Jaunumi

Biedrība „Gaujas Partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 2. kārtu Lauku attīstības programmas ieviešanai

23.02.2011.

  Biedrība „Gaujas Partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 2. kārtu Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma “Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.   Biedrība „Gaujas Partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 2. kārtu Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma “Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģi ... lasīt tālāk

Biedrība „Gaujas Partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 2. kārtu Lauku attīstības programmas ieviešanai

23.02.2011.

  Biedrība „Gaujas Partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 2. kārtu Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma “Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.   Biedrība „Gaujas Partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 2. kārtu Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma “Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģi ... lasīt tālāk

Darbības teritorija

17.02.2011.

Vietējās rīcības grupas biedrības „Gaujas Partnerība” darbības teritorijā atrodas Ādažu novads. Kopējā VRG teritorija – 162,9 km2 un tajā uz 2009. gada 1. janvāri dzīvoja 9197 iedzīvotāji (pēc CSP datiem, uz 01.01.2008. – 8832 iedzīvotāji).   Teritorijas vispārīgs raksturojums Biedrības „Gaujas Partnerība” darbības teritorija atrodas ļoti izdevīgā ekonomiski ģeogrāfiskā vietā, Ādažu novadā. Teritorija atrodas bijušā Rīgas rajona ziemeļu daļā – 25 km attālumā no Rīgas centra. Ādažu novads ro ... lasīt tālāk

Biedrība "Gaujas Partnerība" rīko biedrības kopsapulci

17.02.2011.

Biedrība "Gaujas Partnerība" 2011. gada 17. februārī, plkst.: 18:00, Ādažos, Gaujas ielā 33A, 240. kabinetā, rīko biedrības kopsapulci.   Sapulcē tiks apstiprināts 2010. gada pārskats, izvērtēts 2010. gadā paveiktais, 2011. gadā plānotais, kā arī spriesti citi ar biedrības darbu saistītie jautājumi. Lūgums ierasties visiem biedrības biedriem.

sākums

11.01.2011.

  Mājas lapa ir izstrādes stadijā.  

«12021»