Biedrības "Gaujas Partnerība" biedri

Biedrības „Gaujas Partnerība” biedri (uz 28.06.2021.)

N.p.k.

Vārds, uzvārds

Iestāde, organizācija un uzņēmums ko biedrs pārstāv

1

Inga Pērkone

Ādažu novada dome

2

Sarma Novicāne-Lazdāne

Biedrība „Ādažu Brīvā Valdorfa skola”

3

Ernests Dreimanis

Biedrība „Podnieki”

4

Gunta Dundure

Privātpersona

5

Jānis Pērkons

Privātpersona

6

Silvija Ose

Privātpersona

7

Guna Kozlovska

Privātpersona

8

Ineta Martuzāne

Privātpersona

9

Agris Bondars

Biedrība FK "Ādaži"

10

Vallija Ošiņa

Privātpersona

11

Madara Zamarina

Privātpersona

12

Edgars Martuzāns

Privātpersona

13

Jānis Tiļčiks

Privātpersona

14

Ojārs Jansons

Ādažu fotogrāfu biedrība

15

Uldis Štēbelis

Biedrība "Ādažu uzņēmēji"

16

Jānis Beķers

Privātpersona