Līdz 30. septembrim biedrība “Gaujas Partnerība” aicina piedalīties aptaujā

12.08.2021.

Lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par biedrības “Gaujas Partnerība” līdzšinējo darbību, kā arī ELFLA finansējuma izlietojuma lietderību un ietekmi uz Ādažu novada attīstību, aicinām piedalīties biedrības “Gaujas Partnerība” organizētajā aptaujā! Anketu elektroniski var aizpildīt: https://ej.uz/GP_2021

Publicējot paziņojumu par 6.kārtu, biedrība “Gaujas Partnerība” izsludināja pieteikšanos uz visu uz to brīdi atlikušo vēl neapgūto publisko finansējumu. Tomēr visām Latvijas VRG, t.sk., “Gaujas Partnerībai”, 2021.gada vasarā bija iespēja pieteikties uz papildus ELFLA finansējumam. Plānots, ka Ādažu novadam tie būs nedaudz vairāk kā 100 tūkst. EUR. Lai tiem pieteiktos, biedrība veica SVVA stratēģijas grozījumus un gatavoja pieteikumu Zemkopības ministrijai.

Saņemot apstiprinājumu par papildus finansējumu piešķiršanu Ādažu novada teritorijai, tiks izsludināta vēl viena atklāta projektu iesniegumu kārta. Plānots, ka tas varētu būt 2021.gada rudenī. Aicinām sekot līdzi informācijai biedrības un pašvaldības mājas lapās (www.gaujaspartneriba.lv un www.adazi.lv) un sākt gatavot dokumentus projektu pieteikumiem! Ņemot vērā to, ka nākamajā plānošanas periodā Pierīgā būs būtiski samazināts LEADER finansējums uzņēmējdarbības attīstībai (Ādažu pilsētas teritorijā tas nebūs pieejams vispār), plānots, ka papildus pieejamais finansējums Ādažu novadā tiks novirzīts tieši uzņēmējdarbības atbalstam.