Jaunumi

Biedrība „Gaujas Partnerība” izsludina projektu iesniegumu pieņemšanas 3. kārtu Rīcības programmas ietvaros

13.01.2012.

Biedrība „Gaujas Partnerība" izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 3. kārtu Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gadam pasākuma "Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana" ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.   Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2012.gada „15." februāra līdz 2012.gada „16." martam, plkst:15:00. Trešajā kārtā pieejamais publiskais finansējums ir 64 032,69 LVL. ... lasīt tālāk

Biedrība „Gaujas Partnerība” izsludina projektu iesniegumu pieņemšanas 3.kārtu Lauku attīstības programmas ietvaros

13.01.2012.

Biedrība „Gaujas Partnerība" izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 3. kārtu Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma "Vietējās attīstības stratēģijas" ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.   Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2012.gada „15." februāra līdz 2012.gada „16." martam, plkst:15:00. Trešajā kārtā pieejamais publiskais finansējums ir 124 916,60 LVL. Projektu iesniegumi jāiesniedz Biedrības „Gaujas Partnerība" ... lasīt tālāk

Biedrība „Gaujas Partnerība” paredz atbalstu Ādažu novada mājražotājiem

15.12.2011.

Tuvojoties nākamajai 3. projektu iesniegumu pieņemšanas kārtai, kura tiek plānota jau nākamā gada sākumā, biedrība „Gaujas Partnerība" pamatojoties uz 2011. gada 4. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.764 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumā "Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" un pasākumā "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenoš ... lasīt tālāk

Ir apstiprinātas biedrības "Gaujas Partnerība" sagatavotās izmaiņas Vietējā attīstības stratēģijā

13.12.2011.

Ar 2011. gada 8. decembra vēstuli no Lauku atbalsta dienesta ir apstiprinātas biedrības "Gaujas Partnerība" sagatavotās izmaiņas Vietējās attīstības stratēģijā, kuras tika veiktas atbilstoši 2009. gada 27. janvāra Ministru kabineta noteikumu Nr.78 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākumiem zivsaimniecībai nozīmīgo teritoriju attīstības stratēģiju īstenošanai", 2011. gada 4. oktobra Ministru kabi ... lasīt tālāk

Noslēgušies 4 Ādažu novada domes LEADER projekti

14.07.2011.

2010. gadā Ādažu novada dome biedrībā „Gaujas Partnerība” iesniedza 4 LEADER projektu iesniegumus biedrības izsludinātajā atklātajā konkursā Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam 1. Kārtā, no kuriem 2 tika īstenoti Ādažu mākslas un mūzikas skolā un 2- Ādažu vidusskolā.   Projekta „Mūzikas instrumentu iegāde Ādažu mākslas un mūzikas skolā” ietvaros skola iegādājās vairākus mūzikas instrumentus – pianīnu, flautu, trompeti, čellu un akustisko kokli, jo bija svarīgi papildināt un atjaunot ... lasīt tālāk

Biedrība arī turpmākajiem diviem gadiem atkārtoti ievēl esošos valdes locekļus un uzņem jaunus biedrus

23.09.2011.

2011. gada 21. septembrī biedrības "Gaujas Partnerība" sasauktajā biedru kopsapulcē atkārtoti uz nākamiem diviem gadiem ievēlēja līdz šim valdē esošos valdes locekļus Jāni Pērkonu, Inetu Martuzāni un Guntu Dunduri. Tā kā vairākas personas bija iesniegušas biedra pieteikuma anketu kurā pauda savu vēlmi iestāties biedrībā "Gaujas Partnerība", tad pēc kopsapulces tika atklāta arī padomes sēde kurā nevienam biedram neiebilstot tika uzņemti trīs jauni biedri: Liene Krūze, Simona Dzelzs un Sigi ... lasīt tālāk

Biedrība „Gaujas Partnerība” ņem dalību 6. Latvijas Kopienu Spēlēs Priekuļos

29.07.2011.

Lai popularizētu kopienu iniciatīvu veidošanos Latvijā un veicinātu sadarbību starp partnerībām, netradicionālā veidā parādot kopienas idejas būtību – cilvēks palīdz cilvēkam Priekuļos 2011. gada 22. un 23 jūlijā notika 6. Latvijas Kopienu Spēlēs.   Pirmo gadu dalību šīm spēlēm pieteica arī biedrība „Gaujas Partnerība” kura sevi bija pieteikusi ar komandas nosaukumu „Zaļās vardes”. Kāpēc „Zaļās vardes”? Varbūt tāpēc, ka pārstāvam Ādažu novada teritoriju, kura ir bagāta ar eze ... lasīt tālāk

Biedrībai „Gaujas Partnerība” vērtēšanai iesniegti 7 projektu pieteikumi

10.06.2011.

16.maijā noslēdzās projektu iesniegumu pieņemšana biedrības „Gaujas Partnerība” izsludinātajos 2. kārtas atklātajos konkursos Lauku attīstības programmas (ELFLA) un Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) pasākumu ietvaros. ELFLA Lauku attīstības programmas pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros tika izsludināta pieteikšanās 3 rīcībās: ─   1.1.rīcība „Atbalsts iedzīvotāju apmācībai, izglītošanai un ja ... lasīt tālāk

Biedrība rīko semināru "LEADER veida pasākumi lauku teritorijas attīstībai"

04.03.2011.

Biedrība „Gaujas Partnerība" 2011. gada 15. martā izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 2. kārtu Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma "Vietējās attīstības stratēģijas" ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai. Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2011.gada 15.aprīļa līdz 2011.gada 16.maijam, plkst:15:00. Projektu iesniegumi jāiesniedz Biedrības "Gaujas Partnerība" birojā Ādažu novadā, Ādažos, Gaujas ielā 33A, 2. stāvā, 240. kabin ... lasīt tālāk