Notika tikšanās ar Garciema ciema iedzīvotājiem

24.08.2022.

Turpinot īstenot konkursa “Sabiedrība ar dvēseli” projektu “Iepazīsti Ādažu novadu”, 2022. gada 20.augusta pēcpusdienā Garciemā notika tikšanās ar šī ciema iedzīvotājiem. Līdzīgi kā tas notika Alderos 10.augustā, tika runāts gan par ciema līdzšinējo attīstību, gan nepieciešamajām izmaiņām nākotnē. Kā viena no steidzamākajām lietām, ko vietējie iedzīvotāji vēlētos panākt, ir pašvaldībai piederošās ēkas Mežciema ielā 26 pārveidošanu par kopienas tikšanās centru – lai būtu vieta, kur sanākt kopā dažāda vecuma un interešu garciemiešiem. Ar domu par nākotni, teritorijas labiekārtošanu un kopīgu darbošanos blakus bērnu rotaļu laukumam tika iestādīts ozols. Paldies ikvienam, kas piedalījās un dalījās savās pārdomās! Lai īstenojas domas par Mežciema ielas 26 ēkas attīstību un veidojas vēl spēcīgāka vietējā kopiena!

 

SAD_logo.png