Par biedrību»Biedrības projekti

Biedrības projekti

Biedrība „Gaujas Partnerība" ir dibināta 2009. gadā ar mērķi veicināt uz sabiedriskā un privātā sektora partnerattiecībām balstītu darbību Ādažu novada teritorijas plānošanā, sociālekonomisko problēmu risināšanā un ilgtspējīgas ekonomiskās attīstības veicināšanā, izmantojot vietējos un piesaistītos ekonomiskos resursus, un sadarbojoties ar citiem partneriem.

Lai sasniegtu biedrības mērķus biedrība ir realizējusi, kā arī pašlaik realizē vairākus projektus. Ar projektiem var iepazīties sadaļas apakšsadaļās.