ELFLA/EZF (2009-2013)»Īstenotie EZF projekti

2010. gada projekti (EZF)

4_logo_kopa_zivis

1.kārtā apstiprinātie projekti

Projekts “Multifunkcionāla sporta laukuma ierīkošana Ādažu ciema centrā Ādažu Brīvās Valdorfa skolas parkā”

Apstiprināšanas gads – 2010.gads

Pasākums – Teritoriju attīstības stratēģiju īstenošana

Vietējās attīstības stratēģijas rīcība2.2.rīcība “Sporta, kultūras, izglītokošo, atpūtas un citu brīvā laika pavadīšanas vietu izveide un labiekārtošana, to pieejamības un informācijas nodrošināšana, t.sk kopīgu vai vienotu apskates/atpūtas vietu maršrutu ieviešana” (tagad ietilpst 2.1.rīcībā “Sporta, kultūras, izglītojošo, atpūtas un citu brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu un īstenošanas vietu attīstība, izveide un labiekārtošana, to pieejamības un informācijas nodrošināšana, t.sk., nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšana, teritorijas labiekārtošana un visu iedzīvotāju grupu iesaistīšana tajās, (arī starptautiskā mērogā), dabas resursu saglabāšana, sakopšana un aizsardzība”)

Projekta īstenotājs – biedrība “Privātā Vidusskola ĀBVS”

Projekta mērķis – Ādažu ciema centrā Ādažu Brīvās Valdorfa skolas parka teritorijā iekārtot multifunkcionālu sporta laukumu sporta aktivitāšu organizēšanai un āra sporta nodarbību vadīšanai visiem Ādažu novada aktīvās atpūtas cienītājiem, kā arī Ādažu Brīvās Valdorfa skolas skolēniem.

Neliela informācija par projektu – Sekmīgi realizētajam projektam piešķirtā publiskā un ievērojama privātā finansējuma ietvaros Ādažu ciema centrā, blakus jaunajai skolas ēkai tika iekārtots neliels, vienkāršs, bet multifunkcionāls, ar koka apmali norobežots sporta laukums, tika izveidota sporta laukumu norobežojoša metāla un koka konstrukciju apmale, kā arī norobežotajā teritorijā ieklāti šķembu, grants, ģeotekstila un smilšu seguma slāņi. Līdz ar to, Ādažu Brīvās Valdorfa skolas skolēniem tika radīta iespēja efektīvāk, daudzveidīgāk un drošāk vadīt āra sporta nodarbības dažādos klimatiskajos apstākļos, bet pēcpusdienās visiem Ādažu novada aktīvās atpūtas cienītājiem bez maksas tiek piedāvāta organizēta vide aktīvai brīvā laika pavadīšanai Ādažu centrā, jebkurā gada laikā.

Tas āra sporta nodarbības gan Ādažu novada jauniešiem, gan Ādažu Brīvās Valdorfa skolas skolēniem padara drošākas un efektīvākas. Šādi sporta laukumi sekmīgi tiek ekspluatēti arī Norvēģijā. Tajā var spēlēt futbolu, basketbolu, volejbolu, florbolu, badmintonu un citas laukumam piemērotas spēles. Laukuma konstrukcija ielejas daļā nodrošina tā pieejamību arī personām ar funkcionāliem kustību traucējumiem. Ziemas periodā sporta laukumu var pārklāt ar ledus klājumu ziemas sporta aktivitātēm.

Projekta īstenošanas laiks – 09.2010.-10.2011.

Projekta izmaksas

            Kopējās izmaksas – 27 606,69 EUR, t.sk.:

            Publiskais finansējums – 12 516,00 EUR

            Privātais finansējums – 15 090,69 EUR

           

 

Projekts “Aktīva atpūta uz ūdens saudzējot Māti Dabu”

Apstiprināšanas gads – 2010.gads

Pasākums – Teritoriju attīstības stratēģiju īstenošana

Vietējās attīstības stratēģijas rīcība1.1.rīcība “Sporta, kultūras, izglītojošo, atpūtas un citu brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu attīstība, t.sk., nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšana, teritorijas labiekārtošana un visu iedzīvotāju grupu iesaistīšana tajās, t.sk. starptautiskā mērogā” (tagad ietilpst 2.1.rīcībā “Sporta, kultūras, izglītojošo, atpūtas un citu brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu un īstenošanas vietu attīstība, izveide un labiekārtošana, to pieejamības un informācijas nodrošināšana, t.sk., nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšana, teritorijas labiekārtošana un visu iedzīvotāju grupu iesaistīšana tajās, (arī starptautiskā mērogā), dabas resursu saglabāšana, sakopšana un aizsardzība”)

Projekta īstenotājs – biedrība “Ūdensrozes”

Projekta mērķis – Popularizēt un attīstīt veselīga brīvā laika pavadīšanu uz ūdens Ādažu novadā, cienot dabas un zivju resursus. Izglītot sabiedrību Ādažu novadā par šiem jautājumiem, tādā veidā veicinot nelegālas darbības apkarošanu. Veicināt esošo Ādažu novada ūdens resursu pieejamību visiem novada iedzīvotājiem.

Neliela informācija par projektu – Ādažu novadam ir unikāls ģeogrāfiskais stāvoklis, kas ir ļoti bagāts ar dažādām ūdens tilpnēm, taču līdz projekta īstenošanai Ādažu novadā bija izveidoti tikai daži objekti ūdens tūrisma attīstīšanai. Ņemot vērā to, ka nebija izveidotas legālas piekļuves Gaujai un Vējupei, projekta ietvaros tika izveidotas labiekārtotas laivu nolaišanas vietas Vējupes krastā, izveidojot makšķerēšanas un ūdenstūrisma maršruta posmu Gaujā no Ādažu novada Iļķenes līdz Ādažu centram ar divām labiekārtotām laivu nolaišanas vietām. Tika izveidoti arī informācijas stendi par labiekārtotajām vietām. Lai veicinātu ūdens tūrisma pieejamību iedzīvotājiem, tika iegādāti 6 laivu komplekti ar visu nepieciešamo ekipējumu, kā arī divas laivu transportēšanas piekabes.

Projekta īstenošanas laiks – 10.2011.-10.2013.

Projekta izmaksas

            Kopējās izmaksas – 9 446,42 EUR, t.sk.:

            Publiskais finansējums – 8 501,76 EUR

            Privātais finansējums – 944,66 EUR