ELFLA (2015-2020)»Apstiprinātie projekti»2.kārtā apstiprinātie projekti

2.kārtā apstiprinātie projekti

Projekts "Alus darītavas iekārtu iegāde"

Apstiprināšanas gads – 2017.gads.

Projekta iesniedzējs – SIA "Rose Brewery"

Rīcība 1.1. Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai.

Projekta mērķis ir paplašināt savu darbību lai nodrošinātu ekskluzīva alus brūvēšanu, izmantojot jaunākās tehnoloģijas un datorizētu aprīkojumu, projekta ietvaros plānots iegādāties 7 jaunas alus fermentēšanas tvertnes, glikola dzesētāju, pudeļu pildīšanas iekārtu, mazgāšanas iekārtu, etiķešu līmēšanas iekārtu, izveidot 3 jaunas darbavietas.

Pieprasītais finansējums: EUR 31 777,90

 

Projekts "Andžeja Grauda bungu skolas Ādažu filiāles izveide"

Apstiprināšanas gads – 2017.gads.

Projekta īstenotājs – SIA "Andžeja Grauda bungu skola"

Rīcība 1.1. Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai

Projekta mērķis ir izveidot Andžeja Grauda bungu skolas filiāli Ādažos, kas kļūtu par galveno bundzinieku meku Latvijā, iedvesmojot bērnus un jauniešus jēgpilni pavadīt brīvo laiku un piepildīt savus sapņus. Projekta īstenošanai paredzēts gan uzbūvēt Bungu skolas ēku Ādažu novadā, gan iegādāties skolas darbības nodrošināšanai nepieciešamos pamatlīdzekļus.

Pieprasītais finansējums: EUR 56 881,30

 

Projekts "BMX parka izbūve Ādažu novadā, Kadagā, pirmā kārta"

Apstiprināšanas gads – 2017.gads.

Projekta īstenotājs – biedrība "BMX Ādaži"

Rīcība 2.1. Atbalsts vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu, sakārtošanai pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai.

Projekta mērķis ir radīt jaunas sporta iespējas Ādažu novada bērniem un jauniešiem, 2 gadu laikā izveidojot jaunu BMX trasi, kas būtu brīvi pieejama BMX sportistiem, ekstrēmā sporta veida piekritējiem, un kur organizēt BMX sacensības un treniņus. Ar šo projekta īstenošanu varētu pievērst visus novada iedzīvotājus veselīgam dzīvesveidam, pavadot savu brīvo laiku aktīvi sportojot vai vienkārši pastaigājoties svaigā gaisā. Pieejamās BMX sporta iespējas būs jauna sabiedriskā aktivitāte ne tikai vietējiem iedzīvotājiem Ādažos un Kadagā, bet arī citiem novada iedzīvotājiem, kā arī no tālākiem novadiem (Carnikavas, Garkalnes, Sējas), tādējādi popularizējot Ādažu novada vārdu plašāk Latvijā.

Pieprasītais finansējums: EUR 13 149,90

 

Projekts "Sporta aktivitāšu centra aprīkošana ar inventāru āra sporta pasākumu organizēšanai Garkalnes sporta laukumā, Ādažu novadā"

Apstiprināšanas gads – 2017.gads.

Projekta īstenotājs – biedrība "GARKALNES OLIMPISKAIS CENTRS"

Rīcība 2.2. Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu (tostarp apmācības un interešu klubu, sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas aktivitātes) dažādošanai.

Projekta mērķis ir attīstīt sporta pasākumu organizēšanas tradīcijas, aprīkojot sporta aktivitāšu centru ar inventāru āra sporta pasākumu organizēšanai Garkalnes sporta laukumā, Ādažu novadā, tādejādi popularizējot dažādus sporta veidus un organizējot sportiskas āra aktivitātes, īpaši veicinot sociāli mazaizsargāto personu (daudzbērnu ģimenes, nepilnās ģimenes, personas virs darbspējas vecumu, 15–25 gadus veci jaunieši, bezdarbnieki) un vietējās sabiedrības aktivitāti, rezultātā uzlabojot Ādažu iedzīvotāju fizisko un sociālo dzīves kvalitāti kopumā. Projekta ietvaros plānots iegādāties telti (zvaigzni) 50 m2 ar pagarinātajiem stariem un telts metāla konstrukcijas aizkarus, kā arī elektrības ģeneratoru.

Pieprasītais finansējums: EUR 1 974,23

 

Projekts "Tautas tērpi Senioru deju kolektīvam "DĒKA""

Apstiprināšanas gads – 2017.gads.

Projekta īstenotājs – biedrība "Ādažu novada pensionāru biedrība"

Rīcība 2.2. Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu (tostarp apmācības un interešu klubu, sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas aktivitātes) dažādošanai.

Projekta mērķis ir izveidot pilnu tautas tērpu komplektu senioru deju kolektīvam "DĒKA", piesaistīt vairāk pensijas vecuma cilvēku aktīvam dzīvesveidam, sagatavoties Valsts simtgadei un piedalīties tai veltītajos Dziesmu un deju svētkos.

Pieprasītais finansējums: EUR 8 878,29