ELFLA (2015-2020)»Informatīvie semināri»Seminārs 30.04.2018.

Seminārs 30.04.2018.

2018. gada 15. martā ir izsludināta projektu iesniegumu pieņemšanas 3.kārta Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai aktivitātē 19.2.1. “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”. Vairāk skatīt šeit.

Lai sniegtu visu iespējamo atbalstu projektu iesniedzējiem projektu iesniegumu pieņemšanas 3. kārtas ietvaros 2018.gada 30.aprīlī plkst.12:00 Ādažos, Gaujas ielā 33A, Kultūras centrā, galerijas telpās tiks rīkots informatīvais seminārs.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2018.gada 25.aprīļa līdz 2017.gada 25.maijam

Projektu iesniegumus var iesniegt:

- papīra formā 2 eksemplāros biedrības "Gaujas Partnerība" birojā Ādažos, Pirmā ielā 38A, (tiem pievienojot 1 kopiju elektroniskā formātā, datu nesējā) (no 25.04.2018. līdz 25.05.2018. plkst.14:00);
- elektroniski 
Lauku atbalsta dienesta (turpmāk LAD) elektroniskajā pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/loginvai elektroniska dokumenta formā, kas noformēts atbilstoši Elektronisko dokumentu likumā noteiktajai kārtībai, nosūtot to uz e-pastu lad@lad.gov (no 25.04.2018. līdz 25.05.2018. plkst.23:59).

Kontaktinformācija:

- Gunta Dundure, ELFLA administratīvā vadītāja (mob.: +371 26566190, e-pasts: gunta.dundure@adazi.lv);

Vispārīgiem jautājumiem: gaujaspartneriba@inbox.lv

Semināra materiāli:

Semināra darba kārtība

Prezentācija