ELFLA (2015-2020)»MK noteikumi

MK noteikumi (2014.-2020.gadam)

Ministru kabineta noteikumi:

Ministru kabineta noteikumi Nr.125 (Rīgā 2015.gada 10.martā (prot. Nr.14 10.§)) Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju sagatavošanai un īstenošanai

Ministru kabineta noteikumi Nr.590 (Rīgā 2015. gada 13. oktobrī (prot. Nr. 54 20. §)) Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju"

Ministru kabineta noteikumi Nr.598 (Rīgā 2014.gada 30.septembrī (prot. Nr.51 49.§)) Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020.gada plānošanas periodā

Ministru kabineta noteikumi Nr.740 (Rīgā 2014.gada 2.decembrī (prot. Nr.66 12.§)) De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība un uzskaites veidlapu paraugi (zaudējis spēku)

Ministru kabineta noteikumi Nr. 769(Rīgā 2015. gada 22. decembrī (prot. Nr. 68 26. §))Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējo rīcības grupu darbības nodrošināšanai un teritorijas aktivizēšanai 2014.–2020. gada plānošanas periodā (zaudējis spēku)

Ministru kabineta noteikumi Nr. 52 Rīgā 2022. gada 18. janvārī ((prot. Nr. 3 28. §)) Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējo rīcības grupu darbības nodrošināšanai un teritorijas aktivizēšanai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam īstenošanas pārejas laikā