Biedrība arī turpmākajiem diviem gadiem atkārtoti ievēl esošos valdes locekļus un uzņem jaunus biedrus

23.09.2011.

2011. gada 21. septembrī biedrības "Gaujas Partnerība" sasauktajā biedru kopsapulcē atkārtoti uz nākamiem diviem gadiem ievēlēja līdz šim valdē esošos valdes locekļus Jāni Pērkonu, Inetu Martuzāni un Guntu Dunduri.

Tā kā vairākas personas bija iesniegušas biedra pieteikuma anketu kurā pauda savu vēlmi iestāties biedrībā "Gaujas Partnerība", tad pēc kopsapulces tika atklāta arī padomes sēde kurā nevienam biedram neiebilstot tika uzņemti trīs jauni biedri: Liene Krūze, Simona Dzelzs un Sigita Jākobsone.