2013. gada projekti (EZF)

4_logo_kopa_zivis

 

5.kārtā apstiprinātie projekti

Projekts “Āra trenežieru iegāde un uzstādīšana Ādažu vidusskolas teritorijā”

Apstiprināšanas gads – 2013.gads

Pasākums – Teritoriju attīstības stratēģiju īstenošana

Vietējās attīstības stratēģijas rīcība2.1.rīcība “Sporta, kultūras, izglītojošo, atpūtas un citu brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu un īstenošanas vietu attīstība, izveide un labiekārtošana, to pieejamības un informācijas nodrošināšana, t.sk., nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšana, teritorijas labiekārtošana un visu iedzīvotāju grupu iesaistīšana tajās, (arī starptautiskā mērogā), dabas resursu saglabāšana, sakopšana un aizsardzība”

Projekta īstenotājs – biedrība “Ādažu vidusskolas atbalsta biedrība”

Projekta mērķis – Iegādāties un uzstādīt āra trenažierus Ādažu vidusskolas teritorijā, radot labvēlīgus priekšnosacījumus Ādažu vidusskolas skolēnu un vietējo un apkārtējo ciematu iedzīvotāju iesaistei fiziskajās aktivitātēs.

Neliela informācija par projektu – Projekta ietvaros paredzēts 1) uzstādīt 8 āra trenažierus (Kombinētais gurnu trenažieris / tvisters; trenažieris Orbiteks; velotrenažieris; kombinētais trenažieris spiešanai no krūtīm / vilkšanai no augšas; pievilkšanās stieņi (dubultais); roku, plecu trenažieris “Rokas un pleci” (lietojams arī cilvēkiem ar kustību ierobežojumiem); āra fitnesa trenažieris vēdera, gurnu, gūžas vingrināšanai; līdztekas), kā arī 2) novietot soliņus atpūtai un atkritumu urnas sakārtotai videi.

Pēc projekta īstenošanas visiem Ādažu vidusskolas skolēniem, kā arī pārējiem Ādažu novada iedzīvotājiem un citiem interesentiem būs iespēja izmantot āra trenažieru parku pie Ādažu vidusskolas. Trenažieru novietojums skolas teritorijā dos iespēju skolēniem tur pavadīt no mācībām brīvo laiku. Izvēlētie trenažieri ir ar augstu drošības pakāpi, ražoti no mūsdienīgiem materiāliem un izvēlēti dažādu muskuļu grupu nostiprināšanai.

Plānotais projekta īstenošanas laiks – 03.2014.-06.2014.

Plānotās projekta izmaksas

            Kopējās izmaksas – 9 469,21 EUR, t.sk.:

            Publiskais finansējums – 9 469,21 EUR

            Privātais finansējums – 0,00 EUR