Biedrības "Gaujas Partnerība" biedri

Biedrības „Gaujas Partnerība” biedri (uz 27.03.2024.)

N.p.k.

Vārds, uzvārds

Iestāde, organizācija un uzņēmums ko biedrs pārstāv

1

Inga Pērkone

Ādažu novada dome

2

Sarma Novicāne-Lazdāne

Biedrība „Ādažu Brīvā Valdorfa skola”

3

Ernests Dreimanis

Biedrība „Podnieki”

4

Gunta Dundure

Privātpersona

5

Jānis Pērkons

Privātpersona

6

Ineta Martuzāne

Privātpersona

7

Agris Bondars

Privātpersona

8

Ojārs Jansons

Ādažu fotogrāfu biedrība

9

Uldis Štēbelis

Biedrība "Ādažu uzņēmēji"

10

Jānis Beķers

Privātpersona