Biedrība “Gaujas Partnerība” īsteno projektu kopienā balstītai ciemu attīstības plānošanai

Konkursa “Sabiedrība ar dvēseli 2020” ietvaros tika apstiprināts biedrības “Gaujas Partnerība” projekts “Ādažu novada iedzīvotāji sava ciema attīstībai”, kura mērķis ir veicināt iedzīvotāju līdzdalību novada attīstības plānošanā.

2020. gada augusta sākumā biedrības “Gaujas Partnerība” pārstāvji šī projekta ietvaros tikās ar aktīvajiem novada iedzīvotājiem trijās ciemu plānošanas darbnīcās:

- 1.augustā Garkalnē, 

- 2.augustā Kadagā, 

- 8.augustā Ādažos.

Darbnīcās iedzīvotāji izmēģināja ietērpt viedo ciemu attīstības plānošanas pamatprincipu – esošo resursu un vietējā kopienā pastāvošo prasmju un zināšanu izmantošanu – praktiski īstenojamos mērķos un uzdevumos.