Jaunumi

Biedrībai „Gaujas Partnerība” vērtēšanai iesniegti 7 projektu pieteikumi

10.06.2011.

16.maijā noslēdzās projektu iesniegumu pieņemšana biedrības „Gaujas Partnerība” izsludinātajos 2. kārtas atklātajos konkursos Lauku attīstības programmas (ELFLA) un Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) pasākumu ietvaros. ELFLA Lauku attīstības programmas pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros tika izsludināta pieteikšanās 3 rīcībās: ─   1.1.rīcība „Atbalsts iedzīvotāju apmācībai, izglītošanai un ja ... lasīt tālāk

Biedrība rīko semināru "LEADER veida pasākumi lauku teritorijas attīstībai"

04.03.2011.

Biedrība „Gaujas Partnerība" 2011. gada 15. martā izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 2. kārtu Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma "Vietējās attīstības stratēģijas" ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai. Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2011.gada 15.aprīļa līdz 2011.gada 16.maijam, plkst:15:00. Projektu iesniegumi jāiesniedz Biedrības "Gaujas Partnerība" birojā Ādažu novadā, Ādažos, Gaujas ielā 33A, 2. stāvā, 240. kabin ... lasīt tālāk

Biedrība rīko semināru "LEADER veida pasākumi zivju teritorijas attīstībai"

07.03.2011.

Biedrība "Gaujas Partnerība" izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 2. kārtu Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gadam pasākuma "Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana" ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai. Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2011.gada 15.aprīļa līdz 2011.gada 16.maijam, plkst:15:00. Projektu iesniegumi jāiesniedz Biedrības "Gaujas Partnerība" birojā Ādažu novadā, Ādaž ... lasīt tālāk

Kopsapulce apstiprina gada pārskatu par 2010. gadu

18.02.2011.

2010. gada 17. februārī  biedrības „Gaujas Partnerība” kopsapulcē tika apstiprināts gada pārskats par 2010. gadu. Biedrības kopsapulces laikā biedrības valdes priekšsēdētājs Jānis Pērkons prezentēja gada pārskatā atspoguļoto informāciju un revidenta atzinumu.

Seminārs „Leader as a driver for Rural Europe – workshop for new LAGs”

24.01.2011.

Šī gada 19.-20. janvārī Briselē 2 biedrības „Gaujas Partnerība” pārstāvji piedalījās seminārā „Leader as a driver for Rural Europe – workshop for new LAGs” („Leader kā Lauku Eiropas virzītājspēks – seminārs jaunajām vietējām rīcības grupām”), ko organizēja Eiropas Tīkls Lauku attīstībai. Seminārā piedalījās vietējās rīcības grupas (VRG) no visas ES dalībvalstīm – no katras valsts (arī no Latvijas) ~ 10 dalībnieki. Kopā semināru apmeklēja vairāki simti cilvēku un, kā atzīst organizatori, l ... lasīt tālāk

Biedrības „Gaujas Partnerība” padome uzņem jaunus biedrus

18.02.2011.

2011. gada 17. februārī biedrības „Gaujas Partnerība” padome uzņēma jaunus biedrus, kuri bija iesnieguma formā izteikuši vēlmi darboties biedrībā. Jaunie biedrības biedri ir Jānis Tiļčiks, Ineta Ūdre un biedrība „Swing Dance LV”, kuru pārstāvēs Vizma Janevica.

2011. gada februāra Latvijas Lauku foruma rīkotais seminārs Baldonē

18.02.2011.

2010. gada 17. februārī Baldones novadā, sociālo pakalpojumu centrā „Mercendarbe” notika kārtējais Latvijas Lauku foruma rīkotais seminārs LEADER pieeja un teritoriālā kohēzija, kurā piedalījās arī biedrības „Gaujas Partnerība” biedri Inga Pērkone un Ineta Martuzāne. Šajā seminārā tika apspriestas vairākas ar šo semināra tematu saistītas lietas un jautājumi: Teritoriālās kohēzijas izpratne un tās īstenošanas pieeja: -        „Teritoriālās kohēzijas kon ... lasīt tālāk

Izsludināta projektu iesniegumu pieņemšanas 2.kārta Lauku attīstības programmas ietvaros

05.03.2011.

Biedrība „Gaujas Partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 2. kārtu Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma “Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai. Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2011.gada „15.” aprīļa līdz 2011.gada „16.” maijam, plkst:15:00.  Otrajā kārtā pieejamais publiskais finansējums ir 69 253,53 LVL. Projektu iesniegumi jāiesniedz Biedrības „Gaujas Partn ... lasīt tālāk

Izsludināta projektu iesniegumu pieņemšanas 2.kārta Rīcības programmas ietvaros

03.03.2011.

Biedrība „Gaujas Partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 2. kārtu Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gadam pasākuma “Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai. Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2011.gada „15.” aprīļa līdz 2011.gada „16.” maijam, plkst:15:00.  Otrajā kārtā pieejamais publiskais finansējums ir 60 815,0 ... lasīt tālāk