Kopsapulce apstiprina gada pārskatu par 2010. gadu

18.02.2011.

2010. gada 17. februārī  biedrības „Gaujas Partnerība” kopsapulcē tika apstiprināts gada pārskats par 2010. gadu.

Biedrības kopsapulces laikā biedrības valdes priekšsēdētājs Jānis Pērkons prezentēja gada pārskatā atspoguļoto informāciju un revidenta atzinumu.