ELFLA (2015-2020)»Apstiprinātie projekti»8.kārtā apstiprinātie projekti

8.kārtā apstiprinātie projekti

Projekts “Fox The Maker ražošanas attīstīšana ekporta palielināšanai 2022”

Projekta īstenotājs – SIA “KidDo Toys”

Rīcība 1.1. Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, ar lauksaimniecību nesaistītai ražošanai un pakalpojumiem, produkcijas realizācijai un darbinieku produktivitātes kāpināšanai.

Projekta mērķis – papildus ražošanas iekārtu iegāde, kas palīdzēs uzņēmumā optimizēt ražošanu un palielināt ražošanas apjomus un tas atbilst novada vajadzībām un prioritātēm (kas ir noteikti novada attīstības programmā). Uzņēmuma mērķis ir nodrošināt kvalitatīvus produktus gan bērniem, gan arī pieaugušajiem. Šie produkti lieliskā veidā samazina ekrānlaiku bērniem un popularizē vērtīgas, aizraujošas nodarbes mājas apstākļos, Fox The Maker piedāvā radošos komplektus dažādu praktisku uzdevumu veikšanai bērniem no 3 gadu vecuma. Katrs komplekts ir paredzēts konkrētā uzdevuma veikšanai un ir ērts lietošanai mājas apstākļos, jo tajā ir iekļauts viss nepieciešamais. Fox The Maker radošie komplekti ir ērti pieejami ikvienam, tie ir vienkārši un saprotami bērniem, un tie dod iespēju ar interesantiem, praktiskiem uzdevumiem apgūt jaunas prasmes. Tā rezultātā, tiks īstenota produktu klāsta paplašināšana, uzņēmuma apgrozījuma kāpināšana, lielāka pievienotā vērtība.

Piešķirtais ELFLA finansējums: EUR 6 608,22

 

Projekts “Jauna izglītības pakalpojuma radīšana Ādažos, veicot sākuma ieguldījumu āra nojumes būvniecībai”

Projekta īstenotājs – SIA “Alba Lira”

Rīcība 1.1. Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, ar lauksaimniecību nesaistītai ražošanai un pakalpojumiem, produkcijas realizācijai un darbinieku produktivitātes kāpināšanai.

Projekta mērķis – radīt jaunu izglītības pakalpojumu Ādažos, veicot sākuma ieguldījumu āra nojumes būvniecībai, paaugstinot kvalifikāciju 4 darbiniekiem, radot 2 jaunas darba vietas un kāpinot uzņēmuma apgrozījumu un veidojot jaunu sadarbības modeli - uzņēmējs ienāk skolā.

Piešķirtais ELFLA finansējums: EUR 24 500,00