Biedrība „Gaujas Partnerība” atbalsta visus 4.kārtā iesniegtos projektu pieteikumus

02.01.2013.

Biedrības „Gaujas Partnerība" izsludinātajos 4. kārtas atklātajos konkursos Lauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam pasākuma "Vietējās attīstības stratēģijas" un Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gadam pasākuma "Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana" ietvaros no 2012. gada 15. oktobra līdz 2012. gada 16. novembrim notika projektu pieteikumu pieņemšana.

 

Šajā kārtā kopā tika iesniegti 15 projektu pieteikumi, no kuriem 12 projektu pieteikumi tika iesniegti Lauku attīstības programmas (ELFLA), bet 3 projektu pieteikumi Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) pasākumu ietvaros.

Vērtēšanas procesā biedrības „Gaujas Partnerība" padome vienu mēnesi vērtēja iesniegto projektu pieteikumu atbilstību stratēģijai, piešķirot attiecīgu punktu skaitu, pēc iepriekš noteiktiem vērtēšanas kritērijiem un atbalstīja visus 15 projektu pieteikumus.

Iesniegtie projekti:

ELFLA
1. „Āra trenažieru iegāde un uzstādīšana Ādažu vidusskolas teritorijā” (Ādažu vidusskolas atbalsta biedrība);

2. „Traktora iegāde Ādažu sporta laukuma zālāja pļaušanai” (biedrība „Futbola klubs „Ādaži”);

3. „Eiropas multivides centra izveide Ādažu vidusskolā” (Ādažu novada dome);

4. „Pārtikas produktu iepakošanas un transportēšanas aprīkojuma iegāde” (Z/S „Segliņi”);

5. „Mēbeļu un mūsdienu prasībām atbilstoša audiovizuālā aprīkojuma iegāde fonotēkas labiekārtošanai Ādažu Mākslas un mūzikas skolas telpās” (Ādažu novada dome);

6. „Iekārtu un aprīkojuma iegāde SIA „KP Grupa” uzņēmējdarbības attīstībai un pakalpojumu dažādošanai” (SIA „KP Grupa”);

7. „Montessori pedagoģijas metodiskā centra izveide” (nodibinājums „Ģimene kā Dāvana);

8. „Nojumes ierīkošana amatu darbnīcu aktivitāšu nodrošināšanai” (biedrība „Privātā vidusskola ĀBVS”);

9. „Investīcijas Latvijas siera ražošanā mājas apstākļos un siera kultūras veidošanā un popularizēšanā” (SIA „SOIRA”);

10. „Netradicionālās lauksaimniecības attīstīšana – vīngliemežu audzētavas izveidošana un ierīkošana” (SIA „A PICA”)            ;

11. „Ādažu sporta centra āra basketbola laukuma labiekārtošana” (Ādažu novada dome);

12. „Flīģeļa iegāde Ādažu kultūras centram” (Ādažu novada dome).

 

EZF
1. „Sociālā dienesta atbalsta centra telpu labiekārtošana vides pieejamības nodrošināšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem” (Ādažu novada dome);

2. „Amfiteātra būvniecība Ādažu Brīvās Valdorfa skolas parkā Ādažu ciema centrā” (Biedrība „Privātā vidusskola ĀBVS”);

3. „Multifunkcionālas sporta zāles izbūve Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē” (Ādažu novada dome).

 

Šobrīd visi 4. kārtā iesniegtie projekti ir nodoti vērtēšanai Lauku atbalsta dienestā, kur to atbilstību Ministru kabineta noteikumiem vērtēs turpmākos 3 mēnešus.


Biedrības „Gaujas Partnerība”
valdes priekšsēdētājs
Jānis Pērkons

5_logo_LEADER