ELFLA (2015-2020)»Apstiprinātie projekti»6.kārtā apstiprinātie projekti

6.kārtā apstiprinātie projekti

Projekts “Skaistumkopšanas privātprakse Ādažos”

Projekta īstenotājs – Sabīne Ulberte

Rīcība 1.1. Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, ar lauksaimniecību nesaistītai ražošanai un pakalpojumiem, produkcijas realizācijai un darbinieku produktivitātes kāpināšanai.

Projekta mērķis – skaistumkopšanas privātprakses sniedzamo pakalpojumu attīstīšana, iegādājoties aprīkojumu un izveidojot jaunas darba vietas, t.sk., vienu personai ar funkcionāliem traucējumiem. Projekta ietvaros tiks izveidota ārstniecības iestāde, kurā tiks sniegti pakalpojumi saistībā ar ādas veselību un estētiku

Piešķirtais ELFLA finansējums: EUR 4 509,80

 

Projekts “Zobārstniecības pakalpojumu modernizācija Ādažu novadā”

Projekta īstenotājs – SIA “D&S”

Rīcība 1.1. Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, ar lauksaimniecību nesaistītai ražošanai un pakalpojumiem, produkcijas realizācijai un darbinieku produktivitātes kāpināšanai.

Projekta mērķis – iegādāties modernu stomatoloģijas iekārtu “Anthos A3” (ražotājs “Cefla”, Itālija), kas ļauj veikt kvalitatīvas stomatoloģiskās manipulācijas. Stomatoloģijas iekārtā ietilpst: pacienta krēsls, kas nodrošina ērtības gan pacientiem, gan stomatologam, ārsta instrumentu vadības panelis ar iespēju programmēt un saglabāt atmiņā dinamisko instrumentu darba parametrus, hidrobloks, kas nodrošina autonomu ūdens padevi un asistenta bloks uz pagriežamas konsoles.

Piešķirtais ELFLA finansējums: EUR 12 050,53