ELFLA/EZF (2009-2013)»Īstenotie ELFLA projekti»2014. gada ELFLA projekti

2014. gada projekti (ELFLA)

4 logo laukiem

7.kārtā apstiprinātie projekti

Projekts “Tenisa aprīkojuma iegāde Ādažu bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas dažādošanai”

Apstiprināšanas gads – 2014.gads

Pasākums – Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā

Vietējās attīstības stratēģijas rīcība1.1.rīcība “Atbalsts iedzīvotāju apmācībai, izglītošanai un jaunu iemaņu iegūšanai, kā arī kultūrizglītības apgūšanai nepieciešamo materiālo resursu pieejamībai visiem cilvēkiem neatkarīgi no tā, kādas ir viņu spējas, vajadzības un sociālais, fiziskais, garīgais stāvoklis”

Projekta īstenotājs – biedrība “Bērnu un jauniešu tenisa atbalsta biedrība”

Projekta mērķis

1. Sekmēt iedzīvotāju apmācību un vēlmi attīstīt esošās un ieviest jaunas aktivitātes sporta jomā Ādažu novadā;

2. Uzlabot pieejamību aktīvās atpūtas un sporta nodarbībām dažādām sabiedrības grupām;

3. Paaugstināt novada iedzīvotāju tenisa prasmju un iemaņu līmeni.

Neliela informācija par projektu – Biedrības “Bērnu un jauniešu tenisa atbalsta biedrība” mērķis ir bērnu un jauniešu tenisa attīstības veicināšana, treniņu procesa, sacensību organizēšanas un dalības turnīros atbalstīšana. Lai radītu interesi bērnos, gan treniņu process, gan sacensības un sporta pasākumi jāorganizē ar kvalitatīvu aprīkojumu – ar standartiem atbilstošu speciālu inventāru vispārīgai fiziskā stāvokļa uzlabošanai.

Projekta ietvaros plānota treniņiem un sporta pasākumiem nepieciešama inventāra iegāde bērnu un jauniešu vajadzībām (mini tenisa tīkli, tenisa grozi bumbiņu glabāšanai, bumbiņpadošanas mašīnas), jo pārsvarā pieejamais inventārs un aprīkojums ir piemērots pieaugušajiem. Projekta ietvaros noorganizētais atklātais pasākums ar tenisa paraugdemonstrējumiem, apmācību pirmo tenisa iemaņu iegūšanai un dažādiem vingrinājumiem un stafetēm būs ieskats tenisa kā sporta veida un aktīvās atpūtas jomā. Iegūtais inventārs bērnu un jauniešu tenisa treniņiem, sacensībām un pasākumiem ļautu lielākam skaitam vietējo iedzīvotāju apgūt jaunas iemaņas un radītu tā pieejamību, kā arī padarītu gan sporta nodarbības, gan pasākumus daudz interesantākus, profesionālākus un kvalitatīvākus.

Plānotās projekta īstenošanas laiks – 12.2014.-04.2015.

Plānotās projekta izmaksas

Kopējās izmaksas – 4 864,77 EUR, t.sk.:

Publiskais finansējums – 4 378,29 EUR

Privātais finansējums – 486,48 EUR

8.kārtā apstiprinātie projekti

Projekts "Brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošana pirmsskolas un skolas vecuma bērniem Ādažu novadā"

Apstiprināšanas gads – 2014.gads

Pasākums – Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā

Vietējās attīstības stratēģijas rīcība – 1.1.rīcība "Atbalsts iedzīvotāju apmācībai, izglītošanai un jaunu iemaņu iegūšanai, kā arī kultūrizglītības apgūšanai nepieciešamo materiālo resursu pieejamībai visiem cilvēkiem neatkarīgi no tā, kādas ir viņu spējas, vajadzības un sociālais, fiziskais, garīgais stāvoklis"

Projekta īstenotājs – SIA "LAIK"

Projekta mērķis – Dažādot brīvā laika pavadīšanas iespējas pirmsskolas un skolas vecuma bērniem Ādažu novadā.

Neliela informācija par projektu – Projekta ietvaros tiks iegādāts inventārs: mīkstie rotaļu elementi, sporta inventārs (galda teniss un florbols) un galda spēle (galda futbols) brīvā laika vispusīgai pavadīšanai. Ādažu novada bērniem tiks piedāvāts saturīgi pavadīt laiku dažādās brīvā laika nodarbēs, daļai novada bērnu tiks samazināts nelietderīgi un nekontrolēti pavadītais laiks pēc/pirms interešu izglītības iestāžu un pulciņu apmeklējuma. Projekta ietvaros iegādātais inventārs veicinās bērnu attīstību.

Plānotās projekta īstenošanas laiks – 03.2015.-05.2015.

