Jaunumi

2017.gada 12.augustā SOIRA atklāj jauno siernīcu Ādažos, Gaujas ielā 8

07.08.2017.

2016. gadā biedrības "Gaujas Partnerības" izsludinātās atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 1.kārtas Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" ietvaros apstiprinātās biedrības "Gaujas Partnerība" sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.-2020.gadam ieviešanai ietvaros tika apstiprināts SIA "SOIRA" projekts "Investīcijas Latvijas oriģinālsieru ražotnes a ... lasīt tālāk

Biedrība «GARKALNES OLIMPISKAIS CENTRS» ir uzsākusi īstenot LEADER projektu

13.06.2017.

Biedrība «GARKALNES OLIMPISKAIS CENTRS» ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma «Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstības stratēģija)» apakšpasākuma „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" līdzfinansēto projektu Nr. 16-04-AL16-A019.2202-000002 ir uzsākusi LED apgaismojuma ierīkošanu un cietā seguma izbūvi, labiekārtojot daudzfunkcionālu āra spo ... lasīt tālāk

Ir noslēgusies projektu vērtēšana biedrībā “Gaujas Partnerība” biedrības izsludinātā projektu iesniegumu pieņemšanas konkursa 2.kārtā Lauku attīstības programmas ietvaros

31.05.2017.

Laika posmā no 28.03.2017. līdz 28.04.2017. bija iespēja iesniegt projektu iesniegumus biedrības "Gaujas Partnerība" izsludinātajā projektu iesniegumu pieņemšanas konkursa 2.kārtā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam (turpmāk – LAP) ietvaros. Pieteikšanās tika izsludināta LAP pakšpasākuma 19.2. "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai aktivitātēs 19.2 ... lasīt tālāk

Biedrības “Latvijas lauku forums” mājaslapā pieejama karte ar visu Latvijas vietējo rīcības grupu projektu kārtām

26.04.2017.

Latvijā ir nodibinātas 35 vietējās rīcības grupas (VRG) – lauku iedzīvotāju, organizāciju, uzņēmēju un pašvaldību apvienības, kas darbojas noteiktā lauku teritorijā, pārstāvot iedzīvotāju intereses un rūpējoties par lauku attīstības jautājumiem vietējā līmenī, kā arī ieviešot LEADER pieeju, kas dod iespēju iedzīvotājiem pašiem noteikt savas teritorijas attīstības vajadzības, izvirzot uz vietējām vajadzībām balstītus mērķus un tiem atbilstošus rīcības plānus. Katras konkrētās teritorijas attīstī ... lasīt tālāk

1.aprīlī informatīvais seminārs biedrības “Gaujas Partnerība” izsludinātās projektu iesniegumu pieņemšanas 2.kārtas ietvaros

01.03.2017.

Biedrība "Gaujas Partnerība" 2017.gada 20.februārī izsludināja projektu iesniegumu pieņemšanas 2.kārtu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības (turpmāk SVVA) stratēģijas ieviešanai aktivitātēs 19.2.1. "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" un 19.2.2. "Vietas pot ... lasīt tālāk

Biedrība “Gaujas Partnerība” izsludina projektu iesniegumu pieņemšanas 2.kārtu Lauku attīstības programmas ietvaros

21.02.2017.

Biedrība “Gaujas Partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 2.kārtu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai aktivitātēs 19.2.1. “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” un 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības ini ... lasīt tālāk

Zemkopības ministrija apstiprina biedrības “Gaujas Partnerība” SVVA stratēģijas grozījumus

13.01.2017.

Noslēdzoties biedrības "Gaujas Partnerība" izsludinātā atklātā projektu konkursa 1. kārtas projektu iesniegumu vērtēšanai biedrībā, tika nolemts veikt dažas izmaiņas SVVA stratēģijas tekstā, lai Ādažu novadam pieejamo, bet vēl neapgūto ELFLA finansējumu izlietotu pēc iespējas efektīvāk.   Būtiskākās izmaiņas SVVA stratēģijā: • Lai ELFLA finansējumu novirzītu tām uzņēmējdarbības aktivitātēm, kurās potenciālie projektu iesniedzēji būs sagatavojuši kvalitatīvākos un stratēģijas mērķu sasnie ... lasīt tālāk

1.kārtas LEADER projektu iesniegumu vērtēšanas rezultāti biedrības “Gaujas Partnerība” darbības teritorijā

02.01.2017.

2016.gada nogalē tika pabeigta biedrības "Gaujas Partnerība" (turpmāk – BDR "GP") teritorijā 2016.gadā iesniegto LEADER veida projektu iesniegumu vērtēšana un noskaidroti tie projekti, kam ir piešķirts ELFLA finansējums to realizēšanai. Atgādinām, ka biedrībā "Gaujas Partnerība" no 2016.gada 20.aprīļa līdz 20.maijam tika izsludināta atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 1.kārta Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pakšpasākuma 19.2. "Darbību īstenošana saskaņā ar sab ... lasīt tālāk

Tagad mūsu birojs atrodas jaunā adresē - Ādažos, Pirmā ielā 38A!

10.11.2016.

Informējam, ka no novembra sākuma mūsu birojam ir jauna adrese - Ādažos, Pirmā ielā 38A. Par juridiskās adreses maiņu iesniegums tika iesniegts arī Uzņēmumu Reģistrā un nu ir saņemts lēmums, ka no 10.11.2016. biedrības "Gaujas Partnerība" juridiskā adrese ir Pirmā iela 38A, Ādaži, Ādažu novads. Biedrība "Gaujas Partnerība"