Jaunumi

Aicinām apmeklēt semināru tūrisma jomas profesionāļiem ‘’Jaunas iespējas sadarbībai un digitāliem risinājumiem’’

11.10.2023.

Pienācis rudens un lielai daļai tūrisma jomā nodarbināto šis ir laiks, lai mierīgi atskatītos uz pagājušo sezonu, novērtētu paveikto un veidotu iedvesmas pilnus plānus nākošajam gadam! To ir interesantāk darīt un gūt stimulu drosmīgām jaunām idejām, tiekoties ar citiem nozares pārstāvjiem, kā arī uzklausot jomas ekspertu secinājumus un ieteikumus. Sociālie mediji mūsdienās ir galvenais rīks, ko tūrisma nozares pārstāvji izmanto klientu uzrunāšanai, taču tie ir pastāvīgi mainīgi un ne katrs ar ši ... lasīt tālāk

Pierīgas tūrisma nozares pārstāvji tiekas, lai kopīgi strādātu pie EXIT RIGA reģiona zīmola digitālās komunikācijas stratēģijas

20.09.2023.

2023. gada 13.septembrī, Olaines kopstrādes telpās, fokusgrupā “Kvalitatīva satura veidošana sociālajos tīklos” tikās Pierīgas reģiona tūrisma nozares pārstāvji – Pierīgas tūrisma asociācija un tās biedru pašvaldību tūrisma speciālisti, uzņēmēji un vietējās rīcības grupas. Pašlaik norit darbs pie Pierīgas vienotā tūrisma zīmola EXIT RIGA digitālās komunikācijas stratēģijas izstrādes, ar mērķi veicināt reģiona tūrisma piedāvājuma atpazīstamību un sasniegt plašāku auditoriju. Profesionālam ‘’skat ... lasīt tālāk

Pierīgas tūrisma reģiona konkurētspēja tiks paaugstināta ieviešot mūsdienīgus digitālus risinājumus

23.05.2023.

Turpinot ilggadējo sekmīgo Pierīgas reģiona sadarbību tūrisma nozarē, kas atpazīstama ar zīmolu EXIT RIGA, šogad plānots uzsākt vēl vienu reģiona tūrisma konkurētspējas paaugstināšanas projektu, ieviešot digitālus risinājumus.   Mūsdienās cilvēki informāciju par atpūtas iespējām un idejas brīvdienām visbiežāk meklē, izmantot digitālos rīkus. Tas rada izaicinājumu arī tūrisma nozarei, kam jādomā par jauniem veidiem un trikiem potenciālo viesu uzrunāšanai. Ar mērķi uzlabot Pierīgas reģiona ... lasīt tālāk

Aicinām uz diskusijām par vietējās ekonomikas, ciemu un kopienu stiprināšanu!

12.04.2023.

Gatavojoties LEADER programmas ieviešanai Ādažu un Saulkrastu novadu teritorijā, ir uzsākta Sabiedrības Vietējās attīstības stratēģijas 2027.gadam izstrāde. Novadiem pieejamo ELFLA finansējumu plānots novirzīt Ādažu un Sējas pagastu teritorijās vairākām konkrētām jomām, t.sk. vietējās ekonomikas stiprināšanai, kā arī ciemu un apkaimju pilnveidei un kopienu spēcināšanai. Lai uzklausītu vietējo iedzīvotāju, uzņēmēju un pašvaldību vajadzības un redzējumu par šo jomu, aicinām uz diskusijām šī gada 2 ... lasīt tālāk

Biedrība "Gaujas Partnerība" nākamajā plānošanas periodā plāno sadarboties ar biedrību “Jūras Zeme”

21.02.2023.

Nākamajā plānošanas periodā Jūras Zeme sadarbībā ar Gaujas Partnerību darbosies visā Ādažu novadā (līdz šim tikai Carnikavas pagastā). Lai Jūras Zeme turpmāk varētu atbalstīt gan sabiedriska labuma iniciatīvas, gan uzņēmējdarbības projektus visā novadā ir izveidots sadarbības modelis ar Biedrība "Gaujas Partnerība" un ir uzsākts darbs pie kopējās Sabiedrības Virzītas Vietējās Attīstības stratēģijas izstrādes. 2023. gada 21. janvārī biedrības "Gaujas Partnerība" pārstāvji kopā biedrības “Jūras ... lasīt tālāk

Aicinām piedalīties diskusijā par sabiedrības iesaistes iespējām!

26.01.2023.

Lai iepazīstinātu plašāku sabiedrību ar jauno Pašvaldību likumu un tajā ietvertajām iedzīvotājiem pieejamajām līdzdalības aktivitātēm, 2023. gada 31. janvārī Ādažu novada apkaimju biedrība un domnīca SOLIDO sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Ādažu novada pašvaldību rīko diskusiju “Sabiedrības iesaistes iespējas pašvaldības darbā. Jaunais Pašvaldību likums”. Kopš šā gada sākuma pašvaldību darbība Latvijā ir pakļauta jaunam Pašvaldību likumam. Jaunais likums pa ... lasīt tālāk

Biedrība “Gaujas Partnerība” izsludina projektu iesniegumu pieņemšanas 9.kārtu Lauku attīstības programmas ietvaros

19.12.2022.

Biedrība “Gaujas Partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 9.kārtu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai aktivitātē 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”. Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2023.ga ... lasīt tālāk

Ar dalību Nēģu svētkos noslēdzas projekts “Iepazīsti Ādažu novadu”

29.08.2022.

Kā jau minēts, biedrība “Gaujas Partnerība” šajā vasarā, pateicoties Ādažu novada pašvaldības konkursā “Sabiedrība ar dvēseli” saņemtajam atbalstam, īstenoja projektu “Iepazīsti Ādažu novadu”. Projekta mērķis bija noorganizēt 4 vienas dienas pasākumus iedzīvotājiem četros Ādažu novada ciemos, lai veicinātu vietējo iedzīvotāju informētību par novadā esošajām sporta un kultūras iespējām, sekmētu viņu diskusijas par savu ciemu nozīmīgajām kultūrvēsturiskajām vietām un aicinātu viņus iesaistīti ... lasīt tālāk

Notika tikšanās ar Garciema ciema iedzīvotājiem

24.08.2022.

Turpinot īstenot konkursa “Sabiedrība ar dvēseli” projektu “Iepazīsti Ādažu novadu”, 2022. gada 20.augusta pēcpusdienā Garciemā notika tikšanās ar šī ciema iedzīvotājiem. Līdzīgi kā tas notika Alderos 10.augustā, tika runāts gan par ciema līdzšinējo attīstību, gan nepieciešamajām izmaiņām nākotnē. Kā viena no steidzamākajām lietām, ko vietējie iedzīvotāji vēlētos panākt, ir pašvaldībai piederošās ēkas Mežciema ielā 26 pārveidošanu par kopienas tikšanās centru – lai būtu vieta, kur sanākt kopā da ... lasīt tālāk

«1220»