Biedrības "Gaujas Partnerība" kopsapulce

12.02.2013.
2013. gada 27. februārī notiks biedrības "Gaujas Partnerība" kopsapulce, kura tiek sasaukta saskaņā ar biedrības "Gaujas Partnerība" statūtu 6.3. punktu.
Kopsapulce notiks Ādažu novada domes (Gaujas iela 33A, Ādaži) 240. kab. plkst.18:30.