Jaunumi

Aicinām iesaistīties biedrības “Gaujas Partnerība” bezmaksas pasākumos, iepazīstot sporta aktivitātes Ādažu novada teritorijā

02.07.2022.

Kopš 2021.gada 1.jūlija Ādažu novads sastāv no 2 pagastiem, kas iepriekš bija divi atsevišķi novadi – Ādažu un Carnikavas. Kā liecina pašvaldības 2020.gadā veiktās iedzīvotāju aptaujas rezultāti, 30% Ādažu pagasta iedzīvotāji vai nu slikti, vai praktiski nemaz nepazīst Carnikavas pagastu, savukārt Carnikavas pagasta iedzīvotāji Ādažu pagasta teritoriju pazīst vēl sliktāk – tādi bija aptuveni 60% aptaujāto. Kaut arī kopš jaunā novada izveides visa informācija par notiekošo novadā tiek sniegta vi ... lasīt tālāk

Biedrības “Gaujas Partnerība” izsludinātajā projektu iesniegumu pieņemšanas 8.kārtā Lauku attīstības programmas ietvaros ir iesniegti 3 projektu iesniegumi

02.07.2022.

Laika posmā no 2022.gada 17.maija līdz 2022.gada 17.jūnijam Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam ietvaros ikvienam interesentam bija iespēja iesniegt savu projekta iesniegumu biedrības “Gaujas Partnerība” izsludinātajā projektu iesniegumu pieņemšanas konkursa 8.kārtā. Pieteikšanās tika izsludināta LAP apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības s ... lasīt tālāk

Aicinām novērtēt Ādažu pagastā īstenotos LEADER projektus

15.04.2022.

Gatavojoties 2021.-2027.gada plānošanas periodam, biedrība “Gaujas partnerība” veic izvērtējumu par iepriekšējā periodā sasniegtajiem rezultātiem, t.sk., Ādažu pagasta teritorijā apstiprinātajiem un īstenotajiem LEADER projektiem. Izvērtējums tiek veikts sadarbībā ar SIA “Reģionālie projekti” un tā ietvaros plānotas vairākas aktivitātes. Lai novērtētu, cik nozīmīgs ir bijis / būs LEADER projektu ieguldījums Ādažu pagasta attīstībā, kā arī noteiktu, kurās jomās turpmāk novirzīt ELFLA finansējumu ... lasīt tālāk

Biedrība “Gaujas Partnerība” izsludina projektu iesniegumu pieņemšanas 8.kārtu Lauku attīstības programmas ietvaros

15.04.2022.

Biedrība “Gaujas Partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 8.kārtu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai aktivitātē 19.2.1. “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”. Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 20 ... lasīt tālāk

Apstiprināti biedrības “Gaujas Partnerība” SVVA stratēģijas grozījumi, aicinām gatavoties jaunajai 8. projektu iesniegumu atlases kārtai!

22.03.2022.

Lai sniegtu iespēju Ādažu novada uzņēmējiem īstenot kādu nepieciešamu, pārdomātu un ilglaicīgu projektu Ādažu novada Ādažu pagastā, biedrība “Gaujas Partnerība” veica grozījumus savā Sabiedrības virzītas vietējā attīstības (SVVA) stratēģijā. Ar aktuālo dokumenta versiju var iepazīties biedrības mājas lapā, sadaļā “ELFLA (2015-2020)” / “Vietējā attīstības stratēģija 2015.-2020.gadam”. Biedrības "Gaujas Partnerība" sabiedrības virzīta vietējās attīstības stratēģija 2015.-2020.gadam. (ar grozījum ... lasīt tālāk

Aicinām iesaistīties Ukrainas un tās iedzīvotāju atbalsta aktivitātēs!

26.02.2022.

Laikā, kad tiesiskā, civilizētā un neatkarīgā valstī cita valsts sāk militāru uzbrukumu un šī neaptveramā agresija tiek vērsta arī pret civiliedzīvotājiem, neviens nevar palikt vienaldzīgs. Īpaši saprotot, ka kara iemesls ir viena cilvēka vājprāts, tiek nogalināti nevainīgi cilvēki, tiek izpostītas mājas tūkstošiem iedzīvotāju, tik daudziem nākas kļūt par bēgļiem, reālā karā jādodas arī tiem, kas pirms tam nav turējuši rokā ieročus, tiek grautas gadsimtiem veidotas pilsētas un kultūra, un – mēs ... lasīt tālāk

“Rīgas Meži” pavasarī plāno uzsākt darbus starp Ataru un Baltezera ciemiem

21.02.2022.

SIA “Rīgas Meži” 2022.gada pavasarī plāno uzsākt mežistrādes darbus meža masīvā starp Ataru un Baltezera ciemiem (Ādažu novads, Gaujas mežniecība, Bukultu apgaita). Darbi notiks atbilstoši Rīgas pašvaldības apstiprinātajam “Meža apsaimniekošanas plānam”, kā arī ainavu ekoloģiskajam plānam un izstrādātajam teritorijas dizaina plānam. To mērķis: dabas vērtību saglabāšana, rekreācijas iespēju attīstība, pēctecīga meža dabiska un mākslīga atjaunošana, kā arī esošās mežaudzes retināšana. & ... lasīt tālāk

Aptauja par Rīgas reģiona identitāti

29.12.2021.

Pierīgas un Rīgas iedzīvotājus aicinām līdzdarboties Rīgas plānošanas reģiona identitātes izzināšanā. Lūgums līdz 20.01.2022. aizpildīt īsu anketu, lai visi kopā varētu apzināt kādi mēs esam savā novadā, pilsētā un arī visi kopā Rīgas plānošanas reģionā.Aptaujas rezultāti tiks apkopoti un tiks publicēti Rīgas plānošanas mājas lapā (https://rpr.gov.lv/) 2022. gada februārī. APTAUJA   Esam aktīvi!

Biedrības “Gaujas Partnerība” izsludinātajā projektu iesniegumu pieņemšanas 7.kārtā Lauku attīstības programmas ietvaros ir iesniegti 8 projektu iesniegumi

19.12.2021.

Laika posmā no 2021.gada 17.novembra līdz 2021.gada 17.decembrim Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam ietvaros ikvienam interesentam bija iespēja iesniegt savu projekta iesniegumu biedrības “Gaujas Partnerība” izsludinātajā projektu iesniegumu pieņemšanas konkursa 7.kārtā. Pieteikšanās tika izsludināta LAP apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratē ... lasīt tālāk

MS Teams platformā notiks informatīvais seminārs biedrības “Gaujas Partnerība” izsludinātās projektu iesniegumu pieņemšanas 7.kārtas ietvaros

12.11.2021.

Lai sniegtu visu iespējamo atbalstu projektu iesniedzējiem projektu iesniegumu pieņemšanas 7.kārtas ietvaros, neklātienē, MS Teams platformā 25.11.2020. plkst. 19.00 tiks rīkots informatīvais seminārs. Aicinām savlaicīgi pārliecināties, vai jūsu datorā / mobilajās iekārtās ir instalēta MS Teams aplikācija, kā arī pievienoties pasākumam sākot no plkst. 18:45.  Aicinām pieteikties dalībai sanāksmē, aizpildot pieteikuma formu: https://ej.uz/seminārs_7kārta. Saite uz sanāksmi ... lasīt tālāk