Pierīgas tūrisma reģiona konkurētspēja tiks paaugstināta ieviešot mūsdienīgus digitālus risinājumus

25.05.2024.

Turpinot ilggadējo sekmīgo Pierīgas reģiona sadarbību tūrisma nozarē, kas atpazīstama ar zīmolu EXIT RĪGA, šogad plānots uzsākt vēl vienu reģiona tūrisma konkurētspējas paaugstināšanas projektu, ieviešot digitālus risinājumus.

Mūsdienās cilvēki informāciju par atpūtas iespējām un idejas brīvdienām visbiežāk meklē, izmantot digitālos rīkus. Tas rada izaicinājumu arī tūrisma nozarei, kam jādomā par jauniem veidiem un trikiem potenciālo viesu uzrunāšanai. Ar mērķi uzlabot Pierīgas reģiona tūrisma nozares konkurētspēju digitālajā vidē, iesniegts un apstiprināts septiņu vietējo rīcības grupu starpteritoriālās sadarbības projekts “Pierīgas tūrisma reģiona konkurētspējas paaugstināšana ar ilgtspējīgiem un digitālajiem risinājumiem” (Nr. 23-00-A019.332-000002), ko īsteno biedrība “Pierīgas partnerība” Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšprogrammā „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība”. Projekta idejas iniciatori ir vietējās rīcības grupas, kas īstenoja projektu "Apkārt Rīgai - vienots tūrisma piedāvājums" ("Partnerība Daugavkrasts”, “Ropažu Garkalnes partnerība", "Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme””, “Stopiņu un Salaspils partnerība”, “Gaujas Partnerība”), kā arī biedrības "Jūras Zeme" un Pierīgas tūrisma asociācija, kas apvieno Pierīgas reģiona tūrisma pakalpojuma sniedzējus, pašvaldības un attīsta tūrisma piedāvājumu Pierīgā.

Projekta ietvaros plānots izstrādāt mobilo aplikāciju, izstrādāt EXIT RĪGA digitālās komunikācijas stratēģiju, rīkot sociālo mediju mārketinga aktivitātes, ieviest sociālo mediju mārketinga kampaņu un izstrādāta Pierīgas reģiona atpazīstamāko objektu ilustratīva tūrisma karti un interaktīvo spēli, kurā ir iekļauti ilustratīvās tūrisma kartes elementi. Tāpat, tiks organizēt apmācības, sagatavota informācija sociālajiem tīkliem, kā arī izglītoti tūrisma pakalpojumu sniedzēji, Pierīgas iedzīvotāji un potenciālie viesi par ilgtspēju tūrismā. Projekta ilgtermiņa mērķis un vēlamā ietekme ir nodrošināt līdzsvaru starp teritorijas ekonomisko attīstību un dabas resursu atbildīgu izmantošanu un aizsardzību.

EXIT RĪGA ir tūrisma reģiona zīmols, kas apvieno tuvējos Pierīgas novadus, piedāvājot plašas tūrisma un izklaides iespējas vien 50 kilometru rādiusā ap galvaspilsētu. Iepazīsties ar  Pierīgas tūrisma piedāvājumu  mājas lapā - www.exitriga.lv.

 

Informāciju sagatavoja
Projekta vadītāja Elīna Brigmane

 

publ_logo_kopa.JPG