicka

Privātpersona

7

Silvija Ose

Privātpersona

8

Guna Kozlovska

Privātpersona

9

Ineta Martuzāne

Privātpersona

10

Agris Bondars

Biedrība FK "Ādaži"

11

Vallija Ošiņa

Privātpersona

12

Valdis Perro

ZS „Stirniņas”

13

Edgars Martuzāns

Privātpersona

14

Jānis Tiļčiks

Privātpersona

15

Vita Zemture

Privātpersona

16

Ojārs Jansons

Ādažu fotogrāfu biedrība

17

Uldis Štēbelis

Biedrība "Ādažu uzņēmēji"