2014. gada projekti (EZF)

4 logo kopa zivis

 

6.kārtā apstiprinātie projekti

Projekts ““Vējupes” publiskās pludmales labiekārtošana”

Apstiprināšanas gads – 2014.gads

Pasākums – Teritoriju attīstības stratēģiju īstenošana

Vietējās attīstības stratēģijas rīcība2.1.rīcība “Sporta, kultūras, izglītojošo, atpūtas un citu brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu un īstenošanas vietu attīstība, izveide un labiekārtošana, to pieejamības un informācijas nodrošināšana, t.sk., nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšana, teritorijas labiekārtošana un visu iedzīvotāju grupu iesaistīšana tajās, (arī starptautiskā mērogā), dabas resursu saglabāšana, sakopšana un aizsardzība”

Projekta īstenotājs – Ādažu novada dome

Projekta mērķis – Izveidot iedzīvotājiem drošu un labiekārtotu infrastruktūru brīvā laika pavadīšanai publiskajā pludmalē "Vējupe" biedrības "Gaujas Partnerība" darbības teritorijā, sekmējot to izveidi, sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai Ādažu novada iedzīvotājiem.

Neliela informācija par projektu – Projekta ietvaros "Vējupes" publiskajā pludmalē plānots uzstādīt atpūtas soliņus, atkritumu konteinerus un to novietnes, divvietīgu pludmales ģērbtuvi, kā arī informācijas stendu. Ūdenskrātuve "Vējupe" atrodas pašā Ādažu ciema centrā un ir pieejama visiem Ādažu ciema iedzīvotājiem, tuvējā Kadagas ciema iedzīvotājiem, kā arī citiem Ādažu novada iedzīvotājiem un apmeklētājiem.
Svarīgākās problēmas, kuras tiks atrisinātas, īstenojot projektu:
• Atkritumu savākšana, ko iespējams atrisināt palielinot atkritumu savākšanas punktu skaitu skaitu teritorijā;
• Atpūtas iespējas gados vecākiem cilvēkiem un cilvēkiem ar ierobežotām kustībām, ko nodrošinās atpūtas solu uzstādīšana;
• Sporta aktivitāšu dažādošana, ko nodrošinās pludmales volejbola laukuma labiekārtošana;
• "Vējupes" pludmales apmeklētājiem nav nodrošināta iespēja pārģērbties, pludmale atrodas publiskā vietā un ir nepieciešams uzstādīt ģērbtuves;
• Informācijas pieejamības nodrošināšanai novada iedzīvotājiem un atpūtniekiem nepieciešams uzstādīt informācijas stendu.

Plānotais projekta īstenošanas laiks – 05.2014.-12.2014.

Plānotās projekta izmaksas

            Kopējās izmaksas – 12 454,70 EUR, t.sk.:

            Publiskais finansējums – 8 848,30 EUR

            Privātais finansējums – 3 606,40 EUR

           

Projekts "Sporta, kultūras un atpūtas laukuma izveide"

Apstiprināšanas gads – 2014.gads

Pasākums – Teritoriju attīstības stratēģiju īstenošana

Vietējās attīstības stratēģijas rīcība – 2.1.rīcība "Sporta, kultūras, izglītojošo, atpūtas un citu brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu un īstenošanas vietu attīstība, izveide un labiekārtošana, to pieejamības un informācijas nodrošināšana, t.sk., nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšana, teritorijas labiekārtošana un visu iedzīvotāju grupu iesaistīšana tajās, (arī starptautiskā mērogā), dabas resursu saglabāšana, sakopšana un aizsardzība"

Projekta īstenotājs – Biedrība "Strautkalnu sabiedriskās dzīves skola"

Projekta mērķis – Strautkalnu ielai pieguļošā laukuma Strautkalnu ielā 7, ar platību 1532 m2, labiekārtošana, lai piešķirtu tam funkcionalitāti, veidotu sakoptu vidi un radītu vietu Ādažu novada iedzīvotāju sporta, kultūras un atpūtas aktivitātēm.

Neliela informācija par projektu – Strautkalnu ielai pieguļošajā zemes gabalā Strautkalnu ielā 7, 1532 m2 platībā pēc sākotnējā attīstības projekta tika plānots izveidot tenisa laukumu, kas netika realizēts līdzekļu trūkuma dēļ. Lai laukumu sakoptu, apkārtējie pagalmi neapplūstu un tā nebūtu bīstama vde bērniem, projekta ietvaros plānots paaugstināt laukuma līmeni, ierīkot sportam, aktīvās atpūtas un kultūras pasākumiem izmantojamu laukumu. Iecerēts izveidot futbola, volejbola, basketbola, kriketa, badmintona laukumus, ziemas slidotavu, vietu brīvdabas mākslas izstādēm, apstādījumus, ugunskura vietu, mācību mazdārziņu bērniem un vietu, kur novietot biedrības īpašumā esošo galda tenisa inventāru, kā arī radītu vietu, kopīgai svētku svinēšanai.

Plānotais projekta īstenošanas laiks – 08.2014.-05.2015.

Plānotās projekta izmaksas

Kopējās izmaksas – 7429,25 EUR, t.sk.:

Publiskais finansējums – 7429,25 EUR

Privātais finansējums – 0,00 EUR