Ādažu Mākslas un mūzikas skola īsteno projektu „Mūzikas instrumentu - kokļu iegāde Ādažu mākslas un mūzikas skolas kokļu ansambļa dibināšanai”

14.03.2013.

2012. gadā, iesniedzot projekta „Mūzikas instrumentu - kokļu iegāde Ādažu mākslas un mūzikas skolas kokļu ansambļa dibināšanai” pieteikumu biedrības „Gaujas Partnerība” izsludinātajā atklātajā konkursā pasākuma „Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros, Ādažu Mākslas un mūzikas skola saņēma apstiprinājumu tā īstenošanai.

Projekta ietvaros šogad tika iegādātas 3 kokles: akustiskā koncertkokle ar iebūvētu stacionāro elektrisko skaņas noņemšanas iekārtu, akustiskā koncertkokle, basa hromatiskā kokle, kā arī kokļu pārnēsājamās somas un skaņojamās atslēgas. Mūzikas instrumentu papildinājums dos iespēju turpināt aizsākto mūzikas izglītības programmu Stīgu instrumentu spēle – Kokles spēle apguvi, kā arī piedalīties arvien vairāk skatēs un koncertos, kuros piedaloties, pilnvērtīgi var novērtēt skola audzēkņu darbu un pedagogu ieguldījumu.

Kokles AMMS 14 03 2013 s

Projekta kopējās izmaksas 3303,30 LVL, no kuriem 2457,00 LVL finansē ELFLA, 846,30 LVL – Ādažu novada dome.