Seminārs „Leader as a driver for Rural Europe – workshop for new LAGs”

24.01.2011.

Šī gada 19.-20. janvārī Briselē 2 biedrības „Gaujas Partnerība” pārstāvji piedalījās seminārā „Leader as a driver for Rural Europe – workshop for new LAGs” („Leader kā Lauku Eiropas virzītājspēks – seminārs jaunajām vietējām rīcības grupām”), ko organizēja Eiropas Tīkls Lauku attīstībai.

Seminārā piedalījās vietējās rīcības grupas (VRG) no visas ES dalībvalstīm – no katras valsts (arī no Latvijas) ~ 10 dalībnieki. Kopā semināru apmeklēja vairāki simti cilvēku un, kā atzīst organizatori, līdz šim tik plaša mēroga pasākums visām VRG vēl nebija organizēts.

Pasākuma ietvaros tā dalībnieki:

  • uzklausīja prezentācijas par VRG darbību un LEADER nozīmi ES attīstībā,
  • piedalījās diskusijās par tēmām: Vietējo attīstības stratēģiju uzraudzība; Starptautiskie sadarbības projekti; Vietējās sabiedrības iesaiste, kā arī
  • kontaktējās ar līdzīgām vietējām rīcības grupām no citām ES valstīm.

Divu dienu semināra laikā biedrības „Gaujas Partnerība” pārstāvjiem bija iespēja uzzināt daudz interesantas informācijas par to, kā tiek organizēta VRG darbība citās ES valstīs, kā arī nodibināt kontaktus ar vairākām citām vietējām rīcības grupām (no Itālijas, Slovēnijas un Dānijas).

 

Notikums bildēs