ELFLA (2015-2020)»Apstiprinātie projekti»3.kārtā apstiprinātie projekti

3.kārtā apstiprinātie projekti

Projekts "Ārpus” alus darītavas izveide Ādažos".
Apstiprināšanas gads – 2018.gads.
Projekta iesniedzējs – SIA "Ārpus".
Rīcība 1.1. Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai.
Projekta mērķis -izveidot “Ārpus” alus darītavu Ādažos un jaunu produktu – jaunu alus šķirņu pasaules labākajos alus stilos - ražošana, radot jaunas darba vietas, tādejādi uzlabojot vietējā reģiona darba tirgu un veicinot ražošanas attīstību teritorijā.
Pieprasītais finansējums: EUR 17 500,00