Biedrība rīko semināru "LEADER veida pasākumi zivju teritorijas attīstībai"

07.03.2011.

Biedrība "Gaujas Partnerība" izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 2. kārtu Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gadam pasākuma "Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana" ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai. Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2011.gada 15.aprīļa līdz 2011.gada 16.maijam, plkst:15:00. Projektu iesniegumi jāiesniedz Biedrības "Gaujas Partnerība" birojā Ādažu novadā, Ādažos, Gaujas ielā 33A, 2. stāvā, 240. kabinetā.

4_logo_kopa_zivis

Lai nodrošinātu sekmīgu projektu iesniegumu aizpildīšanu un iesniegšanu, biedrība "Gaujas Partnerība" šī gada 26. aprīlī, plkst.: 18:00, Ādažos, Gaujas ielā 33A, Ceriņu zālē rīko semināru "LEADER veida pasākumi Rīcības programmas ietvaros". Seminārā tiks stāstīts par to, kā aizpildīt un iesniegt projektu iesniegumu veidlapas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gadam pasākuma ietvaros.