Par biedrību»Biedrības projekti»Projekts “Atpūtas vietu ar fotorāmjiem izveide pie Baltezera kanāla un Gaujas tilta”

Projekts “Atpūtas vietu ar fotorāmjiem izveide pie Baltezera kanāla un Gaujas tilta”

Arī 2016.gadā biedrība "Gaujas Partnerība" pieteicās Ādažu novada domes izsludinātajā atbalsta konkursā iedzīvotāju iniciatīvām "Sabiedrība ar dvēseli" un iesniedza tajā projekta "Atpūtas vietu ar fotorāmjiem izveide pie Baltezera kanāla un Gaujas tilta" pieteikumu.

Projekta vispārīgais mērķis – uzlabot atpūtas iespējas pie ūdensobjektiem Ādažu novadā un sekmēt novada atpazīstamību. Lai to panāktu, tika plānots:
-Izveidot atpūtas vietu ar fotorāmi Baltezera kanāla pludmalē, Baltezerā.

-Izveidot atpūtas vietu ar fotorāmi pie Gaujas tilta stāvlaukuma, Ādažos.

- Veikt iedzīvotāju informēšanu par Ādažu novadā esošajiem ūdensobjektiem un pie tiem esošajām atpūtas vietām.


Projekta ietvaros bijas paredzēts izveidot 2 atpūtas vietas ar fotorāmjiem, lai nodrošinātu iespēju gan vietējiem iedzīvotājiem, gan tūristiem un novada apmeklētājiem atpūsties un nobildēties atmiņai par skaisto Ādažu novadā.

Foto ramis

Projekts ir pabeigts un mērķis tika sasniegts pilnībā: abās izvēlētajās vietās tika ierīkotas jaunas atpūtas vietas, bet, lai sekmētu novada atpazīstamību, informācijas stendā tika publicēta vispārīga informācija gan par Ādažu novadu, gan par ūdensobjektiem novadā, kā arī uz fotorāmja izvietota plāksnīte ar mājas lapas adresi, kur var iegūt visplašāko informāciju par novadu.

20160914 181912

20160914 182114

(foto: Jānis Pērkons)
Informatīvais stends ar norādēm uz īstenošanas vietām.
Aicinām apmeklēt jaunizveidotās atpūtas vietas, lai atpūstos un nobildētos pie fotorāmjiem pie Gaujas vai Mazā Baltezera!

Logo gp adazi SAD