ELFLA (2015-2020)»Darba grupas

Darba grupas straēģijas 2014.-2020. gadam izstrādei

Lai, izstrādājot sabiedrības virzītu vietējā sattīstības stratēģiju, ņemtu vērā vietējo iedzīvotāju, uzņēmēju, nevalstisko organizāciju un pašvaldības iestāžu viedokli 2015. gada oktobrī stratēģijas dokumenta izstrādei Ādažu kultūras centrā, Ādažu vēstures un mākslas galerijā (Ādažos, Gaujas ielā 33A) tika organizētas darba grupas:


1) Pašvaldības pārstāvju darba grupas sanāksme – 14.10.2015. plkst. 14:00

1.prezentācija

2.prezentācija

3.prezentācija


2) Uzņēmēju darba grupas sanāksme – 21.10.2015. plkst. 18:00

1.prezentācija

2.prezentācija

3.prezentācija


3) Iedzīvotāju (t.sk. biedrību) darba grupas sanāksme – 29.10.2015. plkst. 18:00

1.prezentācija

2.prezentācija

3.prezentācija