2011. gada projekti (EZF)

4_logo_kopa_zivis

 

  

2.kārtā apstiprinātie projekti

Projekts “Ādažu sporta laukuma labiekārtošana”

Apstiprināšanas gads – 2011.gads

Pasākums – Teritoriju attīstības stratēģiju īstenošana

Vietējās attīstības stratēģijas rīcība2.1.rīcība “Sporta, kultūras, izglītojošo, atpūtas un citu brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu un īstenošanas vietu attīstība, izveide un labiekārtošana, to pieejamības un informācijas nodrošināšana, t.sk., nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšana, teritorijas labiekārtošana un visu iedzīvotāju grupu iesaistīšana tajās, (arī starptautiskā mērogā), dabas resursu saglabāšana, sakopšana un aizsardzība”

Projekta īstenotājs – biedrība “Futbola klubs “Ādaži””

Projekta mērķis – Labiekārtot esošo Ādažu sporta laukumu, radot pilnvērtīgus apstākļus futbolistu treniņiem un spēlēm, kā arī nodrošināt kvalitatīvu vidi novada iedzīvotājiem brīvā laika pavadīšanai.

Neliela informācija par projektu – Kvalitatīvi dabīgā zālāja laukumi ir ļoti pieprasīti futbola komandu treniņiem un spēlēm. Projekta ietvaros tika labiekārtots Ādažu vidusskolas sporta laukums 7000 m2 platībā un radītas visas iespējas bērnu un jauniešu futbola treniņu procesa nodrošināšanai. Kā futbolistu vecāki, tā arī citi novada iedzīvotāji varēs atzinīgi novērtēt sava novada jauno futbolistu izaugsmi, ko veicinās atbilstoši treniņapstākļi.

Projekta īstenošanas laiks – 10.2011.-08.2012.

Projekta izmaksas

            Kopējās izmaksas – 28 253,97 EUR, t.sk.:

            Publiskais finansējums – 25 428,97 EUR

            Privātais finansējums – 2 825,00 EUR