Jaunumi

Biedrība “Gaujas Partnerība” izsludina projektu iesniegumu pieņemšanas 2.kārtu Lauku attīstības programmas ietvaros

21.02.2017.

Biedrība “Gaujas Partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 2.kārtu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai aktivitātēs 19.2.1. “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” un 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības ini ... lasīt tālāk

Zemkopības ministrija apstiprina biedrības “Gaujas Partnerība” SVVA stratēģijas grozījumus

13.01.2017.

Noslēdzoties biedrības "Gaujas Partnerība" izsludinātā atklātā projektu konkursa 1. kārtas projektu iesniegumu vērtēšanai biedrībā, tika nolemts veikt dažas izmaiņas SVVA stratēģijas tekstā, lai Ādažu novadam pieejamo, bet vēl neapgūto ELFLA finansējumu izlietotu pēc iespējas efektīvāk.   Būtiskākās izmaiņas SVVA stratēģijā: • Lai ELFLA finansējumu novirzītu tām uzņēmējdarbības aktivitātēm, kurās potenciālie projektu iesniedzēji būs sagatavojuši kvalitatīvākos un stratēģijas mērķu sasnie ... lasīt tālāk

1.kārtas LEADER projektu iesniegumu vērtēšanas rezultāti biedrības “Gaujas Partnerība” darbības teritorijā

02.01.2017.

2016.gada nogalē tika pabeigta biedrības "Gaujas Partnerība" (turpmāk – BDR "GP") teritorijā 2016.gadā iesniegto LEADER veida projektu iesniegumu vērtēšana un noskaidroti tie projekti, kam ir piešķirts ELFLA finansējums to realizēšanai. Atgādinām, ka biedrībā "Gaujas Partnerība" no 2016.gada 20.aprīļa līdz 20.maijam tika izsludināta atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 1.kārta Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pakšpasākuma 19.2. "Darbību īstenošana saskaņā ar sab ... lasīt tālāk

Tagad mūsu birojs atrodas jaunā adresē - Ādažos, Pirmā ielā 38A!

10.11.2016.

Informējam, ka no novembra sākuma mūsu birojam ir jauna adrese - Ādažos, Pirmā ielā 38A. Par juridiskās adreses maiņu iesniegums tika iesniegts arī Uzņēmumu Reģistrā un nu ir saņemts lēmums, ka no 10.11.2016. biedrības "Gaujas Partnerība" juridiskā adrese ir Pirmā iela 38A, Ādaži, Ādažu novads. Biedrība "Gaujas Partnerība"

Aptauja par sadarbības projektu idejām

02.11.2016.

Lai sekmīgāk īstenotu biedrības "Gaujas Partnerība" attīstības stratēģijā noteiktos mērķus, sekmētu starptautisko sadarbību un veicinātu Ādažu novadā strādājošo uzņēmumu atpazīstamību, 13.novembrī biedrība savā darbības teritorijā uzņēma rīcības grupu no Igaunijas. Pieredzes apmaiņas mērķis bija veicināt sadarbību un zināšanu apmaiņu par vietējo produktu ražošanu starp Igauniju un Latviju, tomēr biedrības stratēģijā noteikts, ka jaunā plānošanas perioda laikā nepieciešams turpināt attīstīt ideja ... lasīt tālāk

Projekta "Atpūtas vietu ar fotorāmjiem izveide pie Baltezera kanāla un Gaujas tilta" realizācija bildēs

29.10.2016.

Biedrības "Gaujas Partnerība" projekts "Atpūtas vietu ar fotorāmjiem izveide pie Baltezera kanāla un Gaujas tilta" Ādažu novada domes izsludinātā atbalsta konkursa iedzīvotāju iniciatīvām "Sabiedrība ar dvēseli" ietvaros ir pabeigts un Ādažu novada iedzīvotājiem un viesiem brīvi pieejams. Projekta vispārīgais mērķis bija uzlabot atpūtas iespējas pie ūdensobjektiem Ādažu novadā un sekmēt novada atpazīstamību un lai to panāktu, tika izveidotas divas atpūtas vietas Baltezera kanāla pludmalē, Balte ... lasīt tālāk

Ādažu novadā pieredzes apmaiņas nolūkos viesojas vietējā rīcības grupa no Igaunijas

13.10.2016.

Ceturtdien, 2016.gada 13.oktobrī, saulainā rudens dienā biedrība "Gaujas Partnerība" Ādažu novadā uzņēma ciemiņus no netālās Igaunijas – vietējo rīcības grupu (VRG), kas, līdzīgi kā "Gaujas Partnerība", nodrošina LEADER programmas ieviešanu savā darbības teritorijā. Vietējā rīcības grupa "Kirderanniku Koostöökogu" ir teritorijas ziņā mazākā VRG Igaunijā (līdzīgi kā "Gaujas Partnerība" Latvijā) un darbojas valsts Ziemeļaustrumos. Vairāk par vietējā rīcības grupu "Kirderanniku Koostöökogu" skatīt ... lasīt tālāk

Īstenots biedrības “Gaujas Partnerība” projekts “Atpūtas vietu ar fotorāmjiem izveide pie Baltezera kanāla un Gaujas tilta”

05.10.2016.

Kā jau tika minēts iepriekš, arī šogad biedrība "Gaujas Partnerība" pieteicās Ādažu novada domes izsludinātajā atbalsta konkursā iedzīvotāju iniciatīvām "Sabiedrība ar dvēseli" un iesniedza tajā projekta "Atpūtas vietu ar fotorāmjiem izveide pie Baltezera kanāla un Gaujas tilta" pieteikumu. Tas tika apstiprināts un biedrības pārstāvji vasarā darbojās, lai no koka brusiņām izveidotu vienotus elementus atpūtas vietām pie Gaujas tilta pretī Ādažu vidusskolas autostāvvietai un pie Baltezera kanāla. ... lasīt tālāk