Par biedrību»Struktūra

Biedrības "Gaujas Partnerība" biedri

Biedrības „Gaujas Partnerība” biedri (uz 31.01.2022.)

N.p.k.

Vārds, uzvārds

Iestāde, organizācija un uzņēmums ko biedrs pārstāv

1

Inga Pērkone

Ādažu novada dome

2

Sarma Novicāne-Lazdāne

Biedrība „Ādažu Brīvā Valdorfa skola”

3

Ernests Dreimanis

Biedrība „Podnieki”

4

Gunta Dundure

Privātpersona

5

Jānis Pērkons

Privātpersona

6

Ineta Martuzāne

Privātpersona

7

Agris Bondars

Biedrība FK "Ādaži"

8

Jānis Tiļčiks

Privātpersona

9

Ojārs Jansons

Ādažu fotogrāfu biedrība

10

Uldis Štēbelis

Biedrība "Ādažu uzņēmēji"

11

Jānis Beķers

Privātpersona