2011. gada februāra Latvijas Lauku foruma rīkotais seminārs Baldonē

18.02.2011.

2010. gada 17. februārī Baldones novadā, sociālo pakalpojumu centrā „Mercendarbe” notika kārtējais Latvijas Lauku foruma rīkotais seminārs LEADER pieeja un teritoriālā kohēzija, kurā piedalījās arī biedrības „Gaujas Partnerība” biedri Inga Pērkone un Ineta Martuzāne.

Šajā seminārā tika apspriestas vairākas ar šo semināra tematu saistītas lietas un jautājumi:

Teritoriālās kohēzijas izpratne un tās īstenošanas pieeja:

-        „Teritoriālās kohēzijas koncepts – koncepta skaidrojums, redzējumu par tās īstenošanu Latvijā, riski saistībā ar LEADER pieejas pārņemšanu, pilsētu-lauku mijiedarbība;

-        Priekšlikumi/redzējums par iespējām īstenot teritoriālo kohēziju Latvijā.

LEADER pieeja atbalsta plānošanā un īstenošanā – līdzšinējais izvērtējums, nākotnes perspektīva

-          Līdzšinējā LEADER pieejas īstenošanā Latvijā, ietekmi uz teritoriālo attīstību- pieredze, gūtās mācības;

-          VRG pārstāvju vērtējums/viedoklis par LEADER pieejas pievienoto vērtību, trūkumiem, KP pārņemamajiem principiem.

 

Notikums bildēs