Aptauja par Rīgas reģiona identitāti

29.12.2021.

Pierīgas un Rīgas iedzīvotājus aicinām līdzdarboties Rīgas plānošanas reģiona identitātes izzināšanā.

Lūgums līdz 20.01.2022. aizpildīt īsu anketu, lai visi kopā varētu apzināt kādi mēs esam savā novadā, pilsētā un arī visi kopā Rīgas plānošanas reģionā.

Aptaujas rezultāti tiks apkopoti un tiks publicēti Rīgas plānošanas mājas lapā (https://rpr.gov.lv/) 2022. gada februārī.

APTAUJA

 

Esam aktīvi!