Plānotās projekta izmaksas

Kopējās izmaksas – 5 800,00 EUR, t.sk.:

Publiskais finansējums – 2 622,00 UR

Privātais finansējums – 3 178,00 EUR

Projekts "Portatīvo datoru un grafisko planšetu iegāde Ādažu Brīvajā Valdorfa skolā"

Apstiprināšanas gads – 2014.gads

Pasākums – Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā

Vietējās attīstības stratēģijas rīcība – 1.1.rīcība "Atbalsts iedzīvotāju apmācībai, izglītošanai un jaunu iemaņu iegūšanai, kā arī kultūrizglītības apgūšanai nepieciešamo materiālo resursu pieejamībai visiem cilvēkiem neatkarīgi no tā, kādas ir viņu spējas, vajadzības un sociālais, fiziskais, garīgais stāvoklis"

Projekta īstenotājs – biedrība "Bērnu un jauniešu tenisa atbalsta biedrība"

Projekta mērķis – Mūsdienīga un inovatīva mācību procesa attīstīšana un nodrošināšana "outdoor" izglītības aktivitāšu izmantošanai gan mācību procesā Ādažu Brīvajā Valdorfa skolā, gan interešu izglītības nodarbībās, gan citiem Ādažu novada iedzīvotājiem un interesentiem.

Neliela informācija par projektu – Mūsdienīgs un inovatīvs mācību process tiek vērsts uz interaktīvu darbošanos, mācību priekšetu integrāciju, "outdoor" izglītības aktivitātēm un loģisku un mērķtiecīgu tehnoloģiju izmantošanu. Lai īstenotu šo procesu, nepieciešama materiāli tehniskā bāze.
Projekta ietvaros plānots iegādāties 10 portatīvos datorus un 10 grafiskās planšetes izmantošanai mācību procesā, interešu izglītībā skolēniem un citiem interesentiem, kā arī sadarbības projektu dažādošanai Ādažu Brīvajā Valdorfa skolā.

Plānotās projekta īstenošanas laiks – 12.2014.-12.2014.

Plānotās projekta izmaksas

Kopējās izmaksas – 4 430,00 EUR, t.sk.:

Publiskais finansējums – 3 987,00 EUR

Privātais finansējums – 443,00 EUR

Projekts "Ādažu HIITs"

Apstiprināšanas gads – 2014.gads

Pasākums – Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā

Vietējās attīstības stratēģijas rīcība – 1.1.rīcība "Atbalsts iedzīvotāju apmācībai, izglītošanai un jaunu iemaņu iegūšanai, kā arī kultūrizglītības apgūšanai nepieciešamo materiālo resursu pieejamībai visiem cilvēkiem neatkarīgi no tā, kādas ir viņu spējas, vajadzības un sociālais, fiziskais, garīgais stāvoklis"

Projekta īstenotājs – biedrība "Norde racing team"

Projekta mērķis – Attīstīt Ādažu novada iedzīvotāju apmācību un izglītošanu veselīgā dzīvesveidā, tā sekmējot iedzīvotāju izaugsmi un jaunu iemaņu iegūšanu. Uzlabot iedzīvotāju fizisko stāvokli, sekmējot veselīgu un aktīvu dzīvesveidu; ieviest jaunas tendences sporta aktivitātēs, kas rastu pastiprinātu interesi tās izmēģināt un pastāvīgi veikt, veidojot veselīgu un aktīvu sabiedrību. Ar jaunām nodarbībām un aprīkojumu piepildīt Ādažu novada iedzīvotāju brīvo laiku. Iesaistīt aktivitātēs gan jaunās māmiņas, gan jauniešus, gan cilvēkus darbspējas vecumā, organizējot nodarbības visiem ērtā un piemērotā laikā.

Neliela informācija par projektu – Biedrība vēlas organizēt vēl nebijušas sporta nodarbības Ādažos gan iekštelpās, gan brīvā dabā. Nodarbību sarakstā būs nevis klasiskās programmas (kā, piemēram, aerobika, joga), bet gan novitātes, kas ļaus sasniegt labākus rezultātus – treniņu piekares sistēmas, kas darbojas ar paša cilvēka svaru, līdz ar to, katrs var kontrolēt savas kustības un ir zems traumu iegūšanas risks; vingrošanas batuti ar rokturiem līdzsvara vingrojumiem; vibri, kas darbojas uz vispārēju ķermeņa muskuļu vibrāciju, trenējot koordināciju; līdzsvara bumbas ķermeņa balansa stiprināšanai; ķengurzābaki kardio treniņiem ar samazinātu muguras traumatisma risku. Tiek plānotas gan grupu, gan individuālas nodarbības, kurās tiks sastādītas treniņprogrammas klientu mērķu sasniegšanai.

Plānotās projekta īstenošanas laiks –12.2014.-04.2015.

Plānotās projekta izmaksas

Kopējās izmaksas – 8 654,15 EUR, t.sk.:

Publiskais finansējums – 7 687,93 EUR

Privātais finansējums – 966,22 EUR

Projekts "Skārienjūtīgu ekrānu, mikro datoru un stiprinājumu piegāde"

Apstiprināšanas gads – 2014.gads

Pasākums – Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā

Vietējās attīstības stratēģijas rīcība – 1.1.rīcība "Atbalsts iedzīvotāju apmācībai, izglītošanai un jaunu iemaņu iegūšanai, kā arī kultūrizglītības apgūšanai nepieciešamo materiālo resursu pieejamībai visiem cilvēkiem neatkarīgi no tā, kādas ir viņu spējas, vajadzības un sociālais, fiziskais, garīgais stāvoklis"

Projekta īstenotājs – Ādažu novada dome, Ādažu novada muzejs

Projekta mērķis – Nodrošināt muzeja, vēstures un mākslas galeriju ar atbilstošu, efektīvu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūru, lai uzlabotu pakalpojuma kvalitāti un efektivitāti. Veicināt jaunāko tehnoloģiju izmantošanu.

