Jaunumi

Aicinām iedzīvotājus piedalīties tiešsaistes darbnīcā 16. augustā par biedrības darbības izvērtēšanu 2015.-2022. gadā

11.08.2022.

Gatavojoties 2021.-2027.gada plānošanas periodam, biedrība “Gaujas Partnerība” veic izvērtējumu par iepriekšējā periodā sasniegtajiem rezultātiem, t.sk., Ādažu pagasta teritorijā apstiprinātajiem un īstenotajiem LEADER projektiem. Lai novērtētu, cik nozīmīgs ir bijis / būs LEADER projektu ieguldījums Ādažu pagasta attīstībā, kā arī noteiktu, kurās jomās turpmāk novirzīt ELFLA finansējumu, lai veicinātu novada attīstību, 2022. gada 16. augustā plkst. 18:00-19:30 tiešsaistē Zoom platformā ti ... lasīt tālāk

Līdz 24.08.2022. pagarināts projektu ideju iesniegšanas termiņš!

11.08.2022.

Ņemot vērā precizēto informāciju par datumu, līdz kuram jābūt īstenotiem ELFLA programmas projektiem: ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana vai projektā, kuru īsteno aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”, paredzēta attiecināmo izmaksu pozīcija “Ar projektu saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana” – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu, bet ne ilgāk kā līdz 2025. gada 1. septembrim; pārēj ... lasīt tālāk

Alderu ciema iedzīvotāji tiekas, lai runātu par sava ciema vēsturi

10.08.2022.

2022.gada 20.augustā Alderos, Alderu parkā notika pasākums ciema iedzīvotājiem, kura ietvaros tika rosinātas atmiņas un pārdomas par dzīvi ciemā pagājušajā gadsimtā.  Alderieši, skatoties bildes un vērojot apkārtni, atcerējās gan baļķu pludināšanu, gan kopīgus pasākumus, gan to, kā Alderi izskatījās agrāk. Parkā, kur kādreiz tika rīkoti kopīgi sporta un kultūras pasākumi, starp daudziem seniem kokiem kopīgi tika iestādīts ozols. Pasākuma laikā tika aizsākti ieraksti īpašā atmiņu grāmatā, ku ... lasīt tālāk

Alderu un Garciema iedzīvotāji tiek aicināti uz sarunām par sava ciema nozīmīgajām vietām

05.08.2022.

Biedrība “Gaujas Partnerība”, īstenojot konkursa “Sabiedrība ar dvēseli 2022” projektu “Iepazīsti Ādažu novadu”*, augustā organizē divus pasākumus ciemu iedzīvotājiem: 10.augustā, plkst. 18.00, Alderos, Alderu parkā; 20.augustā, plkst. 17.00, Garciemā, Mežciema ielā 26. Pasākumu laikā plānotas sarunas par konkrētā ciema nozīmīgajām kultūrvēsturiskajām un iedzīvotājiem svarīgajām vietām. Ikviens Alderu, Garciema un apkārtējo ciemu iedzīvotājs tiek aicināts tajos piedalīties un dalīties ar ... lasīt tālāk

Līdz 12.08.2022. aicinām iesniegt idejas teritorijas labiekārtošanas projektiem Ādažu pagasta teritorijā!

29.07.2022.

Biedrība “Gaujas Partnerība” izsludina konkursu projektu idejām, kuras varētu ietvert biedrības SVVA stratēģijā kā stratēģiskos projektus (projekti, kuriem būs garantēta iespēja pretendēt uz ELFLA finansējumu teritorijas labiekārtošanas aktivitātē Ādažu pagasta teritorijā). Noslēdzoties pēdējai izsludinātajai projektu konkursa kārtai, tika secināts, ka Ādažu pagasta teritorijā veidojas neapgūts ELFLA finansējums aptuveni 44,5 tūkst. EUR apmērā. Lai to novirzītu vietējā teritorijā nepieciešamam ( ... lasīt tālāk

Aicinām iesaistīties biedrības “Gaujas Partnerība” bezmaksas pasākumos, iepazīstot sporta aktivitātes Ādažu novada teritorijā

02.07.2022.

Kopš 2021.gada 1.jūlija Ādažu novads sastāv no 2 pagastiem, kas iepriekš bija divi atsevišķi novadi – Ādažu un Carnikavas. Kā liecina pašvaldības 2020.gadā veiktās iedzīvotāju aptaujas rezultāti, 30% Ādažu pagasta iedzīvotāji vai nu slikti, vai praktiski nemaz nepazīst Carnikavas pagastu, savukārt Carnikavas pagasta iedzīvotāji Ādažu pagasta teritoriju pazīst vēl sliktāk – tādi bija aptuveni 60% aptaujāto. Kaut arī kopš jaunā novada izveides visa informācija par notiekošo novadā tiek sniegta vi ... lasīt tālāk

Biedrības “Gaujas Partnerība” izsludinātajā projektu iesniegumu pieņemšanas 8.kārtā Lauku attīstības programmas ietvaros ir iesniegti 3 projektu iesniegumi

02.07.2022.

Laika posmā no 2022.gada 17.maija līdz 2022.gada 17.jūnijam Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam ietvaros ikvienam interesentam bija iespēja iesniegt savu projekta iesniegumu biedrības “Gaujas Partnerība” izsludinātajā projektu iesniegumu pieņemšanas konkursa 8.kārtā. Pieteikšanās tika izsludināta LAP apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības s ... lasīt tālāk

Aicinām novērtēt Ādažu pagastā īstenotos LEADER projektus

15.04.2022.

Gatavojoties 2021.-2027.gada plānošanas periodam, biedrība “Gaujas partnerība” veic izvērtējumu par iepriekšējā periodā sasniegtajiem rezultātiem, t.sk., Ādažu pagasta teritorijā apstiprinātajiem un īstenotajiem LEADER projektiem. Izvērtējums tiek veikts sadarbībā ar SIA “Reģionālie projekti” un tā ietvaros plānotas vairākas aktivitātes. Lai novērtētu, cik nozīmīgs ir bijis / būs LEADER projektu ieguldījums Ādažu pagasta attīstībā, kā arī noteiktu, kurās jomās turpmāk novirzīt ELFLA finansējumu ... lasīt tālāk

Biedrība “Gaujas Partnerība” izsludina projektu iesniegumu pieņemšanas 8.kārtu Lauku attīstības programmas ietvaros

15.04.2022.

Biedrība “Gaujas Partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 8.kārtu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai aktivitātē 19.2.1. “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”. Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 20 ... lasīt tālāk

Apstiprināti biedrības “Gaujas Partnerība” SVVA stratēģijas grozījumi, aicinām gatavoties jaunajai 8. projektu iesniegumu atlases kārtai!

22.03.2022.

Lai sniegtu iespēju Ādažu novada uzņēmējiem īstenot kādu nepieciešamu, pārdomātu un ilglaicīgu projektu Ādažu novada Ādažu pagastā, biedrība “Gaujas Partnerība” veica grozījumus savā Sabiedrības virzītas vietējā attīstības (SVVA) stratēģijā. Ar aktuālo dokumenta versiju var iepazīties biedrības mājas lapā, sadaļā “ELFLA (2015-2020)” / “Vietējā attīstības stratēģija 2015.-2020.gadam”. Biedrības "Gaujas Partnerība" sabiedrības virzīta vietējās attīstības stratēģija 2015.-2020.gadam. (ar grozījum ... lasīt tālāk