Apstiprināti biedrības “Gaujas Partnerība” SVVA stratēģijas grozījumi, aicinām gatavoties jaunajai kārtai!

11.09.2021.

Lai sniegtu iespēju Ādažu novada uzņēmējiem īstenot kādu nepieciešamu, pārdomātu un ilglaicīgu projektu Ādažu pagastā, biedrība “Gaujas Partnerība” veica grozījumus savā Sabiedrības virzītas vietējā attīstības (SVVA) stratēģijā un Zemkopības ministrijā (ZM) pieteicās papildus ELFLA finansējumam nedaudz vairāk kā 100 tūkst. EUR apmērā. SVVA stratēģijas grozījumi noteica, ka:

  • viss papildus pieejamais finansējums paredzēts uzņēmējdarbības attīstībai (1.1.rīcībai),
  • uzņēmējdarbības rīcība neatbalsta veselībai kaitīgu preču ražošanu / pakalpojumu sniegšanu,
  • maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam ir 35 tūkst. EUR,
  • minimālais punktu skaits, kas jāiegūst projekta pieteikumam, lai tas tiktu atzīts par atbilstošu SVVA stratēģijai, ir 17,
  • tiek veiktas izmaiņas vairākos vērtēšanas kritērijos u.c.

Ar aktuālo dokumenta versiju var iepazīties biedrības mājas lapā, sadaļā “ELFLA (2015-2020)” / “Vietējā attīstības stratēģija 2015.-2020.gadam”.

Biedrības "Gaujas Partnerība" sabiedrības virzīta vietējās attīstības stratēģija 2015.-2020.gadam. (ar grozījumiem, kas apstiprināti ar 08.12.2016. protokolu Nr.7; 11.02.2018. protokolu Nr.1; 07.11.2018. protokolu Nr.5; 06.02.2019. protokolu Nr.1; 25.09.2019. protokolu Nr.3; 29.06.2021. protokolu Nr.2)

Septembra sākumā tika saņemts ZM izveidotās SVVA komitejas lēmums par biedrības SVVA stratēģijas grozījumu saskaņošanu un papildus atbalsta piešķiršanu.

Ir sākta sludinājuma teksta skaņošana, lai biedrība varētu izsludināt nākamo atklātā projektu konkursa kārtu. Plānots, ka konkursa 7.kārta tiks izsludināts oktobrī. Aicinām ikvienu interesentu jau šobrīd iepazīties ar biedrības SVVA stratēģijas aktuālo versiju un sākt gatavot pieteikumus!

Atgādinām, ka biedrība veic arī aptauju, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par biedrības “Gaujas Partnerība” līdzšinējo darbību, kā arī ELFLA finansējuma izlietojuma lietderību un ietekmi uz Ādažu novada attīstību. Anketu elektroniski var aizpildīt: https://ej.uz/GP_2021.

 

visi_logo_kopa.jpg