Jaunumi

Lepojies – Dižprojekts 2017

11.01.2018.

Ir uzsākta projektu konkursa “Dižprojekts”  kandidātu pieteikšanu 2017. gada Dižprojekta titulam! Šogad jau 7. reizi noteiksim LEADER Dižprojektu – Vietējo iniciatīvas projektu, kas realizēts VRG darbības teritorijā ar LEADER ELFLA vai EZF fonda atbalstu un kas ir teritorijas lepnums un aktīvo ļaužu darbības apliecinājums.  Konkursa mērķis ir  popularizēt unikālas un reģionu teritorijām un iedzīvotājiem nozīmīgas idejas, kas īstenotas ar LEADER finansējuma atbalstītiem projektie ... lasīt tālāk

Ādažos tiek īstenots projekts “Notekūdeņu attīrīšanas dūņu kompostēšana 1.kārtas LEADER programmas ietvaros

09.12.2017.

Saskaņā ar vietējās rīcības grupas “Gaujas Partnerība” izsludinātā atklātā projektu konkursa 1.kārtas Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšprogrammas “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģija” ietvaros tiek realizēts projekts “Notekūdeņu attīrīšanas dūņu kompostēšana”. Projektu īsteno SIA “UVK Pakalpojumi” ar Eiropas Savienības lauksaimniecības fonda, Ādažu novada domes un SIA “Ādažu Ū ... lasīt tālāk

Noslēgusies biedrības “Gaujas Partnerība” organizētā konkursa 2.kārtā iesniegto projektu vērtēšana Lauku atbalsta dienestā

29.11.2017.

Jau tika ziņots, ka laika posmā no 28.03.2017. līdz 28.04.2017. Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam (turpmāk – LAP) ietvaros ikvienam interesentam bija iespēja iesniegt savu projekta iesniegumu biedrības "Gaujas Partnerība" izsludinātajā projektu iesniegumu pieņemšanas konkursa 2.kārtā. Pieteikšanās tika izsludināta LAP pakšpasākuma 19.2. "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attī ... lasīt tālāk

Uzlabota velo infrastruktūra Ādažu novadā

16.11.2017.

Veicinot sabiedrības iesaistīšanos aktīvā tūrisma un drošas velo infrastruktūras izmantošanā, Ādažu novada dome ir īstenojusi LEADER projektu "Velo infrastruktūras uzlabošana Ādažu novadā". Projekta mērķis ir labiekārtot ārtelpu un nodrošināt informāciju par Ādažu novadā esošajiem un plānotajiem velo maršrutiem. izveidojot trīs publiski pieejamus velo infrastruktūras objektus.Projekta ietvaros ir izveidoti trīs publiski pieejami velo infrastruktūras objekti – divi Ādažos - Ataru ielā pie krusto ... lasīt tālāk

Biedrība “Garkalne Strong” īsteno projektu “Fitnesa, spēka trīscīņas attīstība Garkalnes ciemā”

26.09.2017.

Lai nodrošinātu drošas un komfortablākas fitnesa, spēka trīscīņas nodarbības, laika posmā no 12.2016. līdz 08.2017. biedrība "Garkalne Strong" īstenoja ELFLA līdzfinansētu projektu "Fitnesa, spēka trīscīņas attīstība Garkalnes ciemā". Projekta mērķi bija renovēt biedrības sporta zāli, uzlabot tajā sporta un treniņu apstākļus, iegādājoties profesionālu inventāru, izbūvējot grīdas, nosiltinot un apšujot sienas ar plāksnēm. Projekts ilgtermiņā vērsts uz Garkalnes ciema iedzīvotāju veselīga dzīvesv ... lasīt tālāk

2017.gada 12.augustā SOIRA atklāj jauno siernīcu Ādažos, Gaujas ielā 8

07.08.2017.

2016. gadā biedrības "Gaujas Partnerības" izsludinātās atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 1.kārtas Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" ietvaros apstiprinātās biedrības "Gaujas Partnerība" sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.-2020.gadam ieviešanai ietvaros tika apstiprināts SIA "SOIRA" projekts "Investīcijas Latvijas oriģinālsieru ražotnes a ... lasīt tālāk

Biedrība «GARKALNES OLIMPISKAIS CENTRS» ir uzsākusi īstenot LEADER projektu

13.06.2017.

Biedrība «GARKALNES OLIMPISKAIS CENTRS» ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma «Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstības stratēģija)» apakšpasākuma „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" līdzfinansēto projektu Nr. 16-04-AL16-A019.2202-000002 ir uzsākusi LED apgaismojuma ierīkošanu un cietā seguma izbūvi, labiekārtojot daudzfunkcionālu āra spo ... lasīt tālāk

Ir noslēgusies projektu vērtēšana biedrībā “Gaujas Partnerība” biedrības izsludinātā projektu iesniegumu pieņemšanas konkursa 2.kārtā Lauku attīstības programmas ietvaros

31.05.2017.

Laika posmā no 28.03.2017. līdz 28.04.2017. bija iespēja iesniegt projektu iesniegumus biedrības "Gaujas Partnerība" izsludinātajā projektu iesniegumu pieņemšanas konkursa 2.kārtā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam (turpmāk – LAP) ietvaros. Pieteikšanās tika izsludināta LAP pakšpasākuma 19.2. "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai aktivitātēs 19.2 ... lasīt tālāk

Biedrības “Latvijas lauku forums” mājaslapā pieejama karte ar visu Latvijas vietējo rīcības grupu projektu kārtām

26.04.2017.

Latvijā ir nodibinātas 35 vietējās rīcības grupas (VRG) – lauku iedzīvotāju, organizāciju, uzņēmēju un pašvaldību apvienības, kas darbojas noteiktā lauku teritorijā, pārstāvot iedzīvotāju intereses un rūpējoties par lauku attīstības jautājumiem vietējā līmenī, kā arī ieviešot LEADER pieeju, kas dod iespēju iedzīvotājiem pašiem noteikt savas teritorijas attīstības vajadzības, izvirzot uz vietējām vajadzībām balstītus mērķus un tiem atbilstošus rīcības plānus. Katras konkrētās teritorijas attīstī ... lasīt tālāk

1.aprīlī informatīvais seminārs biedrības “Gaujas Partnerība” izsludinātās projektu iesniegumu pieņemšanas 2.kārtas ietvaros

01.03.2017.

Biedrība "Gaujas Partnerība" 2017.gada 20.februārī izsludināja projektu iesniegumu pieņemšanas 2.kārtu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības (turpmāk SVVA) stratēģijas ieviešanai aktivitātēs 19.2.1. "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" un 19.2.2. "Vietas pot ... lasīt tālāk