Ar dalību Nēģu svētkos noslēdzas projekts “Iepazīsti Ādažu novadu”

29.08.2022.

Kā jau minēts, biedrība “Gaujas Partnerība” šajā vasarā, pateicoties Ādažu novada pašvaldības konkursā “Sabiedrība ar dvēseli” saņemtajam atbalstam, īstenoja projektu “Iepazīsti Ādažu novadu”. Projekta mērķis bija noorganizēt 4 vienas dienas pasākumus iedzīvotājiem četros Ādažu novada ciemos, lai veicinātu vietējo iedzīvotāju informētību par novadā esošajām sporta un kultūras iespējām, sekmētu viņu diskusijas par savu ciemu nozīmīgajām kultūrvēsturiskajām vietām un aicinātu viņus iesaistīties kopīgās aktivitātēs.

2022. gada 2.jūlijā Ādažos biedrība informēja iedzīvotājus par sporta aktivitātēm, kas pieejamas Ādažu novadā un aicināja iepazīt diska golfu. 2022. gada 10.augustā Alderos un 20.augustā Garciemā vietējie iedzīvotāji tika aicināti uz neformālām sarunām par ciemu vēsturi un nepieciešamajām izmaiņām nākotnē.

Pasākums Alderos

4.jpg  20220810_175434.jpg

Pasākums Garciemā

rsz_20220820_183313.jpg  rsz_20220820_172006.jpg

Kā pēdējais, bet ne mazāk nozīmīgais pasākums projekta ietvaros norisinājās Carnikavā pie Carnikavas novadpētniecības centra 2022. gada 27.augustā. Pasākuma apmeklētāji varēja uzzināt par novadā nozīmīgajiem kultūras un vēstures objektiem, kā arī dažādiem pašdarbības kolektīviem.

Izdales materiāls par kultūras un vēstures objektiem Ādažu novadā.

Izdales materiāls par pašdarbības kolektīviem Ādažu novadā.

 

Atgādinām, ka līdzīgā veidā tika apkopota un ir pieejama informācija par sporta infrastruktūru un sporta klubiem Ādažu novadā: 

Izdales materiāls par sporta infrastruktūras objektiem Ādažu novadā.

Izdales materiāls par sporta klubiem Ādažu novadā.

 

Pateicoties vairāku sporta, kultūras un interešu izglītības pakalpojumu sniedzēju atsaucībai, Nēģu svētku laikā ikvienam interesentam bija iespēja bezmaksas izmēģināt savas spējas arī dažādās aizraujošās nodarbēs:

  • Diska golfa iepazīšana kopā ar biedrību “DUEsport”;
  • JOGA - caur Enerģiju Medicīnas skata punktu kopā ar treneri Ināru Lisecku;
  • Keramikas nodarbības kopā mākslinieku Vari Lamsteri , SIA “Solārā sistēma”;
  • Dronu skola Robopilots;
  • Nodarbība kopā ar sporta treneri Ievu Bērziņu;
  • Sportiskās aktivitātes, ko organizēja “Piedzīvojums mežā”;
  • Kopīgas gleznas veidošana ar tēlotājmākslas studiju “Triepiens”;
  • Uzpūst kādu lielāku ziepju burbuli.

Liels paldies Carnikavas novadpētniecības centram, biedrībai “DUEsport”, Inārai Liseckai, SIA “Solārā sistēma”, dronu skolai “Robopilots”, Ievai Bērziņai, “Piedzīvojumam mežā”, tēlotājmākslas studijai “Triepiens” par pasākumam veltīto laiku un enerģiju, kā arī kopīgu svētku sajūtas radīšanu! Paldies ikvienam, kas piedalījās projekta aktivitātēs!

 

Vairāk informācijas:

 

SAD_logo.png