ELFLA (2015-2020)»Sadarbības projekti»Projekts “Gudra pieeja vietējā mantojuma veicināšanā”

Projekts “Gudra pieeja vietējā mantojuma veicināšanā”

2019. gada janvārī tika apstiprināts biedrības “Gaujas Partnerība” starpteritoriālais sadarbības projekts “Gudra pieeja vietējā mantojuma saglabāšanā” (Projekts). Projektu realizēs biedrība “Gaujas Partnerība” un biedrība “Jūrkante” sadarbība ar Polijas un Horvātijas vietējām rīcības grupām. Galvenais Projekta mērķis ir izveidot kopīgu informatīvo materiālu – “Labās prakses kodeksu”, kurā tiks apkopoti ieteikumi, atziņas un piemēri par veiksmīgu uzņēmējdarbības attīstību, vietējā mantojam saglabāšanu un attīstību ar inovatīvām metodēm.

Projekts tiks īstenots no 2019. līdz 2020.gadam. Lai realizētu izvirzīto mērķi, Projekta ietvaros tiks organizētas trīs pieredzes apmaiņas vizītes, kurās tiks aicināti piedalīties Ādažu un Salacgrīvas uzņēmēji, tūrisma un izklaides industrijas pārstāvji, un personas, kas darbojas kultūras un vides mantojuma saglabāšanas jomā. 2019.gada maijā tiks uzņemti ciemos sadarbības partneri no Polijas un piedāvāta viņiem iespēja iepazīties ar vietējo uzņēmēju pieredzi un Latvijas kultūru. Savukārt 2019. gada augustā un septembrī dosimies pieredzes apmaiņas vizītēs uz Poliju un Horvātiju.

Visās trīs dalībvalstīs tiks organizētas radošās darbnīcas, kurās tiks aicināti piedalīties visi interesenti. Darbnīcu laikā tiks sagatavota informācija bukletam. Ar sagatavoto “Labās prakses kodeksu” būs iespējams iepazīties projekta noslēgumā.

Aicinām visus interesentus sekot līdzi informācijai biedrības mājas lapā www.gaujaspartneriba.lv, vietējā laikrakstā “Ādažu Vēstis”, Ādažu novada domes mājas lapā www.adazi.lv, kā arī iesaistīties Projekta ietvaros organizētajos pasākumos! Ja ir radusies interese par Projektā plānotajām aktivitātēm, aicinām sazināties ar biedrību “Gaujas Partnerība”, rakstot uz e-pastu: gaujaspartneriba@inbox.lv 

Uz Poliju brauciens tiek organizēts 06.08.2019.-11.08.2019., bet uz Horvātiju 09.09.2019.-16.09.2019.

Vizītes programma Polijā

Vizītes programma Horvātijā

Lai pieteiktos braucieniem jāaizpilda un jāiesniedz pieteikums un pēc pieredzes brauciena jāaizpilda un jāiesniedz atskaite: pieteikums un atskaite

Aktivitātes:

  • Īstenojot starptautisko sadarbības projektu “Gudra pieeja vietējā mantojuma veicināšana” 2020. gadā tika izveidoti bukleti latviešu valodā "LABAS PRAKSES KODEKSS" un angļu valodā "CODE OF GOOD PRACTICE".
  • Īstenojot starptautisko sadarbības projektu “Gudra pieeja vietējā mantojuma veicināšana”, no 2019. gada 9. līdz 16. septembrim 30 pārstāvji no Ādažu, Salacgrīvas un Limbažu novadiem devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Horvātiju, Gorski kotar reģionu.
  • Īstenojot starptautisko sadarbības projektu “Gudra pieeja vietējā mantojuma veicināšana”, no 2019. gada 6. līdz 11. augustam 30 pārstāvji no Ādažu, Salacgrīvas un Limbažu novadiem devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Poliju, Kujāvijas-Pomoržes vojevodisti.
  • Sadarbības projekta “Gudra pieeja vietējā mantojuma veicināšana” ietvaros no 2019. gada 21. līdz 25.maijam Ādažos un Salacgrīvā viesojās Polijas kolēģu delegācija no Vietējās rīcības grupas “Zakole Dolnej Wisły”.
  • Seminārs "Vietējā kultūras mantojuma veicināšana un popularizēšana – labās prakses piemēri tūrisma attīstībā", kas norisinājās 2019. gada 22.maijā plkst. 10:00-14:30, Ādažu Vēstures un mākslas galerijā, Ādažos, Gaujas ielā 33A.

9_VRG_logo_kopa.png