Jaunumi

Aicinām piedalīties diskusijā par sabiedrības iesaistes iespējām!

26.01.2023.

Lai iepazīstinātu plašāku sabiedrību ar jauno Pašvaldību likumu un tajā ietvertajām iedzīvotājiem pieejamajām līdzdalības aktivitātēm, 2023. gada 31. janvārī Ādažu novada apkaimju biedrība un domnīca SOLIDO sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Ādažu novada pašvaldību rīko diskusiju “Sabiedrības iesaistes iespējas pašvaldības darbā. Jaunais Pašvaldību likums”. Kopš šā gada sākuma pašvaldību darbība Latvijā ir pakļauta jaunam Pašvaldību likumam. Jaunais likums pa ... lasīt tālāk

Biedrība “Gaujas Partnerība” izsludina projektu iesniegumu pieņemšanas 9.kārtu Lauku attīstības programmas ietvaros

19.12.2022.

Biedrība “Gaujas Partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 9.kārtu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai aktivitātē 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”. Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2023.ga ... lasīt tālāk

Ar dalību Nēģu svētkos noslēdzas projekts “Iepazīsti Ādažu novadu”

29.08.2022.

Kā jau minēts, biedrība “Gaujas Partnerība” šajā vasarā, pateicoties Ādažu novada pašvaldības konkursā “Sabiedrība ar dvēseli” saņemtajam atbalstam, īstenoja projektu “Iepazīsti Ādažu novadu”. Projekta mērķis bija noorganizēt 4 vienas dienas pasākumus iedzīvotājiem četros Ādažu novada ciemos, lai veicinātu vietējo iedzīvotāju informētību par novadā esošajām sporta un kultūras iespējām, sekmētu viņu diskusijas par savu ciemu nozīmīgajām kultūrvēsturiskajām vietām un aicinātu viņus iesaistīti ... lasīt tālāk

Notika tikšanās ar Garciema ciema iedzīvotājiem

24.08.2022.

Turpinot īstenot konkursa “Sabiedrība ar dvēseli” projektu “Iepazīsti Ādažu novadu”, 2022. gada 20.augusta pēcpusdienā Garciemā notika tikšanās ar šī ciema iedzīvotājiem. Līdzīgi kā tas notika Alderos 10.augustā, tika runāts gan par ciema līdzšinējo attīstību, gan nepieciešamajām izmaiņām nākotnē. Kā viena no steidzamākajām lietām, ko vietējie iedzīvotāji vēlētos panākt, ir pašvaldībai piederošās ēkas Mežciema ielā 26 pārveidošanu par kopienas tikšanās centru – lai būtu vieta, kur sanākt kopā da ... lasīt tālāk

Aktīvās un radošās aktivitātes pie Carnikavas Novadpētniecības centra

16.08.2022.

Turpinot īstenot projektu “Iepazīsti Ādažu novadu”, biedrība “Gaujas Partnerība”, sadarbībā ar Carnikavas novadpētniecības centru un vairākiem Ādažu novada interešu nodarbību organizētājiem 27.augustā, Nēģu svētku laikā aicina apmeklētājus piedalīties dažādās aktivitātēs pie Carnikavas novadpētniecības centra Jomas ielā 7. Pasākuma afiša: Gan bērniem, gan pieaugušajiem bezmaksas būs iespēja izvēlēties kādu no piedāvātajām nodarbēm no plkst.: 12.00 līdz 16.00: Aktivitātes tiek īstenotas ko ... lasīt tālāk

Aicinām iedzīvotājus piedalīties tiešsaistes darbnīcā 16. augustā par biedrības darbības izvērtēšanu 2015.-2022. gadā

11.08.2022.

Gatavojoties 2021.-2027.gada plānošanas periodam, biedrība “Gaujas Partnerība” veic izvērtējumu par iepriekšējā periodā sasniegtajiem rezultātiem, t.sk., Ādažu pagasta teritorijā apstiprinātajiem un īstenotajiem LEADER projektiem. Lai novērtētu, cik nozīmīgs ir bijis / būs LEADER projektu ieguldījums Ādažu pagasta attīstībā, kā arī noteiktu, kurās jomās turpmāk novirzīt ELFLA finansējumu, lai veicinātu novada attīstību, 2022. gada 16. augustā plkst. 18:00-19:30 tiešsaistē Zoom platformā ti ... lasīt tālāk

Līdz 24.08.2022. pagarināts projektu ideju iesniegšanas termiņš!

11.08.2022.

Ņemot vērā precizēto informāciju par datumu, līdz kuram jābūt īstenotiem ELFLA programmas projektiem: ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana vai projektā, kuru īsteno aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”, paredzēta attiecināmo izmaksu pozīcija “Ar projektu saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana” – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu, bet ne ilgāk kā līdz 2025. gada 1. septembrim; pārēj ... lasīt tālāk

Alderu ciema iedzīvotāji tiekas, lai runātu par sava ciema vēsturi

10.08.2022.

2022.gada 20.augustā Alderos, Alderu parkā notika pasākums ciema iedzīvotājiem, kura ietvaros tika rosinātas atmiņas un pārdomas par dzīvi ciemā pagājušajā gadsimtā.  Alderieši, skatoties bildes un vērojot apkārtni, atcerējās gan baļķu pludināšanu, gan kopīgus pasākumus, gan to, kā Alderi izskatījās agrāk. Parkā, kur kādreiz tika rīkoti kopīgi sporta un kultūras pasākumi, starp daudziem seniem kokiem kopīgi tika iestādīts ozols. Pasākuma laikā tika aizsākti ieraksti īpašā atmiņu grāmatā, ku ... lasīt tālāk

Alderu un Garciema iedzīvotāji tiek aicināti uz sarunām par sava ciema nozīmīgajām vietām

05.08.2022.

Biedrība “Gaujas Partnerība”, īstenojot konkursa “Sabiedrība ar dvēseli 2022” projektu “Iepazīsti Ādažu novadu”*, augustā organizē divus pasākumus ciemu iedzīvotājiem: 10.augustā, plkst. 18.00, Alderos, Alderu parkā; 20.augustā, plkst. 17.00, Garciemā, Mežciema ielā 26. Pasākumu laikā plānotas sarunas par konkrētā ciema nozīmīgajām kultūrvēsturiskajām un iedzīvotājiem svarīgajām vietām. Ikviens Alderu, Garciema un apkārtējo ciemu iedzīvotājs tiek aicināts tajos piedalīties un dalīties ar ... lasīt tālāk