Jaunumi

Ādažos viesojas poļu vietējo rīcības grupu un valsts lauku tīkla pārstāvji

26.11.2019.

Turpinot starptautiskās sadarbības un pieredzes apmaiņas veicināšanu, biedrības “Gaujas Partnerība” teritorijā 2019. gada 25. un 26.novembrī viesojās 16 cilvēku delegācija no Polijas. Viesi pārstāvēja daudzas Polijas vietējās rīcības grupas un Polijas valsts lauku tīklu. Poļi interesējās gan par novadā īstenotajiem LEADER projektiem, gan par biedrības “Gaujas Partnerība” darbību, gan par novada attīstību kopumā. Pirmdien tika apmeklēta SIA “Rose Brewery”, kas ir īstenojusi 2017.gadā apstiprināt ... lasīt tālāk

Ar svinīgu pasākumu atklātas Garkalnes olimpiskā centra izveidotās nojumes

24.10.2019.

Īstenojot LEADER projektu “Jauna centra izveidošana sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai sporta, brīvā laika un kultūras pasākumu organizēšanai, izbūvējot divas multi-funkcionālas nojumes Garkalnes ciemā, Ādažu novadā”, biedrība “Garkalnes olimpiskais centrs” 2019.gada rudenī izbūvēja divas publiski pieejamas nojumes: vienu pie Gaujas, otru – esošajā sporta laukumā. Nojumju izbūve ir kārtējais biedrības projekts, kas sekmēs Garkalnes ciema un citu Ādažu novada iedzīvotāju kopā būšanu, iesaistīšano ... lasīt tālāk

Noslēgusies biedrības “Gaujas Partnerība” organizētā konkursa 4.kārtā iesniegto projektu vērtēšana Lauku atbalsta dienestā

18.10.2019.

Laika posmā no 01.03.2019. līdz 01.04.2019. notika atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 4.kārta Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai aktivitātēs 19.2.1. “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” un 19.2.2. “Vietas potenciāla at ... lasīt tālāk

Top kopīgs tūrisma piedāvājums Apkārt Rīgai

18.10.2019.

Ar mērķi attīstīt vienotu, konkurētspējīgu tūrisma produktu piedāvājumu vietējiem un ārvalstu tūristiem, Rīgas apkārtnes vietējās rīcības grupas un  novadu pašvaldības vienojās par sadarbību projekta “Apkārt Rīgai - vienots tūrisma piedāvājums” īstenošanā. 2019.gada 15.oktobrī Olainē Olaines 1.vidusskolas konferenču zālē visas 20 projektā iesaistītas puses  (sešas vietējās rīcības grupas un 14 pašvaldības)  parakstīja sadarbības līgumu, šādi apstiprinot reģion ... lasīt tālāk

Projekta “Gudra pieeja vietējā mantojuma veicināšana” ietvaros Ādažu, Salacgrīvas un Limbažu novadu pārstāvji dodas pieredzes apmaiņā uz Horvātiju

17.09.2019.

Īstenojot starptautisko sadarbības projektu “Gudra pieeja vietējā mantojuma veicināšana”, no 2019. gada 9. līdz 16. septembrim 30 pārstāvji no Ādažu, Salacgrīvas un Limbažu novadiem devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Horvātijas kalnaino reģionu kas ir vietējās rīcības grupas “Gorski kotar” darbības teritorija.   Brauciena laikā tika apskatīts kāds medus un medus produkti šeit tiek ražoti, kādas ir vietējās liķieru ražošanas un lietošanas tradīcijas, kādi piena produkti šeit top, kādi vi ... lasīt tālāk

Rīgas apkārtnes novadi paplašina sadarbību tūrisma nozarē

13.08.2019.

Ar mērķi attīstīt un pilnveidot vienotu tūrisma produktu piedāvājumu vietējiem un ārvalstu tūristiem, sadarbojoties Rīgas apkārtnes vietējām rīcības grupām, novadu pašvaldībām un tūrisma pakalpojumu sniedzējiem, 2018.gadā ticis sagatavots un šogad Lauku atbalsta dienestā apstiprināts projekts “Apkārt Rīgai – vienots tūrisma piedāvājums” aktivitātē “Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība”. 2019. gada 8.augustā, Ķekavā, Doles Tautas namā ir notikusi otrā projekta partneru tikšanās, kurā iesaist ... lasīt tālāk

Ādažu, Salacgrīvas un Limbažu novadu pārstāvji dodas pieredzes apmaiņā uz Poliju

12.08.2019.

Īstenojot starptautisko sadarbības projektu “Gudra pieeja vietējā mantojuma veicināšana”, augusta sākumā 30 pārstāvji no Ādažu, Salacgrīvas un Limbažu novadiem devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Poliju, Kujāvijas-Pomoržes vojevodisti. Šis bija jau otrais šāda veida brauciens projekta ietvaros, jo maija beigās Latvijā bija ieradušies Polijas vietējo rīcības grupu pārstāvji. Brauciena laikā tika apmeklēti un iepazīti: māla darbnīca, maizes cepšanas nams ar tradicionālo maizes krāsni, agrotūris ... lasīt tālāk

Instagram izaicinājums jauniešiem ar iespēju iegūt apmaksātu dalību Eiropas Lauku parlamenta pasākumā Spānijā novembrī

07.07.2019.

Eiropas Lauku parlaments atklāj Instagram izaicinājumu jauniešiem vecumā no 18 līdz 29 gadiem – iespēja iegūt apmaksātu dalību Eiropas Lauku parlamenta pasākumā Spānijā novembrī   Kā piedalīties? Ko Tev nozīmē lauki? Pastāsti savu stāstu, ievietojot fotogrāfiju un aprakstu sociālajā tīklā Instagram ar tēmturi #RuralMe. Lai piedalītos konkursā, jāseko @europeanruralparliament. Stāstam jābūt angļu valodā. Ieraksta beigās jānorāda organizācija (šajā gadījumā Latvijas Lauku forums jeb Lat ... lasīt tālāk

Jaunās lauku attīstības paradigmas iedzīvināšanai, jāspēcina vietējās iniciatīvas – secina Lauku kopienu parlamentā

07.07.2019.

Latvijas Lauku kopienu parlamentā tika izstrādāta rezolūciju ar septiņiem galvenajiem virzieniem, kas būtu jāiekļauj visu līmeņu attīstības plānošanas dokumentos. Vairāk nekā 200 dalībnieki no visiem Latvijas reģioniem apstiprina rezolūcijā ietverto, ka jāveicina izpratne par viedo kopienu veidošanu, jānodrošina pievilcīgi apstākļi dzīvošanai un uzņēmējdarbībai laukos, efektīvi un ilgtspējīgi jāizmanto vietējie resursi, jāpalielina iedzīvotāju un NVO ietekme pašvaldību lēmumos, plānojot publi ... lasīt tālāk