Par biedrību»Apraksts

Apraksts

Biedrība „Gaujas Partnerība” ir dibināta 2009. gadā ar mērķi veicināt uz sabiedriskā un privātā sektora partnerattiecībām balstītu darbību Ādažu novada teritorijas plānošanā, sociālekonomisko problēmu risināšanā un ilgtspējīgas ekonomiskās attīstības veicināšanā, izmantojot vietējos un piesaistītos ekonomiskos resursus, un sadarbojoties ar citiem partneriem. Sadarbībai starp visām vietējās iniciatīvas grupām ir jāsamazina ekonomiskās un sociālās atšķirības partnerības teritorijā un jānodrošina vietējās rīcības grupas teritorijas atpazīstamība ekonomiskajā, sociālajā, kultūras un vides jomā.

Biedrībā „Gaujas Partnerība” iesaistījušies ekonomiski un sabiedriski aktīvi cilvēki, kas pārstāv kā privāto tā arī publisko sektoru. Biedrības „Gaujas Partnerība” darbība tiek balstīta uz vietējās Attīstības stratēģijas īstenošanu. Stratēģijas izstrādē un īstenošanā tiek iesaistīti iedzīvotāji un viņu dažādo interešu pārstāvji.