Jaunumi

Biedrības „Gaujas Partnerība” padome uzņem jaunus biedrus

18.02.2011.

2011. gada 17. februārī biedrības „Gaujas Partnerība” padome uzņēma jaunus biedrus, kuri bija iesnieguma formā izteikuši vēlmi darboties biedrībā. Jaunie biedrības biedri ir Jānis Tiļčiks, Ineta Ūdre un biedrība „Swing Dance LV”, kuru pārstāvēs Vizma Janevica.

2011. gada februāra Latvijas Lauku foruma rīkotais seminārs Baldonē

18.02.2011.

2010. gada 17. februārī Baldones novadā, sociālo pakalpojumu centrā „Mercendarbe” notika kārtējais Latvijas Lauku foruma rīkotais seminārs LEADER pieeja un teritoriālā kohēzija, kurā piedalījās arī biedrības „Gaujas Partnerība” biedri Inga Pērkone un Ineta Martuzāne. Šajā seminārā tika apspriestas vairākas ar šo semināra tematu saistītas lietas un jautājumi: Teritoriālās kohēzijas izpratne un tās īstenošanas pieeja: -        „Teritoriālās kohēzijas kon ... lasīt tālāk

Izsludināta projektu iesniegumu pieņemšanas 2.kārta Lauku attīstības programmas ietvaros

05.03.2011.

Biedrība „Gaujas Partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 2. kārtu Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma “Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai. Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2011.gada „15.” aprīļa līdz 2011.gada „16.” maijam, plkst:15:00.  Otrajā kārtā pieejamais publiskais finansējums ir 69 253,53 LVL. Projektu iesniegumi jāiesniedz Biedrības „Gaujas Partn ... lasīt tālāk

Izsludināta projektu iesniegumu pieņemšanas 2.kārta Rīcības programmas ietvaros

03.03.2011.

Biedrība „Gaujas Partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 2. kārtu Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gadam pasākuma “Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai. Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2011.gada „15.” aprīļa līdz 2011.gada „16.” maijam, plkst:15:00.  Otrajā kārtā pieejamais publiskais finansējums ir 60 815,0 ... lasīt tālāk

Biedrība „Gaujas Partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 2. kārtu Lauku attīstības programmas ieviešanai

23.02.2011.

  Biedrība „Gaujas Partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 2. kārtu Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma “Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.   Biedrība „Gaujas Partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 2. kārtu Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma “Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģi ... lasīt tālāk

Biedrība „Gaujas Partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 2. kārtu Lauku attīstības programmas ieviešanai

23.02.2011.

  Biedrība „Gaujas Partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 2. kārtu Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma “Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.   Biedrība „Gaujas Partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 2. kārtu Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma “Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģi ... lasīt tālāk

Darbības teritorija

17.02.2011.

Vietējās rīcības grupas biedrības „Gaujas Partnerība” darbības teritorijā atrodas Ādažu novads. Kopējā VRG teritorija – 162,9 km2 un tajā uz 2009. gada 1. janvāri dzīvoja 9197 iedzīvotāji (pēc CSP datiem, uz 01.01.2008. – 8832 iedzīvotāji).   Teritorijas vispārīgs raksturojums Biedrības „Gaujas Partnerība” darbības teritorija atrodas ļoti izdevīgā ekonomiski ģeogrāfiskā vietā, Ādažu novadā. Teritorija atrodas bijušā Rīgas rajona ziemeļu daļā – 25 km attālumā no Rīgas centra. Ādažu novads ro ... lasīt tālāk

Biedrība "Gaujas Partnerība" rīko biedrības kopsapulci

17.02.2011.

Biedrība "Gaujas Partnerība" 2011. gada 17. februārī, plkst.: 18:00, Ādažos, Gaujas ielā 33A, 240. kabinetā, rīko biedrības kopsapulci.   Sapulcē tiks apstiprināts 2010. gada pārskats, izvērtēts 2010. gadā paveiktais, 2011. gadā plānotais, kā arī spriesti citi ar biedrības darbu saistītie jautājumi. Lūgums ierasties visiem biedrības biedriem.

sākums

11.01.2011.

  Mājas lapa ir izstrādes stadijā.  

«11920»