Jaunumi

Biedrības “Gaujas Partnerība” izsludinātajā projektu iesniegumu pieņemšanas 5.kārtā Lauku attīstības programmas ietvaros ir iesniegti 10 projektu iesniegumi

20.03.2020.

Laika posmā no 2020.gada 17.februāra līdz  17.martam Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam ietvaros ikvienam interesentam bija iespēja iesniegt savu projekta iesniegumu biedrības "Gaujas Partnerība" izsludinātajā projektu iesniegumu pieņemšanas konkursa 5.kārtā. Pieteikšanās tika izsludināta LAP apakšpasākuma 19.2. "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas i ... lasīt tālāk

Biedrības “Gaujas Partnerība” darbība ārkārtas situācijā

14.03.2020.

Ņemot vērā Pasaules veselības organizācijas 11.03.2020. paziņojumu, ka Covid-19 ir sasniegusi pandēmijas apmērus, kā arī LR Ministru kabineta 12.03.2020. rīkojumu “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, arī biedrībā “Gaujas Partnerība” tiks ievēroti vairāki pasākumi vīrusa izplatīšanās novēršanai. Informējam, ka laika posmā no 13.03.2020. līdz 14.04.2020. biedrība nesniegs klātienes konsultācijas, neorganizēs tikšanās ar projektu iesniedzējiem un nerīkos citus publiskus pasākumus. Visas kons ... lasīt tālāk

Ādažos norisinājās sapulce par Natura 2000 teritorijas aizsardzību un izmantošanu

02.03.2020.

2020.gada 29.februārī Ādažos notika Ādažu un Carnikavas novada iedzīvotāju, Ādažu, Carnikavas un Sējas pašvaldību vadītāju, LR Aizsardzības ministrijas pārstāvju un Dabas aizsardzības pārvaldes pārstāvju tikšanās, kuras laikā tika diskutēts par Natura 2000 teritorijas izmantošanu un aizsardzību Ādažu un blakus esošo novadu teritorijās. Sanāksmi iniciēja Iļķenes ciema iedzīvotājs Valdis Perro, lai aicinātu uz diskusijām par militārajām aktivitātēm Natura 2000 teritorijā, jo iedzīvotājiem pēdējo g ... lasīt tālāk

Konkursam Dižprojekts biedrība “Gaujas Partnerība” izvirza projektu "Multifunkcionālas sporta arēnas un gājēju celiņa ierīkošana Ādažos"

06.02.2020.

Ir sācies ikgadējais projektu konkurss Dižprojekts, kura mērķis ir  popularizēt unikālas un reģionu teritorijām un iedzīvotājiem nozīmīgas idejas, kas īstenotas 2019. gadā ar LEADER pieeju un saņēmis finansējumu. Konkursam Dižprojekts 2019 biedrība “Gaujas Partnerība” izvirza 2019. gadā realizēto projektu "Multifunkcionālas sporta arēnas un gājēju celiņa ierīkošana Ādažos". Šī projekta īstenotājs ir Ādažu novada dome un projekta ietvaros tika uzbūvēta multifunkcionāla sporta arēna ar speci ... lasīt tālāk

2020. gada 29.februārī notiks informatīvais seminārs biedrības “Gaujas Partnerība” izsludinātās projektu iesniegumu pieņemšanas 5.kārtas ietvaros

02.02.2020.

Īstenojot projektu “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas sagatavošana un īstenošana biedrības “Gaujas Partnerība” teritorijā – Ādažu novadā”, biedrība “Gaujas Partnerība” ir izsludinājusi projektu iesniegumu pieņemšanas 5.kārtu Lauku attīstības programmas ietvaros. Projektu iesniegumu pieņemšana notiek no 17.02.2020. līdz 17.03.2020. rīcībā “1.1. Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, ar lauksaimniecību nesaistītai ražošanai un pakalpojumiem, produkcijas realizācija ... lasīt tālāk

Aicinām piedalīties aptaujā par LEADER programmas nepieciešamību Ādažu novadā

02.02.2020.

Cienījamie Ādažu novada uzņēmēji, iestāžu pārstāvji un iedzīvotāji, lūdzam piedalīties biedrības “Gaujas Partnerība” organizētajā aptaujā. Aptaujas mērķis – noskaidrot Ādažu novada uzņēmēju, iestāžu un iedzīvotāju domas par biedrības “Gaujas Partnerība” darbību, biedrības Vietējās attīstības stratēģijas 2015.-2020. gadam ieviešanas gaitu un pienesumu Ādažu novada teritorijas attīstībai, kā arī noteikt biedrības turpmākos darbības virzienus 2021.-2027.gada plānošanas periodā. Aptauja notiek ... lasīt tālāk

Biedrība “Gaujas Partnerība” izsludina projektu iesniegumu pieņemšanas 5.kārtu Lauku attīstības programmas ietvaros

11.01.2020.

Biedrība “Gaujas Partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 5.kārtu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai aktivitātēs 19.2.1. “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” un 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības ini ... lasīt tālāk

Jauniešu biedrības "Jaunatnes telpa GEOcreative" attīstība

10.01.2020.

2019.gada sākumā, sanākot kopā vairākiem domubiedriem, radās ideja izveidot biedrību, kas iedvesmos Ādažu novada jauniešus pievērsties aktīvam, veselīgam, saturīgam un izglītojošam dzīvesveidam. Tā radās jauniešu biedrība "Jaunatnes telpa GEOcreative". Biedrība sadarbībā ar Ādažu jauniešiem plāno organizēt dažāda veida kultūras, sporta u.c. uz jauniešiem orientētus praktiskus pasākumus, radot labvēlīgus apstākļus un sniedzot atbalsta platformu jauniešu intelektuālajai un radošajai attīstībai. ... lasīt tālāk

Ādažos viesojas poļu vietējo rīcības grupu un valsts lauku tīkla pārstāvji

26.11.2019.

Turpinot starptautiskās sadarbības un pieredzes apmaiņas veicināšanu, biedrības “Gaujas Partnerība” teritorijā 2019. gada 25. un 26.novembrī viesojās 16 cilvēku delegācija no Polijas. Viesi pārstāvēja daudzas Polijas vietējās rīcības grupas un Polijas valsts lauku tīklu. Poļi interesējās gan par novadā īstenotajiem LEADER projektiem, gan par biedrības “Gaujas Partnerība” darbību, gan par novada attīstību kopumā. Pirmdien tika apmeklēta SIA “Rose Brewery”, kas ir īstenojusi 2017.gadā apstiprināt ... lasīt tālāk

Ar svinīgu pasākumu atklātas Garkalnes olimpiskā centra izveidotās nojumes

24.10.2019.

Īstenojot LEADER projektu “Jauna centra izveidošana sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai sporta, brīvā laika un kultūras pasākumu organizēšanai, izbūvējot divas multi-funkcionālas nojumes Garkalnes ciemā, Ādažu novadā”, biedrība “Garkalnes olimpiskais centrs” 2019.gada rudenī izbūvēja divas publiski pieejamas nojumes: vienu pie Gaujas, otru – esošajā sporta laukumā. Nojumju izbūve ir kārtējais biedrības projekts, kas sekmēs Garkalnes ciema un citu Ādažu novada iedzīvotāju kopā būšanu, iesaistīšano ... lasīt tālāk