ELFLA (2015-2020)»Apstiprinātie projekti»5.kārtā apstiprinātie projekti

5.kārtā apstiprinātie projekti

Projekts “Jauna koncepta izbraukuma kafejnīcas ģimenēm ar bērniem izveide”

Apstiprināšanas gads – 2020.gads.

Projekta iesniedzējs – Dace Virza

Rīcība 1.1. Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, ar lauksaimniecību nesaistītai ražošanai un pakalpojumiem, produkcijas realizācijai un darbinieku produktivitātes kāpināšanai.

Projekta mērķis ir uzsākt saimniecisko darbību izveidojot jauna koncepta ēdināšanas pakalpojumu, kas specializēsies kā mobilā kafejnīca ģimenēm ar bērniem; iegādāties darbības nodrošināšanai nepieciešamo aprīkojumu. Projekta ietvaros plānots iegādāties CSDD un PVD prasībām atbilstošu izbraukuma ēdināšanas terileri ar aprīkojumu (plauktu un virsmu sistēma, elektroinstalācija, ūdens, kanalizācijas, ventilācijas sistēmas, elektroierīces ēdiena pagatavošanai un uzglabāšanai), kā arī elementus ēdināšanas / spēļu zonai, kas tiks izvietota pie treilera izbraukumu vietās. Treileris tiks izgatavots pēc individuāla pasūtījuma, piemērots ēdienu pagatavošanas specifikai. Āra ēdināšanas/spēļu zonas elementi tiks izgatavoti pēc individuāla pasūtījuma, ievērojot drošību un ergonomiskumu atbilstoši mērķauditorijai. Īpaša uzmanība tiks pievērsta uzņēmuma mārketingam. Iegādātais aprīkojums būs unikāls – ar idividuālu vizuālo dizainu. Vizualizācijas skatīt pielikumā. Piedāvātās preces un pakalpojumi nodrošinās ģimenēm draudzīgu ēdināšanu drošā un piemērotā vidē. Spēļu zonā tiks piedavātas galda un aktīvās spēles, tādējādi veicinot izglītojoši attīstošo spēļu kultūru novadā, Pierīgā. Tiks veicināta vecāku un bērnu kopā darbošanās. Jaunais uzņēmums būs inovatīvs partnerības teritorijā.

Pieprasītais finansējums: EUR 12 705,00

 

Projekts “Jauna izglītības pakalpojuma radīšana Ādažos - interešu izglītības pakalpojumu uzsākšana, veicot sākuma ieguldījumus iestādes informācijas un komunikācijas tehnoloģiskās bāzes risinājumu izstrādei un aprīkojuma iegādei”

Apstiprināšanas gads – 2020.gads.

Projekta iesniedzējs – SIA “Alba Lira”

Rīcība 1.1. Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, ar lauksaimniecību nesaistītai ražošanai un pakalpojumiem, produkcijas realizācijai un darbinieku produktivitātes kāpināšanai.

Projekta mērķis ir radīt jaunu izglītības pakalpojumu Ādažos, izveidojot interešu izglītības iestādi, veicot sākuma ieguldījumus iestādes identitātes izstrādē, mārketinga pasākumu īstenošanā, kā arī informācijas un komunikāciju tehnoloģiskās bāzes izveidē un nepieciešamā aprīkojuma iegādē, lai veidotu inovatīvas mācību programmas, sekmētu bērnu digitālās prasmes un attīstītu praksē balstītas kompetences modernā un saturiski kvalitatīvā vidē, kā arī lai nodrošinātu kvalitatīvu darba apstākļu radīšanu pedagogiem un izglītojamajiem, piedāvājot radīt tehniskās inovācijas iekļaujošu vidi. Veicināt izglītības pakalpojumu dažādošanu un attīstīšanu Ādažu novadā, piedāvājot licencētus interešu izglītības pulciņus, izglītojošas nometnes un meistarklases bērniem vecumā no 6 – 15 gadiem. Sekmēt zināšanu bāzes attīstību lauku apvidos, piedāvājot plašu mūsdienīgu interešu izglītības pieejamību Ādažu novadā

Pieprasītais finansējums: EUR 9 332,80