Apstiprināti biedrības “Gaujas Partnerība” SVVA stratēģijas grozījumi, aicinām gatavoties jaunajai 8. projektu iesniegumu atlases kārtai!

22.03.2022.

Lai sniegtu iespēju Ādažu novada uzņēmējiem īstenot kādu nepieciešamu, pārdomātu un ilglaicīgu projektu Ādažu novada Ādažu pagastā, biedrība “Gaujas Partnerība” veica grozījumus savā Sabiedrības virzītas vietējā attīstības (SVVA) stratēģijā.

Ar aktuālo dokumenta versiju var iepazīties biedrības mājas lapā, sadaļā “ELFLA (2015-2020)” / “Vietējā attīstības stratēģija 2015.-2020.gadam”.

Biedrības "Gaujas Partnerība" sabiedrības virzīta vietējās attīstības stratēģija 2015.-2020.gadam. (ar grozījumiem, kas apstiprināti ar 08.12.2016. protokolu Nr.7; 11.02.2018. protokolu Nr.1; 07.11.2018. protokolu Nr.5; 06.02.2019. protokolu Nr.1; 25.09.2019. protokolu Nr.3; 29.06.2021. protokolu Nr.2; 31.01.2022. protokolu Nr.1)

Marta otrajā pusē tika saņemts ZM lēmums par biedrības SVVA stratēģijas grozījumu saskaņošanu.

Ir sākta sludinājuma teksta skaņošana, lai biedrība varētu izsludināt nākamo atklātā projektu konkursa kārtu. Plānots, ka projektu iesniegumu konkursa 8.kārta tiks izsludināta jau aprīlī. 

Aicinām ikvienu interesentu jau šobrīd iepazīties ar biedrības SVVA stratēģijas aktuālo versiju un sākt gatavot pieteikumus!