Neliela informācija par projektu – Projekta ietvaros paredzēts īstenot aktivitāti – aprīkot Ādažu muzeja vēstures un mākslas galeriju ar skārienjūtīgu monitoru, mikro datoru, kā arī stiprinājumu monitoram un mikro datoram. Projekta aktivitāte balstās uz Ādažu mozeja vēstures un mākslas galerijas infrastruktūras sakārtošanu, attīstot un pilnveidojot muzeja darbības programmas. Aprīkojuma iegāde ļautu organizēt pasākumus un izglītojošas norises, kuru organizēšanā nepieciešams multimediju aprīkojums.

Plānotās projekta īstenošanas laiks – 12.2014.-06.2015.

Plānotās projekta izmaksas

Kopējās izmaksas – 8 162,66 EUR, t.sk.:

Publiskais finansējums – 6 071,40 EUR

Privātais finansējums – 2 091,26 EUR

Projekts "Vieglatlētikas inventāra iegāde Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolai"

Apstiprināšanas gads – 2014.gads

Pasākums – Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā

Vietējās attīstības stratēģijas rīcība – 1.1.rīcība "Atbalsts iedzīvotāju apmācībai, izglītošanai un jaunu iemaņu iegūšanai, kā arī kultūrizglītības apgūšanai nepieciešamo materiālo resursu pieejamībai visiem cilvēkiem neatkarīgi no tā, kādas ir viņu spējas, vajadzības un sociālais, fiziskais, garīgais stāvoklis"

Projekta īstenotājs – Ādažu novada dome, Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skola

Projekta mērķis – Iegādāties vieglatlētikas inventāru (augstlēkšanai), lai varētu veikt kvalitatīvu un daudzveidīgu mācību – treniņu procesu. Pie labiekārtota stadiona organizēt valsts mēroga sacensības.

Neliela informācija par projektu – Projekta ietvaros plānots iegādāties augstlēkšanas inventāru (augstlēkšanas paklāju, augstlēkšanas statīvus, augstlēkšanas latiņas un augstlēkšanas paklāja lietus pārklāju), lai Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolas un Ādažu vidusskolas audzēkņiem, kā arī pārējiem ar sportu nodarboties gribošiem iedzīvotājiem būtu iespēja pilnveidot un uzlabot savas sportiskās prasmes un iemaņas augstlēkšanas disciplīnā.

Plānotās projekta īstenošanas laiks – 08.2014.-06.2015.

Plānotās projekta izmaksas

Kopējās izmaksas –11 808,39 EUR, t.sk.:

Publiskais finansējums –8 783,10 EUR

Privātais finansējums –3 025,29 EUR

Projekts "Videoprojektora un ekrāna iegāde Ādažu kultūras centra Ceriņu zālei"

Apstiprināšanas gads – 2014.gads

Pasākums – Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā

Vietējās attīstības stratēģijas rīcība – 1.1.rīcība "Atbalsts iedzīvotāju apmācībai, izglītošanai un jaunu iemaņu iegūšanai, kā arī kultūrizglītības apgūšanai nepieciešamo materiālo resursu pieejamībai visiem cilvēkiem neatkarīgi no tā, kādas ir viņu spējas, vajadzības un sociālais, fiziskais, garīgais stāvoklis"

Projekta īstenotājs –Ādažu novada dome, Kultūras centrs

Projekta mērķis – Nodrošināt kultūras centru ar atbilstošu, efektīvu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju infrastruktūru, lai uzlabotu kultūras pakalpojuma kvalitāti un efektivitāti. Veicināt jaunāko tehnoloģiju izmantošanu.

Neliela informācija par projektu – Projekta ietvaros plānots īstenot aktivitāti – aprīkot Ādažu kultūras centra Ceriņu zāli ar multimediju projektoru, stacionāru video ekrānu, kā arī visas tehnikas darbības nodrošināšanai nepieciešamo aprīkojumu.
Pamatlīdzekļu iegāde nodrošinātu nepieciešamo aprīkojumu kultūrizglītības pasākumu, semināru, konferenču rīkotājiem un apmeklētājiem; dažādotu kultūras centra pakalpojumu klāstu; dotu iespēju pielietot inovatīvas metodes un celt to kvalitāti; nodrošinātu vizuālās dažādošanas iespējas un papildinātu tehnisko iespēju klāstu kultūras centrā.

Plānotās projekta īstenošanas laiks – 01.2015.-06.2015.

Plānotās projekta izmaksas

Kopējās izmaksas – 2 365,67 EUR, t.sk.:

Publiskais finansējums – 1 759,59 EUR

Privātais finansējums – 606,08 EUR