Aicinām iesaistīties biedrības “Gaujas Partnerība” bezmaksas pasākumos, iepazīstot sporta aktivitātes Ādažu novada teritorijā

02.07.2022.

Kopš 2021.gada 1.jūlija Ādažu novads sastāv no 2 pagastiem, kas iepriekš bija divi atsevišķi novadi – Ādažu un Carnikavas. Kā liecina pašvaldības 2020.gadā veiktās iedzīvotāju aptaujas rezultāti, 30% Ādažu pagasta iedzīvotāji vai nu slikti, vai praktiski nemaz nepazīst Carnikavas pagastu, savukārt Carnikavas pagasta iedzīvotāji Ādažu pagasta teritoriju pazīst vēl sliktāk – tādi bija aptuveni 60% aptaujāto.

Kaut arī kopš jaunā novada izveides visa informācija par notiekošo novadā tiek sniegta vienotā informatīvajā telpā, kā liecina pieredze, katra pagasta iedzīvotāji joprojām vairāk interesējas par tiem notikumiem un tām iespējām, kas ir pieejamas savā pagastā. Lai veicinātu iedzīvotāju interesi un informētību par visu novadu, būtu nepieciešams vienkopus stāstīt par abiem pagastiem. Šādi pasākumi nav bijuši, bet būtu ļoti vēlami, lai veicinātu visa novada iedzīvotāju sadraudzību, vienotību un piederību visam jaunajam novadam.

Lai to mainītu, biedrība “Gaujas Partnerība” 2022.gada vasarā īsteno konkursa “Sabiedrība ar dvēseli” projektu “Iepazīsti Ādažu novadu”. Projekta mērķis ir noorganizēt 4 vienas dienas pasākumus iedzīvotājiem četros Ādažu novada ciemos, lai veicinātu vietējo iedzīvotāju informētību par novadā esošajām sporta un kultūras iespējām, sekmētu viņu diskusijas par savu ciemu nozīmīgajām kultūrvēsturiskajām vietām un aicinātu viņus iesaistīties kopīgās aktivitātēs.

 

Afiša

Afisa_s.png

Ādažu pilsētas svētku laikā biedrība vēlas informēt iedzīvotājus par sporta aktivitātēm, kas pieejamas visā novadā. Būs iespēja saņemt informatīvu materiālu, kur ir apkopoti kontakti biedrībām un klubiem, kas īsteno sportiskas aktivitātes novadā, kā arī vienkopus ieraudzīt novadā esošo sporta infrastruktūras izvietojumu. Biedrības teltī pie Ādažu sākumskolas aicinātas pievienoties arī informatīvajā izdevumā minētās biedrības un klubus, tādā veidā sniedzot iespēju iedzīvotājiem par savu darbību uzzināt nepastarpināti. Lai iedzīvotāji varētu ne tikai iegūt informāciju, bet arī izkustēties, teritorijā blakus Ādažu skeitparkam būs iespēja bez maksas izmēģināt diska golfu.

Ādažu novadā ir iespēja daudzpusīgi atpūsties un sportot. Aicinām iepazīties ar visiem piedāvājumiem un izmantot tās aktivitātes, kas liekas saistošākas un pieejamākas!

SAD_logo.png