2012. gada projekti (EZF)

4_logo_kopa_zivis

 

3.kārtā apstiprinātie projekti

Projekts “Mākslīgā zāliena uzklāšana un elektrības ierīkošana ĀBVS sporta laukumā”

Apstiprināšanas gads – 2012.gads

Pasākums – Teritoriju attīstības stratēģiju īstenošana

Vietējās attīstības stratēģijas rīcība2.1.rīcība “Sporta, kultūras, izglītojošo, atpūtas un citu brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu un īstenošanas vietu attīstība, izveide un labiekārtošana, to pieejamības un informācijas nodrošināšana, t.sk., nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšana, teritorijas labiekārtošana un visu iedzīvotāju grupu iesaistīšana tajās, (arī starptautiskā mērogā), dabas resursu saglabāšana, sakopšana un aizsardzība”

Projekta īstenotājs – biedrība “Privātā Vidusskola ĀBVS”

Projekta mērķis – Paplašināt un efektivizēt Ādažu Brīvās Valdorfa skolas multifunkcionālā sporta laukuma izmantošanas iespējas sporta aktivitāšu organizēšanai skolēniem un visiem Ādažu novada aktīvās atpūtas cienītājiem.

Neliela informācija par projektu – Ar Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalstu 2011.gadā Ādažu Brīvās Valdorfa skolas parkā tika iekārtots neliels, multifunkcionāls sporta laukums, kuru paredzēts izmantot gan skolēnu, gan visu Ādažu novada aktīvās atpūtas cienītāju vajadzībām. Lai sporta laukuma izmantošanu padarītu vēl efektīvāku un ilglaicīgāku, tas tika noklāts ar speciālu sporta laukumiem piemērotu mākslīgā zāliena segumu – tas uzlaboja un paplašināja laukuma izmantošanas iespējas daudzveidīgāku sporta nodarbību vadīšanai. Mākslīgais segums vienkāršo arī ledus kārtas uzklāšanas iespējas ziemā, jo nodrošina ātrāku un vienmērīgāku ledus slāņa izveidošanos uz tā virsmas. Lai sporta laukumu efektīvi varētu izmantot arī vakara stundās, kad tas ir pieejams visiem Ādažu novada sporta aktivitāšu cienītājiem, tas tika aprīkots ar āra apgaismojuma ierīcēm.

Projekta īstenošanas laiks – 04.2012.-10.2012.

Projekta izmaksas

            Kopējās izmaksas – 16 661,35 EUR, t.sk.:

            Publiskais finansējums – 14 995,20 EUR

            Privātais finansējums – 1 666,14 EUR

           

4.kārtā apstiprinātie projekti

Projekts “Amfiteātra būvniecība Ādažu Brīvās Valdorfa skolas parkā Ādažu ciema centrā”

Apstiprināšanas gads – 2012.gads

Pasākums – Teritoriju attīstības stratēģiju īstenošana

Vietējās attīstības stratēģijas rīcība2.1.rīcība “Sporta, kultūras, izglītojošo, atpūtas un citu brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu un īstenošanas vietu attīstība, izveide un labiekārtošana, to pieejamības un informācijas nodrošināšana, t.sk., nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšana, teritorijas labiekārtošana un visu iedzīvotāju grupu iesaistīšana tajās, (arī starptautiskā mērogā), dabas resursu saglabāšana, sakopšana un aizsardzība”

Projekta īstenotājs – biedrība “Privātā Vidusskola ĀBVS”

Projekta mērķis – Uzlabot infrastruktūru Ādažu Brīvās Valdorfa skolas un citu Ādažu novada kultūras un izglītības iestāžu organizēto āra teātra uzdevumu un citu kultūras pasākumu organizēšanai Ādažu ciema centrā.

Neliela informācija par projektu – Projekta ietvaros pie Ādažu Brīvās Valdorfa skolas tika uzbūvēts jauns amfiteātris, kur visas Ādažu kultūras un izglītības iestādes, bērnudārzi, Kultūras centrs, Mākslas un mūzikas skola, kā arī citas iestādes var organizēt savus pasākumus āra apstākļos gan dalībniekiem, gan skatītājiem piemērotākā veidā. Izrāžu dalībniekiem ir izrādēm piemērota stacionāra skatuve, bet skatītājiem – piemērotas stacionāras sēdvietas.

Projekta īstenošanas laiks – 12.2012.-10.2013.

Projekta izmaksas

            Kopējās izmaksas – 28 302,34 EUR, t.sk.:

            Publiskais finansējums – 25 472,10 EUR

            Privātais finansējums – 2 830,24 EUR